IMPULS, punëtori në Durrës

Si pjesë e projektit "IMPULS" i cili konsiston me zhvillimin dhe harmonizimin...
Shko te lajmet

Ekspertë të FAO-s në AKK

Me qëllim të diskutimit të projekteve të AKK-së dhe identifikimit të fushave...
Shko te lajmet

AKK, takim me këshilltarët e Kryeministrit

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Gjeodetët suedez në AKK

Si rrjedhojë e bashkëpunimit të mëhershëm mes institucioneve që merren...
Shko te lajmet

AKK, takime me Policinë e Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës me ftesë të Policisë së Kosovës ka ndërmarrë ...
Shko te lajmet

Takim pune, AKK-Hidroregjioni

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka...
Shko te lajmet

Përfundon konferenca ndërkombëtare në Athinë

Me ftesë të Kryetares së Asociacionit Ndërkombëtarë të Gjeodetëve (FIG)...
Shko te lajmet

AKK, pjesëmarrje në konferencën e FIG

Nj; delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës nën udhëheqsjen e Kryeshefit..
Shko te lajmet

AKK, takim pune me KQZ dhe IFES

Me kërkesë të Komisionit Qendror Zgjedhor, sot në zyrat e AKK-së është...
Shko te lajmet

AKK, pajisje IT dhe inventar për ZKK-të

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar përkrahjen për Zyrat Kadastrale ...
Shko te lajmet

Draftimi i ligjit të integruar për kadastër

Ndryshimet dinamike në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës...
Shko te lajmet

Takim i brendshëm i drejtorëve të AKK-së

Me qëllim të diskutimit të sfidave gjatë implementimin e projekteve aktuale...
Shko te lajmet

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me përkrahje financiare nga Zyra e Bashkimit...
Shko te lajmet

IMPULS, ekspertët suedez vizitojnë AKK-në

Me qëllim të diskutimit të hapave që duhet ndërmarrë për implementimin sa më ...
Shko te lajmet

Takim për RIK në 20 ZK

Me qëllim të trajtimit të planit dinamik në implementimin e projektin Rindërtimi...
Shko te lajmet

23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës...
Shko te lajmet

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr...
Shko te lajmet

Progresi i punëve ne RIK- 20ZK

Në Projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim i rregullt informues

Me qellim te diskutimit rreth ecurisë se punëve ne implementimin e projektit ...
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK 20 ZK

Me qëllim të informimit me proceset dhe benefitet nga projekti Rindërtimit...
Shko te lajmet

Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

IMPULS, punëtori në Durrës

Si pjesë e projektit "IMPULS" i cili konsiston me zhvillimin dhe harmonizimin infrastrukturës së të dhënave gjeohapësinore të shteteve të regjionit me atë të shteteve të BE-së, një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka qëndruar në Durrës të Shqipërisë ku është mbajtur një seri...

Ekspertë të FAO-s në AKK

Me qëllim të diskutimit të projekteve të AKK-së dhe identifikimit të fushave të interesit të përbashkët, Kryeshefi  Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha i shoqëruar edhe nga Këshilltari Ligjor z. Xhevdet Shala pritën në një takim pune Udhëheqësin për Evropë dhe Azi Qendrore të...

AKK, takim me këshilltarët e Kryeministrit

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka pritur sot në një takim pune dy Këshilltarët e Kryeministrit të Kosovës z. Isa Mustafa, respektivisht z.  Behxhet Musliun dhe z. Faton Abdullahun. Temë kryesore e takimit ka qenë shpronësimi i pronave të...

Gjeodetët suedez në AKK

Si rrjedhojë e bashkëpunimit të mëhershëm mes institucioneve që merren me administrimin e tokës dhe kadastrës në Republikën e Kosovës dhe në Suedi, me datë 04.10.2016 në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ka qëndruar për vizitë një delegacion nga Shoqata e Gjeodëteve të Suedisë. Gjatë vizitës së...

AKK, takime me Policinë e Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës me ftesë të Policisë së Kosovës ka ndërmarrë disa vizita nëpër regjione ku para zyrtarëve policorë ka prezantuar Gjeoportalin Shtetëror me theks të veçantë ndarjet administrative, respektivisht kufijtë komunal, kufijtë e zonave kadastrale, segmentet e rrugëve...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm