Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale (më tutje në tekst RIK) në një pjesë të Zonës Kadastrale të Ferizajit, konkretisht pjesa rreth shkollës fillore "Astrit Bytyqi", ekspertët të Agjencisë Kadastrale të Kosovë (AKK) të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr.Murat Mehaështë mbajtur takim me qytetarë të kësaj zone. Në...

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës së Rahovecit si dhe përfaqësues të fshatit Krushë e Madhe kanë mbajtur një takim informues me banorët e Krushës së Madhe me qëllim të informimit sa më gjithëpërfshirës për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale në këtë Zonë Kadastrale, proceset që do ndërmerren gjatë këtij aktiviteti si dhe për benefitet nga pjesëmarrja në...

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore të shteteve të regjionit me ato të shteteve atëtare të BE-së është duke mbajtur takime intensive në Zagreb të Kroacis. Në takim është duke u diskutuar ecuria e projektit, sfidat rreth implementimit të tij dhe hapat që duhen ndërmarrë me qëllim të përmbushjes së detyrave që ky projekt parasheh....

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore të Gjeodetëve (FIG) mbajtur në Sofje në maj të vitit 2015 ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, rrespektivisht Prof. Dr. Murat Meha, z. Muzafer Çaka dhe z. Denis Pitarka në bashkëpunim me ekspertin ndërkombëtarë për infrastrukturë të të dhënave hapësinore Prof. Dr. Joep Crompvoets kanë punuar artikullin me titull...

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja e ekipit të Bankës Botërore për projektin e RECAP që po implementohet nga AKK, z-nja Kathrin Khelm. Ajo në AKK është pritur nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka. Në takim është diskutuar RECAP-i në dhe RIK në Krushë të Madhe në veçanti. Veçantia e...

Partnerët

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm