Inaugurohet salla bashkëkohore e trajnimeve

Agjencia Kadastrale e Kosovës me ndihmën e Qeverisë Norvegjeze ka investuar ...
Shko te lajmet

AKK bashkëpunon me GIZ-in

Me qëllim të përkrahjes së vazhdueshme për AKK-në, një staf I delegacionit...
Shko te lajmet

Intensifikohen punët në RIK

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së planit dinamik në implementimin...
Shko te lajmet

Benefitet nga "Impuls"

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv
Shko te lajmet

Avancim në barazi gjinore

Agjencia Kadastrale e Kosovës tashmë ka filluar me implementimin...
Shko te lajmet

Vlerësimi masiv i pronave

Agjencisë Kadastrale e Kosovës, me datë me date 18 dhe 19 shkurt 2014, ishte...
Shko te lajmet

Njoftim me aplikacionet e AKK-së

Në seminarin e organizuar nga Ministria e Administratës Publike në bashkëpunim...
Shko te lajmet

Diskutohet kualiteti i të dhënave

Ne vazhdën e takimeve të rregullta të menaxhmentit të AKK-se, është mbajtur edhe...
Shko te lajmet

Prezantohen sukseset e ZKK Mitrovicë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr nga ...
Shko te lajmet

Takohet Komiteti Ndërministror

Me qëllim të diskutimit të çështjeve që lidhen me administrimin e tokës ...
Shko te lajmet

Ri-inxhinjerohen zyrat e AKK-së

Një nga objektivat kryesore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës është ...
Shko te lajmet

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Inaugirimi i sallës bashkëkohore të trajnimeve

Agjencia Kadastrale e Kosovës me ndihmën e Qeverisë Norvegjeze ka investuar një shumë prej mbi 100.000 euro për krijimin e një salle bashkëkohore trajnimi e konferenca sh. Me këtë rast, me datë 10 dhjetorë 2014 (e mërkurë) , me fillim prej orës 11:00, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës u bë inaugurimi solemn i kësaj salle trajnimi nga vetë Ambasadori i Norvegjisë në Republikën...

AKK bashkëpunon me GIZ-in

Me qëllim të përkrahjes së vazhdueshme për AKK-në, një staf I delegacionit të GIZ-it gjerman udhëhequr nga  inxhinieri I gjeodezisë, M.Sc. Bernhard Heckman, ka prezantuar projekte të ndryshme nga lëmi i gjeodezisë dhe kadastrit, të cilat projekte ndikojnë direkt në ngritje të cilësisë së të dhënave kadastrale dhe lehtësimin e shërbimeve gjeodezike paralel me zhvillimin e teknologjisë....

Intensifikohen punët në RIK

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së planit dinamik në implementimin e projektit Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 50 Zona Kadastrale, sot në hapësirat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim gjithëpërfshirës mes  ekspertëve të AKK-së, respektivisht Kryetarit të Komisionit për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale, menaxherëve të projektit, ekspertëve...

Benefitet nga IMPULS

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe Udhëheqësi i Njësisë për Sistemin e Adresave brenda AKK-së z. Amir Sogojeva, ka qëndruar në Gavle të Suedisë ku me 25 - 26 nëntor 2014 është mbajtur seminari i radhës i projektit IMPULS,  i cili konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore të shteteve të regjionit në...

Avancim në barazi gjinore

Agjencia Kadastrale e Kosovës tashmë ka filluar me implementimin e projektit të regjistrimit të pronave edhe në emër të dy bashkëshortëve. Me qëllim të ngritjes së shkallës së barazisë gjinore, Banka Botërore ka përkrahur AKK-në në zhvillimin e projektit për regjistrimin e pronave në bashkëpronësi të dy bashkëshortëve, pra pronar të jenë burrë e grua. Me fillimin e këtij projekti, Agjencia...

Multimedia