Studentët vizitojnë AKK-në

Agjencia Kadastrale e Kosovës përpos aspektit të saj profesional në mirëmbajtjen ...
Lexo lajmet

Punëtori në Tiranë

Në kuadër të projektit IMUPLS që konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore...
Lexo lajmet

AKK dhe AKS në Forum ndërkombëtar në Vienë

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e Statistikave janë duke ...
Lexo lajmet

Trajnim për CR Tool

Duke marrë parasysh faktin që projekti Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale ...
Lexo lajmet

Aprovohen lëndë nga RIK

Në kuadër të agjendës së rregullt javore lidhur me implementimin e projektit RIK në ...
Lexo lajmet

Riinxhinjerimi i ZKK Gjilan

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim...
Lexo lajmet

Konferencë për objektet joformale

Një delegacion o Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë prej ekspertëve...
Lexo lajmet

Delegacioni i AKK në Shkup

Një delegacion i gjërë i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi...
Lexo lajmet

AKK pret shefin e gjeodezisë në UP

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës u mbajt një takim pune mes Kryeshefit ...
Lexo lajmet

Diskutim rreth manualit të ri për matje

Me qëllim të diskutimit rreth aktiviteteve profesionale për krijimin e Manualit për ...
Lexo lajmet

Kryetarja e FIG në Kosovë

Kryetarja e Shoqatës Ndërkombëtare të Gjeodetëve, institucion ky nën ombrelën e...
Lexo lajmet

AKK priti drejtoreshën e ZKK Viti

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme të kualitetit ...
Lexo lajmet

Në AKK, për të drejtat e njeriut

Një grup gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspert ligjorë dhe ekspertë ...
Lexo lajmet

Dy zëvendës ministra takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, rrespektivisht Kryeshefi Prof. Dr. Murat Meha...
Lexo lajmet

ShVL viziton AKK

Një delegacion i Shoqatës së Veteranëve të Luftës i përbërë nga z. Smajl Elezaj...
Lexo lajmet

Matjet Gravimetrike Absolute në Kosovë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit "Matjet Gravimetrike Absolute"...
Lexo lajmet

AKK në Eurogeographics

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marrë pjesë në Asamblenë...
Lexo lajmet

Përfitimet nga të dhënat gjeohapësinore

Duke konsideruar shkëmbimin e të dhënave gjeohapësinore si të rëndësisë...
Lexo lajmet

Takim për koordinim projektesh

Përfaqësues të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga kryeshefi Prof. Dr. Murat Meha...
Lexo lajmet

Vazhdon përkrahja për mirëmbajtje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka mbajtur një takim pune me përfaqësues...
Lexo lajmet

AKK prezanton të arriturat në IMPULS

Një ekipë gjithëpërfshirëse e AKK-së, e përbërë nga anëtaret e grupeve...
Lexo lajmet

Seminarë për gruan dhe pronën

Për të diskutuar progresin e bërë në fushën e avancimit të të drejtave ...
Lexo lajmet

Obiliqi e Malisheva prijnën në RIK

Bazuar në progresin e arritur gjerë tani, Siboci i Obiliqit së bashku me ...
Lexo lajmet

Komisioni takon qytetarët në zonat e RIK-ut

Me qëllim të informimit sa më cilësorë dhe të detajizuar për qytetarët...
Lexo lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Studentët vizitojnë AKK-në

Agjencia Kadastrale e Kosovës përpos aspektit të saj profesional në mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, kadastrës dhe hartografisë është e përfshirë edhe në çështje shoqërore, krejt me qëllim të vetëdijësimit të qytatarëve, studentëve, përfaqësuesve të institucioneve publike dhe private rreth peshës së administrimit të tokës. Për këtë arsye ekspertët e AKK-së kanë pritur një grup...

Punëtori në Tiranë

Në kuadër të projektit IMUPLS që konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore mes shteteve të regjionit, një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marrë pjesë në punëtorinë treditore kushtuar shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore, që është mbajtur në Tiranë, Republika e Shqipërisë. Gjatë qëndrimit atje, stafi i AKK-së ka qenë angazhuar në komponentat...

AKK dhe AKS në Forum ndërkombëtar në Vienë

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e Statistikave janë duke u përfaqësuar në nivel ekspertësh në Forumin Europian për Gjeografi dhe Statistika organizuar nga "Eurostati", Statistikat e Austrisë dhe nga Agjencia gjermane e Kadastrave dhe Hartografisë e Austrisë.   Tema e forumit eshte ndërtimi i urave të bashkëpunimit mes agjencive të hartografisë dhe agjencive të...

Trajnim për CR Tool

Duke marrë parasysh faktin që projekti Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 50 Zona Kadastrale është duke iu afruar përfundimit dhe se të dhënat e grumbulluara në terren dhe të aprovuara nga Komisioni për RIK do to duhet që së shpejti të futen në SIKTK  përmes aplikacionit të ashtuquajtur "Vegël për Rindërtimin e Kadastrës" ose "CR tool", ekspertët e AKK-së kanë ndëmarrë një...

Aprovohen lëndë nga RIK

Në kuadër të agjendës së rregullt javore lidhur me implementimin e projektit Rindërtimi I Informacioneve Kadastrale (RIK) në 50 Zona kadastrale, Komisioni për RIK ka bërë shqyrtimin dhe aprovimin e lëndëve të hartuara nga operatorët ekonomik që kanë implementuar projektin në terren, rrespektivisht "Lorenco &Co" dhe "Emi Grup". Në takimin e fundit të mbajtur në ambientet e AKK-së është...

Partnerët

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm