Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Punëtori për harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje të ekspertëve në fushën e krijimit, mirëmbajtjes dhe shpërndarjes së të dhënave gjeohapësinore nga vetë Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe nga institucionet publike të Republikës së Kosovës, në Prishtinë është mbajtur punëtoria për harmonizimin e të dhënave hapësinore. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte demonstrimi praktik i...

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja permanente e AKK-së për Eurogeographics Z-njusha Luljeta Vuthi, ka marrë pjesë në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Eurogreographicsit që është mbajtu me datë 10 dhe 11 maj në Leuven të Belgjikës. Qëllimi i kësaj Asambleje të jashtëzakonshme ka qenë draftimi i strategjisë për të ardhmen e Shërbimit Evropian të Lokacioneve si dhe...

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha i shoqëruar nga Udhëheqësi i Zyrës për Koodrinimin e Projekteve z. Muzafer Qaka kanë pritur udhëheqësen e projektit për regjistrimin e pronës në kadastër (RECAP) z-njën Kathrin Khelm dhe zëvendësen e saj z-njën Aanchal Anand. Pos informimi rreth projekteve të implementuara në kuadër të projektit RECAP, në takim është diskutuar...

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë të fushave të ndryshme në fushën e shpërndarjes dhe shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore ka qëndruar në Sarajevë të Bosnje e Hercegovinës ku janë mbajtur disa punëtori për të dhëna hapësinore në kuadër të projektit IMPULS.  Gjatë qëndrimit në Sarajevë, ekspertët e AKK-së kanë diskutuar sifdat...

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrčs KAdastrale Komunale në Komunën e Gjilanit  i cili pritet të krijojë kushte shumë më të mira për punëtorët e kësaj drejtorie e njëkohësisht të ndikojë edhe në përmirësimin e shërbimeve kadastrale. Renovimi dhe inventarizimi i këtij objekti është bërë me mjete të cilat janë siguruar kryesisht nga Banka Botërore dhe Agjencia...

Partnerët

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm