AKK, vizita në ZRPP

Gjatë ditës së dytë të qëndrimit në vizitë zyrtare në Shqipëri, delegacioni...
Shko te lajmet

AKK, takim me Ministrin shqiptar të Drejtësisë

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes institucioneve...
Shko te lajmet

Mbahet punëtoria kombëtare për metadata

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me angazhimin ...
Shko te lajmet

Kryeshefi i AKK-së takon Ministrin e MAP

Me qëllim të diskutimit të procesit të aprovimit të Ligjit për IKIH, një takim...
Shko te lajmet

Drejtorë të Komunës Skenderaj në AKK

Me qëllim të diskutimit rreth fushave të interesit të përbashkët në kadastër ...
Shko te lajmet

Instalimi i numrave të adresave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, së bashku...
Shko te lajmet

Takohet komiteti ndëministror për tokë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, së bashku...
Shko te lajmet

Delegacioni Bankës Botërore në AKK

Një delegacion gjithëpërfshirës i Bankës Botërore nga Uashingtoni nga ...
Shko te lajmet

AKK, takim me KFOR-in

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar...
Shko te lajmet

Monitorohen ZKK-të

Agjencia Kadastrale e Kosovës e cila bazuar në Ligjin për Kadastër është...
Shko te lajmet

Matjet gravimetrike, vizitë pune në Tiranë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës në përbërje Kryeshefi...
Shko te lajmet

IMPULS, punëtori në Durrës

Si pjesë e projektit "IMPULS" i cili konsiston me zhvillimin dhe harmonizimin...
Shko te lajmet

Ekspertë të FAO-s në AKK

Me qëllim të diskutimit të projekteve të AKK-së dhe identifikimit të fushave...
Shko te lajmet

AKK, takim me këshilltarët e Kryeministrit

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Gjeodetët suedez në AKK

Si rrjedhojë e bashkëpunimit të mëhershëm mes institucioneve që merren...
Shko te lajmet

AKK, takime me Policinë e Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës me ftesë të Policisë së Kosovës ka ndërmarrë ...
Shko te lajmet

Takim pune, AKK-Hidroregjioni

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka...
Shko te lajmet

Përfundon konferenca ndërkombëtare në Athinë

Me ftesë të Kryetares së Asociacionit Ndërkombëtarë të Gjeodetëve (FIG)...
Shko te lajmet

AKK, pjesëmarrje në konferencën e FIG

Nj; delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës nën udhëheqsjen e Kryeshefit..
Shko te lajmet

AKK, takim pune me KQZ dhe IFES

Me kërkesë të Komisionit Qendror Zgjedhor, sot në zyrat e AKK-së është...
Shko te lajmet

AKK, pajisje IT dhe inventar për ZKK-të

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar përkrahjen për Zyrat Kadastrale ...
Shko te lajmet

Draftimi i ligjit të integruar për kadastër

Ndryshimet dinamike në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës...
Shko te lajmet

Takim i brendshëm i drejtorëve të AKK-së

Me qëllim të diskutimit të sfidave gjatë implementimin e projekteve aktuale...
Shko te lajmet

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me përkrahje financiare nga Zyra e Bashkimit...
Shko te lajmet

IMPULS, ekspertët suedez vizitojnë AKK-në

Me qëllim të diskutimit të hapave që duhet ndërmarrë për implementimin sa më ...
Shko te lajmet

Takim për RIK në 20 ZK

Me qëllim të trajtimit të planit dinamik në implementimin e projektin Rindërtimi...
Shko te lajmet

23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës...
Shko te lajmet

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr...
Shko te lajmet

Progresi i punëve ne RIK- 20ZK

Në Projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim i rregullt informues

Me qellim te diskutimit rreth ecurisë se punëve ne implementimin e projektit ...
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK 20 ZK

Me qëllim të informimit me proceset dhe benefitet nga projekti Rindërtimit...
Shko te lajmet

Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

AKK, vizita në ZRPP

Gjatë ditës së dytë të qëndrimit në vizitë zyrtare në Shqipëri, delegacioni i AKK-së ka pasur rastin që të vizitojë zyrtar vendore për regjistrimit të pasurisë së paluajtshme në Tiranë dhe Durrës, ku për së afërmi u njoftuan me metodologjinë e punës në këto zyra. Kjo vizitë konsiderohet si e...

AKK, takim me Ministrin shqiptar të Drejtësisë

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes institucioneve përgjegjëse për regjistrimin e pronës në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë, respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Zyrës për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme, një delegacion i Agjencisë...

Mbahet punëtoria kombëtare për metadata

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me angazhimin e ekspertes nga institucioni suedez për kadastër "Landmateriet" z-njës Britt-Marie Johansson,  me datë 30 nëntor në Prishtinë është mbajtur punëtoria kombëtare për krijimin e metadatave  për të dhënat gjeohapësinore,...

Kryeshefi i AKK-së takon Ministrin e MAP

Me qëllim të diskutimit të procesit të aprovimit të Ligjit për Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Kadastrale (IKIH), Ministri i Ministrisë së Administratës Publike z. Mahir Jagcilar priti në takim pune Kryeshefin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe Këshilltarin...

Drejtorë të Komunës Skenderaj në AKK

Me qëllim të diskutimit rreth fushave të interesit të përbashkët në kadastër dhe urbanizëm, me theks të veçantë trajtimi i planeve zhvillimore në Komunën e Skenderajt dhe identifikimi i hapësirave për zhvillim, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm