Avancim në barazi gjinore

Agjencia Kadastrale e Kosovës tashmë ka filluar me implementimin...
Shko te lajmet

Vlerësimi masiv i pronave

Agjencisë Kadastrale e Kosovës, me datë me date 18 dhe 19 shkurt 2014, ishte...
Shko te lajmet

Njoftim me aplikacionet e AKK-së

Në seminarin e organizuar nga Ministria e Administratës Publike në bashkëpunim...
Shko te lajmet

Diskutohet kualiteti i të dhënave

Ne vazhdën e takimeve të rregullta të menaxhmentit të AKK-se, është mbajtur edhe...
Shko te lajmet

Prezantohen sukseset e ZKK Mitrovicë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr nga ...
Shko te lajmet

Takohet Komiteti Ndërministror

Me qëllim të diskutimit të çështjeve që lidhen me administrimin e tokës ...
Shko te lajmet

Ri-inxhinjerohen zyrat e AKK-së

Një nga objektivat kryesore të Agjencisë Kadastrale të Kosovës është ...
Shko te lajmet

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Avancim në barazi gjinore

Agjencia Kadastrale e Kosovës tashmë ka filluar me implementimin e projektit të regjistrimit të pronave edhe në emër të dy bashkëshortëve. Me qëllim të ngritjes së shkallës së barazisë gjinore, Banka Botërore ka përkrahur AKK-në në zhvillimin e projektit për regjistrimin e pronave në bashkëpronësi të dy bashkëshortëve, pra pronar të jenë burrë e grua. Me fillimin e këtij projekti, Agjencia...

Vlerësimi masiv i pronave të paluajtshme

Agjencia Kadastrale e Kosovës me datë me datë 18 dhe 19 nëntor 2014 ishte nikoqire e seminarit me titull "Vlerësimi masiv i pronave të paluajtshme" i cili është një në vargun e punëtorive, konferencave e aktiviteteve të ndryshme që mbahen si pjesë e projektit "Impuls" i cili konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeo hapësinore të shteteve të regjionit në pajtueshmëri me standardet...

Njoftim me aplikacionet e AKK-së

Në seminarin e organizuar nga Ministria e Administratës Publike në bashkëpunim me OSBE-në, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka prezantuar të arriturat e saj dhe janë demonstruar hapat e përdorimit të aplikacioneve të bazës tekstuale SIKTK dhe Cadastral Map. Në këtë seminar, pjesëmarrës kanë qenë zyrtar nga Zyra Kadastrale Komunale Graçanicë, Shtërpce, Novobërdë, Kllokot, Ranillug dhe Partesh....

Prezantohen sukseset e ZKK Mitrovicë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha, ka shoqëruar një delegacion të gjerë të Bankës Botërore, në përbërje prej 25 menaxherëve të ndryshëm, të cilët kanë ndërmarrë një vizitë në Zyrën Kadastrale të Mitrovicës. Kjo ZKK është prezantuar si një storje e suksesshme e bashkëpunimit trepalësh, respektivisht Agjencisë Kadasatrale...

Takohet Komiteti Ndërministror për Administrimin e Tokës

Me qëllim të diskutimit të çështjeve që lidhen me administrimin e tokës si dhe me qëllim të koordinimit të projekteve në fushën e administrimit të tokës, me 29 .10.2014 me fillim në ora 09:30 në Hotel Sirius në Prishtinë është mbajtur takimi i Komisionit Ndërministror për Administrimin e Tokës. Takimi u hap nga Zëvendës Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë z....

Multimedia