Përfitimet nga të dhënat gjeohapësinore

Duke konsideruar shkëmbimin e të dhënave gjeohapësinore si të rëndësisë...
Lexo lajmet

Takim për koordinim projektesh

Përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga kryeshefi Prof. Dr. Murat Meha...
Lexo lajmet

Vazhdon përkrahja për mirëmbajtje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur një takim pune me përfaqësues...
Lexo lajmet

AKK prezanton të arriturat në IMPULS

Një ekipë gjithëpërfshirëse e AKK-së, e përbërë nga anëtaret e grupeve...
Lexo lajmet

Seminarë për gruan dhe pronën

Për të diskutuar progresin e bërë në fushën e avancimit të të drejtave ...
Lexo lajmet

Obiliqi e Malisheva prijnën në RIK

Bazuar në progresin e arritur gjerë tani, Siboci i Obiliqit së bashku me ...
Lexo lajmet

Komisioni takon qytetarët në zonat e RIK-ut

Me qëllim të informimit sa më cilësorë dhe të detajizuar për qytetarët...
Lexo lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Mbahet konferenca regjionale për shkëmbim të dhënash gjeohapësinore

Duke konsideruar shkëmbimin e të dhënave gjeohapësinore si të rëndësisë së madhe në disa fusha, përfshi menaxhimin e krizave dhe situatave të ndryshme emergjente, ofrimin efikas dhe në kohë të shërbimeve për qytetarët, administrimin sa më të saktë të tokës dhe të tjera, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka organizuar konferencën regjionale me titull "Ngritja e vetëdijes rreth përfitimeve nga...

Takim për koordinim projektesh

Përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga kryeshefi Prof. Dr. Murat Meha, së bashku me përfaqësues nga Banka Botërore të prirë nga udhëheqësja e ekipit për projetin "RECAP" z-nja Kathrin Khelm dhe përfaqësues nga autoriteti norvegjez për kadastër dhe hartografi "Staten Kartverk" të prirë nga z. Helge Onsrud, kanë mbajtur një takim pune me qëllim të koordinimit as më të...

Vazhdon përkrahja për mirëmbajtje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur një takim pune me përfaqësues të Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Staten Kartverk" me qëllim të diskutimit të zhvillimit të funksionaliteteve shtesë në aplikacionet e zhvilluara me përkrahjen norvegjeze, përfshi Sistemin e Adresave, Gjeoportalin dhe aplikacionin për mirëmbajten e pjesës grafike, të ashtuquajturin "Cadastral Map", si...

Arrihet marrëveshje për vendosjen e tabelave për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës, Zyra e Bashkimit Europian në Repubikën e Kosovës dhe autoriteti norvegjez për kadastër dhe hartografi "Staten Kartverk" kanë nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi për vendosjen e tabelave me emëra rrugësh dhe numra shtëpish në disa Komuna të Republikës së Kosovës, në vlerë prej një milion euro. Disa nga obligimet për palët nënshkruese të marrëveshjes janë si...

AKK prezanton të arriturat në IMPULS

Një ekipë gjithëpërfshirëse e AKK-së, e përbërë nga anëtaret e grupeve punuese të projektit IMPULS, projekt ky që konsiston me shpërndarjen e të dhënave gjeohapësinore, ka marrë pjesë në "Javën e IMUPLS" që është mbajtur në Budvë të Malit të Zi. Në këtë punëtori janë prezantuar të arriturat e AKK-së në fushën e legjislacionit për shpërndarjen e të dhënave, në harmonizimin e të dhënave...

Partnerët

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm