Delegacion i Bankës Botërore në AKK

Si rezultat i një bashkëpunimi të gjatë e produktiv mes Ministrisë së Mjedisit...
Shko te lajmet

Takim AKK-ZKK Prishtinë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Prof. Dr. Murat Meha prit në takim ...
Shko te lajmet

Termokosi, vizitë në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së, Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim pune...
Shko te lajmet

AKK, takim me ZKK Rahovec

Një ekip nga Drejtoria për Kadastër e Komunën e Suharekës i përbërë nga drejtori...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe ...
Shko te lajmet

Modeli për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore ...
Shko te lajmet

Asamblena vjetore e "Eurogeographics"

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është...
Shko te lajmet

AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes AKK...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në ZKK Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Drejtori i ...
Shko te lajmet

Trajnim plotësues për grafikën

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së..
Shko te lajmet

Gjeoidi regjional Ballkanik

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe...
Shko te lajmet

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Shko te lajmet

Punëtori profesionale në Gavle, Suedi

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marr pjesë...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Takim me gjeodetët e licencuar

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Një delegacion i Bankës Botërore viziton Kosovën

Si rezultat i një bashkëpunimi të gjatë e produktiv mes Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Bankës Botërore në fushën e administrimit të pronës, një delegacion i lartë i Bankës Botërore i përbërë nga z-nja Anna Wellenstein, (Drejtoreshë për praktikat globale për çështje sociale, urbane, rurale), z. Jorge Munoz (Menaxher për...

Takim AKK-ZKK Prishtinë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Prof. Dr. Murat Meha prit në takim pune Drejtoreshën e Zyrës Kadastrale të Komunës së Prishtinës Z-njën Nora Kelmendi dhe Nënkrytearin e Komunës z. Muhedin Nushi. Qëllimi i takimit ishte identifikimi i fushave të interesit për qytetarët ku bashkëpunimi mes dy institucioneve do të mund të avancohej. Theks i takimit ishte implementimi i e-kioskës...

Termokosi, vizitë në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së, Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim pune përfaqësueses të „Termokosit", respektivisht Kryeshefin Ekzekutiv z. Naser Canollin dhe ing. Arsim Fetahin. Temë e takimin ishte identifikimi i fushave ku bashkëpunimi mes institucioneve përkatëse do të mund të intensifikohej, me theks të veçantë shkëmbimi i të dhënave gjeohapësinore mes institucioneve në fjalë, krejt...

AKK, takim me ZKK Rahovec

Një ekip nga Drejtoria për Kadastër e Komunën e Rahovecit i përbërë nga drejtori i kësaj drejtorie dhe bashkëpunëtorët e tij vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe Drejtori i Drejtoratit për Kadastër z. Avni Ahmeti. Në takim pos prezantimit të punëve të përgjithshme nga institucionet përkatëse u diskutua edhe për disa çështje me...

Studentët vizitojnë AKK-në

Një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Departamenti i Gjeodezisë kanë qëndruar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku kanë pasur mundësinë që praktikisht të njihen me punët profesionale në fushën e kadastrës, hartografisë dhe gjeoinformacionit.  Gjatë qëndrimit të studentëve në AKK, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë