Komuna shtesë në Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Ditët e Gjeodetit

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovë i përbërë nga gjeodetët dhe ...
Shko te lajmet

Monitorim i RIK

Në kuadër të planit të rregullt në projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

RECAP plus avancon barazinë

Me qëllim të monitorimit të aktiviteteve të pilot projektit RECAP Plus, që konsiston...
Shko te lajmet

Renovohet edhe ZKK Gjakovë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar...
Shko te lajmet

Marrëveshja për Riinxhinjerim

Nënshkruhet marrëveshja për riinxhinjerimin e Zyrave Kadastrale
Shko te lajmet

Sfidat rreth RIK në 50 Zona

Me qëllim të diskutimit të sfidave nga projektet e kaluara të rindërtimit ...
Shko te lajmet

Vazhdon bashkëpunimi me GIZ

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga ...
Shko te lajmet

Trajnime për Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale Komunale...
Shko te lajmet

Delegacion i GIZ në AKK

Me qëllim të vlerësimit të projekteve që janë duke u zhvilluar nga komponenti...
Shko te lajmet

Një delegacion i AKK niset për Sarajevë

Si pjesë e projektit IMPULS për harmonizimin e të dhënave hapësinore...
Shko te lajmet

RECAP plus vazhdon aktivitete

Si pjesë e implementimit të projektit Rindërtimi I Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

Benefitet nga RIK dhe KN

Pas përfundimit të suksesshëm të projektit RIK në 23 ZK dhe KN në 15 qytete...
Shko te lajmet

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Komuna shtesë në Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale të Kosovës për të operuar në aplikacioni i ri për mirëmbajtjen e të dhënave gjeografike, të ashtuquajturin "Cadastral Map", ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një trajnim në Komunat me përqendrim më të madh me komunitetet pakicë si Mitrovica Veriore, Graqanica, Parteshi, Kllokoti, Ranillugu,...

Ditët e Gjeodetit

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovë i përbërë nga gjeodetët dhe ekspertët kadastral z. Avni Ahmeti, z. Esat Xani, z. Korab Ahmetaj, z. Armend Gashi dhe z. Vllaznim Vuçitërna, të prirë nga Kryeshefi i Agjencisë, me ftesë të Shoqatës së Gjeodetëve të Shqipërisë kanë marrë pjesë në shënimin e "Ditës së Gjeodetit", organizuar nga Shoqata Shqiptare e Gjeodetëve. Me këtë rast, u...

Monitorim i RIK

Në kuadër të planit të rregullt në projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale, ekspertët e AKK-së z. Vllaznim Vuçitërna (njëherësh edhe projekt menaxher i njërit prej dy Loteve) si dhe z. Rrezart Gashi, Ekspert i Lart Ligjor në AKK, kanë vizituar Operatorët Ekonomik gjatë matjeve të tyre në teren, përkatësisht në zonën e banuar në fshatin Nevolan të Komunës së Vushtrrisë. Pos...

RECAP plus avancon barazinë

Me qëllim të monitorimit të aktiviteteve të pilot projektit RECAP Plus, që konsiston me ofrimin e ndihmës juridike për gratë gjatë procesit të rindërtimit të informacioneve kadastrale, një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbëre nga ekspertë për barazi gjinore dhe nga ekspertë kadastral, respektivisht znj. Ibadete Rexhepi dhe z. Armend Gashi, të shoqëruar edhe nga znj....

Renovohet edhe ZKK Gjakovë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar edhe ka Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka si dhe ekspertët kadastral z. Avni Ahmeti dhe z-nja Drenusha Jonuzi kanë qëndruar në Komunën e Gjakovës ku mbajtën një takim pune me Kryetaren e Komunës së Gjakovës z-nja Mimoza Kusari dhe drejtorin e Zyrës Kadastrale Komunale z. Skender...

Nënshkruhet Marrëveshja për Riinxhinjerim

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar edhe ka Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka si dhe ekspertët kadastral z. Reshat Murati dhe z-nja Drenusha Jonuzi kanë qëndruar në Komunën e Gjilanit ku mbajtën një takim pune me Kryetarin e Komunës së Gjilanit z. Lufti Haziri dhe drejtorin e Zyrës Kadastrale Komunale z. Sadudin...

Sfidat RIK në 50 Zona

Me qëllim të diskutimit të sfidave nga projektet e kaluara të rindërtimit të informacioneve kadastrale, si dhe duke aspiruar ngritje të kualitetit të të dhënave, Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertët kadastral të udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha kanë mbajtur një takim pune me përfaqësuesit e kompanive implementuese të projektit Rindërtimi i...

Vazhdon bashkëpunimi me GIZ

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi Prof. Dr. Murat Meha me date 16 janar 2015 ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga GIZ-ja gjermane  me qëllim të diskutimit të rezultateve nga projektet e realizuara si dhe trajtim të mundësisë së vazhdimit të bashkëpunimit edhe në të ardhmen. Komponentët e bashkëpunimit mes AKK dhe GIZ janë të...

Trajnime për Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale Komunale në Kosovë për të operuar në aplikacionin e ri për mirëmbajtjen e të dhënave gjeografike, të ashtuquajturin "Cadastral Map", ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një trajnim me stafin e  Zyrave Kadastrale Komunale pranëKomunave Fushë Kosovë, Lipjan, Podujevë, Viti dhe Artanë. "Cadastral...

Delegacion i GIZ në AKK

Me qëllim të vlerësimit të projekteve që janë duke u zhvilluar nga komponenti për kadastër dhe administrimi të tokës i GIZ-it gjerman, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës në një vizitë pune kanë qëndruar ekspertët  e GIZ-it, rrespektivisht z-nja Babette Wehrmann, z. Leonard Bernd dhe z. Hamsi  Behluli. Ata në AKK janë pritur nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe...

Multimedia