Kontrollohen matjet e RIK

Pas kërkesës së Drejtorit të ZKK Drenas z. Mehdi Kurrumelit për kontrollimin matjeve ...
Shko te lajmet

Prezantohen kapacitetet e GIS-it

Duke e pas parasysh se Ministria e Punëve të Brendshme (Agjencia e Menaxhimit ...
Shko te lajmet

Takim informues për Istogun

Parapregaditjet për shpalljen e Shikimit Publik në zonat kadastrale ku është...
Shko te lajmet

Qasje të shpejtë në të dhëna

Qasja e shpejtë në të dhëna nga regjistrat pronësorë, për institucionet ...
Shko te lajmet

AKK thellon bashkëpunimin me doganat

Bashkëpunimi i AKK-së me institucione tjera të interesit është një prej politikave ...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërfshirës për RIK

Me qëllim të implementimit sa më kualitativ të projektit Rindërtimi i Informacioneve...
Shko te lajmet

Takimi në Banjë të Malishevës

Më datë 12.08.2015 përfaqësues nga AKK të udhëhequr nga Komisioni për RIK...
Shko te lajmet

Monitorohet Sibovci dhe Plementini

Në kuadër të implementimit të planit të rregullt të monitorimit në zyret ku është ...
Shko te lajmet

Takim me përfaqësus të Graçanicës

Më dt. 05.08.2015, në hapësirat e AKK-së në Prishtinë u mbajt takim pune...
Shko te lajmet

AKK takon Shoqatës e Bankave

Duke pas për qëllim primar ngritjen e vargut të shërbimeve të sakta dhe të shpejta...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Kontrollohen matjet e RIK

Pas kërkesës së Drejtorit të ZKK Drenas z. Mehdi Kurrumelit për kontrollimin matjeve të dy  zonave kadastrale, rrespektivisht ZK Negroc dhe ZK Abri e Epërme dhe pas dakordimit me kryetarin e komisionit z. Bashkim Shaqiri që matjet të bëhen me datën 27.08.2015 me fillim në ora 9:00, një ekip i AKK-së i kombinuar edhe me ekspertë të ZKK Drenas, kanë ndërmarrë matjet në terren me...

Vazhdim ie afatiti të Shikimit Publik për ZK Fushticë e Epërme dhe Likoshan

Në takimin që Komisioni për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale ka mbajtur me datë 26.08.2015, është marrë vendim për vazhdimin e afatit publik në Zonat Kadastrale në Komunën e Drenasit, Fushticë e Epërme dhe Likoshan. Afati vazhdohet deri me datën 12.09.2015.   ARSYETIM Pas paraqitjes së kërkesave nga pronarët e Zonave Kadastrale të cekura më lartë lidhur me...

Prezantohen kapacitetet e GIS-it

Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, rrespektivisht Agjencia e Menaxhimit Emergjent në Policinë e Kosovës dhe  Ministria e Shëndetësisë kanë përfituar një donacion për implementimin e projektit ''Kosovo 3D-GIS'' nga Qendra e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (QZHBN) e Republikës Sllovenisë. Marrëveshja për implementimin e këtij projekti ndërmjet Kompanisë...

Takim informues për Istogun

Parapërgatitjet për shpalljen e Shikimit Publik në zonat kadastrale ku është duke u implementuar projekti Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 50 Zona Kadastrale, ka bërë që ekspertët kadastral të AKK-së të mbajnë një takim informues edhe me përfaqësues të interesit nga Komuna e Istogut. Në katër Zona Kadastrale të kësaj Komune, rrespektivisht ZK Istog,  ZK Lubovë, ZK Kovragë, ZK...

Njoftim: Zona Kadastrale Ceceli, Komuna Vushtrrisë, shkon në Shikim Publik

Në bazë të neni 29 paragrafi 10 i Ligjit nr. 04/-L-013 për Kadastër, nenit 17 paragrafi 1 dhe 2 i Udhëzimit Administrativ nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 5 paragrafi 1.16 i Udhëzimit Administrativ nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 8 i ...

Partnerët

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm