AKK, punëtori për prokurorët

Me kërkesë të Akademisë së Drejtësisë dhe për nevoja të prokurorëve...
Shko te lajmet

Prezantimi i strategjisë për TI

Me qëllim të avancimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Me qëllim të informimit për së afërmi me mënyrën e administrimit të...
Shko te lajmet

AKK, takim me KFOR-in

Shkëmbimi i të dhënave hapësinore të interesit të përbashkët, diskutimi ...
Shko te lajmet

Graçanicë, dorëzohen të dhënat nga RIK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat ...
Shko te lajmet

Investime në TI-së për ZKK Drenas

Agjencia Kadastrale e Kosovës e cila vepron në kuadër të Ministrisë...
Shko te lajmet

Vizitë studimore në Norvegji

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave RIK 20 ZK

Java që vjen tashmë parasheh realizimin final të gjitha dhënave të
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

AKK, punëtori për prokurorët

Me kërkesë të Akademisë së Drejtësisë dhe për nevoja të prokurorëve të porsaemëruar,  Agjencia Kadastrale e Kosovës ka organizuar një punëtori njëditore informuese për administrimin e regjistrave pronësore, sistemin e informacioneve kadastrale, krijimi dhe administrimi i produkteve...

Prezantimi i strategjisë për TI

Me qëllim të avancimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit kadastral konform zhvillimeve dinamike në fushën respektive, Agjencia Kadastrale e Kosovës e ka parë të udhës zhvillimin e një strategjie të re në përputhje me kërkesat e reja si institucionale po ashtu edhe të...

Studentët vizitojnë AKK-në

Me qëllim të informimit për së afërmi me mënyrën e administrimit të informacioneve kadastrale, pronësore dhe gjeohapësinore nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës vizituan AKK-në. Në takimin mes ekspertëve të AKK-së dhe studentëve u mbajtën disa...

AKK, takim me KFOR-in

Shkëmbimi i të dhënave hapësinore të interesit të përbashkët, diskutimi mbi projektet e ardhshme në fushën e të dhënave gjeohapësinore përfshi edhe krijimi i produkteve të reja hapësinore dhe kadastrale, si dhe identifikimi i fushave ku bashkëpunimi do të mund të ngrihej ishte tema e takimit...

Graçanicë, dorëzohen të dhënat nga RIK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha i shoqëruar nga Kryesuesi dhe disa anëtarë të Komisionit për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale në 20 Zona Kadastrale (RIK në 20 ZK) dhe menaxherë të projektit RIK në 20 ZK, ka qëndruar në një vizitë pune në...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm