AKK në Konferencën e Bankës Botërore

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr nga Kryeshefi...
Shko te lajmet

AKK pret drejtoreshën e ZKK Prishtinë

Ndërmarrja e procesit të rindërtimit të informacioneve kadastrale nga vetë ...
Shko te lajmet

Takim trepalësh në AKK

Bashkëpunimi i AKK-së me donatorë të fuqishëm ka rezultuar me implementimin...
Shko te lajmet

ZKK subjete të inspektimeve

Grupi punues i AKK-së i ngarkuar për të inspektuar mënyrën e kryerjeve...
Shko te lajmet

Ekspertë ndërkombëtarë në AKK

Duke e konsideruar avancimin e kornizës ligjore dhe procedurave të punës ...
Shko te lajmet

Prezantim, gruaja dhe prona

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion kompetentë për mirëmbajtjen e regjistrave...
Shko te lajmet

Fillojnë inspektimet në ZKK

Grupi punues i AKK-së i ngarkuar për të inspektuar mënyrën e kryerjeve të punëve ...
Shko te lajmet

Takohet grupi monitorues

Në bazë të vendimit të Kryeshefit të AKK-së për emërtimin e Grupit Punues për...
Shko te lajmet

Shoqata e gjeodetëve në AKK

Si partnerë të fuqishëm në lëmin e kadastrës dhe gjeodezisë, Shoqata e Gjeodetëve...
Shko te lajmet

Formohet grupi për monitorimin e ZKK

Me qëllim të monitorimit të punëve kadastrale të kryera nga Zyrat Kadastrale ...
Shko te lajmet

Shoqata e shqipëtarëve në Suedi në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pritur një delegacion katër anëtarësh të Lidhjes ...
Shko te lajmet

Mblidhet Komisioni për RIK

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së projektit për rindërtimin e inciormacioneve kadastrale ...
Shko te lajmet

Punëtori për bashkëpunim AKK-ZKK

Një delegacion I Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë kryesisht nga ekspertët...
Shko te lajmet

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Nën implementimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, si dhe me përkrahje...
Shko te lajmet

Takim pune me ekspertin e GIZ-së

Si rezultat i bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe GIZ-së gjermane...
Shko te lajmet

Diskutime mbi misionin e IMPULS

Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve brenda Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Të dhënat nga KN nëpër Komuna

Pas përfundimit të projektit Krijimi i Kadastrit të Ndërtesave në dhjetë qytete...
Shko te lajmet

Përfundon trajnimi në Tokio

Pas dy javësh trajnim intensiv për avancim në operimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Monitorim i aktiviteteve në terren

Monitorimi në terren i disa aktiviteteve që ndërlidhen me ngritjen e kualitetit...
Shko te lajmet

Takim për IMPULS

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së projektit IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin...
Shko te lajmet

AKK, aktivitete të ngjeshura në Tokio

Grupi i ekspertëve të AKK-së i përberë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

Mbahet takimi për IKIH

Si pjesë e planit dinamik për krijimin e strategjisë shtetërore për Infrastrukturën...
Shko te lajmet

Komisioni takon implementuesit

Ne vazhdën e takimeve të rregullta me OE të cilët janë përzgjedhur...
Shko te lajmet

Ekspert ligjor ndërkombëtar në AKK

Duke u konsideruar si palë të ndërsjella të interesit, Agjencia Kadastrale e Kosovës...
Shko te lajmet

KFOR, vizitë AKK-së

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të ...
Shko te lajmet

Delegacion i AKK-së në Tokio

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

Raporti i punëve të terrenit

Me qëllim të monitorimit të punëve në terren, një ekip nga Agjencia Kadastrale...
Shko te lajmet

AKK prezanton në IGJK

Me ftesë të Institutit Gjyqësorë të Kosovës, me datë 27 Janar 2015 në ambientet ...
Shko te lajmet

Komuna shtesë në Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Ditët e Gjeodetit

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovë i përbërë nga gjeodetët dhe ...
Shko te lajmet

Monitorim i RIK

Në kuadër të planit të rregullt në projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

RECAP plus avancon barazinë

Me qëllim të monitorimit të aktiviteteve të pilot projektit RECAP Plus, që konsiston...
Shko te lajmet

Renovohet edhe ZKK Gjakovë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar...
Shko te lajmet

Marrëveshja për Riinxhinjerim

Nënshkruhet marrëveshja për riinxhinjerimin e Zyrave Kadastrale
Shko te lajmet

Sfidat rreth RIK në 50 Zona

Me qëllim të diskutimit të sfidave nga projektet e kaluara të rindërtimit ...
Shko te lajmet

Vazhdon bashkëpunimi me GIZ

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga ...
Shko te lajmet

Trajnime për Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale Komunale...
Shko te lajmet

Delegacion i GIZ në AKK

Me qëllim të vlerësimit të projekteve që janë duke u zhvilluar nga komponenti...
Shko te lajmet

Një delegacion i AKK niset për Sarajevë

Si pjesë e projektit IMPULS për harmonizimin e të dhënave hapësinore...
Shko te lajmet

RECAP plus vazhdon aktivitete

Si pjesë e implementimit të projektit Rindërtimi I Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

Benefitet nga RIK dhe KN

Pas përfundimit të suksesshëm të projektit RIK në 23 ZK dhe KN në 15 qytete...
Shko te lajmet

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Pjesëmarrje e AKK-së në Konferencën e 16-të vjetore të Bankës Botërore

Një delegacion i përbërë nga përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, dhe i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof.Dr. Murat Meha po merr pjesë në konferencën 16-të vjetore të Bankës Botërore "Land and Poverty 2015" e cila po mbahet në selinë e Bankës Botërore në  Washington DC.  Tema e konferencës këtë vit është Posedimi i tokës dhe përdorimi i saj për të arritur...

Në AKK pritet drejtoresha e ZKK Prishtinë

Ndërmarrja e procesit të rindërtimit të informacioneve kadastrale nga vetë Komunat brenda territorit të tyre ishte tema kryesore e takimit të punës që Drejtoresha e ZKK Prishtinë z-nja Nora Kelmendi, e shoqëruar edhe nga Shefja e Kadastrës z-nja Albina Blakaj dhe konsulenti ndërkombëtar z. Alexander Schmidt kishte me ekspetët e AKK-së z. Ismet Kryeziu, z. Xhevdet Shala, z. Esat Xani, Z....

Takim trilpalësh në AKK

Bashkëpunimi i AKK-së me donatorë të fuqishëm ka rezultuar me implementimin e projekteve shumë të rëndësishme në fushën e kadastrës, hartografisë, gjeodezisë dhe pronave. Në mesin e donatorëve të fuqishëm është edhe GIZ-ja gjermane, ndërsa për këtë arsye me datë 16 mars në ambientet e AKK-së është mbajtur edhe takimi i punës mes Kryeshefit të AKK-së Prof. Dr. Murat Meha, udhëheqësit të...

ZKK subjet i inspektimeve

Grupi punues i AKK-së i ngarkuar për të inspektuar mënyrën e kryerjeve të punëve kadastrale në Zyrat Kadastrale Komunale ka vazhduar me vizitat nëpër Komuna ku për nga afër ka kontrolluar respektimin e legjislacionit në fuqi si Ligjit për Kadastër, udhëzimeve të ndryshme administrative, kornizave të punës e ngjashëm. Grupi punues me date 10 mars 2014 ka vizituar Komunën e Artanës dhe...

Ekspertë ndërkombëtarë në AKK

Duke e konsideruar avancimin e kornizës ligjore dhe procedurave të punës në fushën e kadastrës si një nga mjetet kyçe për ngritjen e kualitetit dhe sigurisë së të dhënave kadastrale, Agjencia Kadastrale e Kosovës me përkrahjen të Bankës Botërore ka angazhuar ekspertët në këtë fushë si z. Daniel Roberge d he z. Valentin Manojllov Kodzev, të cilët janë duke qëndruar në AKK ku së bashku me...

Multimedia