Studentët e FNA në AKK

Një grup studentësh nga Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arqitekturës, Dega Gjeodezi...
Shko te lajmet

Murat Meha pret kryeshefin e AVUK-ut

Me qëllim të diskutimit të mënyrës sa më efikase të shpërndarjes së informacioneve...
Shko te lajmet

Diskutime mbi zhvillimin e strategjisë për TI

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovë Prof. Dr. Murat Meha i shoqëruar nga...
Shko te lajmet

AKK, takim me KFOR

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkë..
Shko te lajmet

MMPH, prezantimi i hartave topografike

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë përkatësisht Agjencioni...
Shko te lajmet

AKK, takim me Kryeshefen e IKAP

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët në fushën...
Shko te lajmet

Takim me ZKK, grupi i tretë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takimin përmbyllës me përfaqësuesit ...
Shko te lajmet

Takim me ZKK, grupi i dytë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur takimin përmbyllës me përfaqësuesit ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Studentët e FNA në AKK

Një grup studentësh nga Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arqitekturës, Dega Gjeodezi, pranë Universitetit të Prishtinës, kanë vizituar Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku për së afërmi janë njoftuar me sistemet për administrimin e kadastrës dhe regjistrave pronësorë, përfshi edhe pjesën grafike...

Murat Meha pret kryeshefin e AVUK-ut

Me qëllim të diskutimit të mënyrës sa më efikase të shpërndarjes së informacioneve gjeohapësinore të cilat janë në interes të publikut, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim pune Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë të...

AKK, takim me KFOR

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkët, dhe si rezultat i disa takimeve paraprake mes ekzekutivit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe përfaqësuesve të KFOR-it, në AKK është mbajtur takimi i radhës mes këtyre institucioneve i udhëhequr nga...

MMPH, prezantimi i hartave topografike

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë përkatësisht Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) së bashku me Agjencionin Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtarë (JICA) sot ka mbyllur projektin e fundit për vitin 2016 duke  realizuar projektin e Hartës Topografike në shkalle...

AKK, takim me Kryeshefen e IKAP

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët në fushën e ngritjes së kapaciteteve profesionale të të punësuarve në Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim pune Kryeshefen e  Institutit të Kosovës për...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm