RIK, Inspektime në terren

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me qëllim të inspektimit të punëve lidhur me Rindërtimin e Informacioneve...
Lexo më shumë

Adresat, takim me pale të interesit

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim...
Lexo më shumë

Takim me drejtorin e ZKK Graçanicë

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme...
Lexo më shumë

Trajnimi intensiv në Gjeomedia

Agjencia Kadastrale e Kosovës, nën mandatin e të cilës është ofrimi i ndihmës ...
Lexo më shumë

Transparenca në administrimin e tokës

Prej datës 24 mars deri më 27 mars 2014 në Uashington D.C të ShBA-ve është ...
Lexo më shumë

Strategjia për IKIH

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK), në pajtueshmëri me Ligjin për Kadastër...
Lexo më shumë

Ngritje e kontrollit të kualitetit

Duke marrë parasysh faktin që në AKK janë duke u zhvilluar një numër i konsiderueshëm
Lexo më shumë

AKK pret delegacionin e IGJK

Me qëllim të diskutimit rreth formave të ndryshme të bashkëpunimit në ...
Lexo më shumë

Regjistrimi i pasurisë së përbashkët

Me qëllim të avancimit të së drejtës së gruas në pronë, Zyrtarja për Barazi Gjinore...
Lexo më shumë

RIK, inspektime në terren

Një delegacion i përbërë nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha...
Lexo më shumë

AKK takon noterët

Me qëllim të diskutimit të çështjeve që ndërlidhen me regjistrimin e pronës së paluajtshme
Lexo më shumë

Takim i rregullt i ekspertëve të AKK-së

Duke synuar informimin e ndërsjellë lidhur me aktivitetet, projektet e realizuara...
Lexo më shumë

"IMPULS", takim në Zagreb

Me ftesë të projektit "IMPULS" i cili konsiston me ngritjen dhe harmonizimin e..
Lexo më shumë

Takim pune: E drejta e gruas në pronë

Duke konsideruar të drejtën e gruas në pronë si një shtyllë të rëndësishme...
Lexo më shumë

Zv. Ministri Ferat Shala viziton AKK-në

Agjencia Kadastrale e Kosovës nnë vazhdën e takimeve të ndryshme
Lexo më shumë

AKK, takim me ZKK-të

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka organizuar një takim pune ...
Lexo më shumë

Avancohet NSDI-ja në Kosovë

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bazë të ligjit për Insfrastrukturën e të Dhënave...
Lexo më shumë

Punëtori: Përkrahja e INSPIRE

Me datën 29.01.2014 përfaqësuesit nga Agjencia Kadastrale e Kosovës...
Lexo më shumë

Pjesëmarrje në konferencën "IMPULS"

Me qëllim të diskutimit të projektit IMPULS, pasuese e projektit
Lexo më shumë

Takim për "Cadastral Map"

Me qëllim të ngritjes së nivelit të mirëmbajtjes së pjesës grafike të të dhënave...
Lexo më shumë

Vazhdon bashkëpunimi AKK-ZKK

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës..
Lexo më shumë

Inspektohen punimet e RIK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertët kadastral
Lexo më shumë

Diskutime për hartat topografike

Me qëllim të diskutimit mbi kategorizimet dhe identifikimet e veçorive
Lexo më shumë

Drejtorë komunal vizitojnë AKK-në

Me qëllim të trajtimit të mënyrave të bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale...
Lexo më shumë

Takime AKK-JICA

Si pjesë e planit dinamik për krijimin e hartave të reja topografike...
Lexo më shumë

Takim për shënjimin e kufirit

Me qëllim të informimit të palëve të ndryshme të interesit me zhvillimet...
Lexo më shumë

Inspiration: Konferenca përmbyllëse

Një delegacion i Republikës së Kosovës, i përbërë nga përfaqësues

Konferenca "Gratë dhe Prona"

Gratë në Kosovë, në shumicën e rasteve, nuk e gëzojnë të drejtën ...
Lexo më shumë

Trajnim për hartat kadastrale

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar projektin për ..
Lexo më shumë

Fushë Kosova me emrime rrugësh

Me datë 27.11.2013 është bërë inaugurimi i vendosjes së tabelave

Deçan:Vendosen tabela e rrugëve

Në komunën e Deçanit me 29.11.2013 është bërë inaugurimi i vendosjes ...
Lexo më shumë

Seminar i përbashkët, AKK-JICA

Mbahet seminari për zhvillimin r Burimeve Njerëzore mbi Informatat
Lexo më shumë

AKK pret delegacionin Norvegjez

Një delegacion i Ambasadës Norvegjeze vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës.
Lexo më shumë

Mbahet konferenca INSPIRE

Një delegacion i gjerë i Republikës së Kosovës, i përbërë nga përfaqësues...
Lexo më shumë

Banka Botërore viziton AKK

Për të parë ecurinë e projekteve të financuara nga projekti i "RECAP"...
Lexo më shumë

Komisionit për Administrimin e Tokës

Me qëllim të diskutimit të projekteve të shumta nga fusha e administrimit
Lexo më shumë

Seminar mbi matjet kadastrale

Me datë 22 tetor u mbajt Seminari gjatë të cilit ekspertët e AKK-së prezantuan...
Lexo më shumë

GIZ-i donon çelësa për Gjeomedia

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti në takim...
Lexo më shumë

AKK: Konferenca "CROPOS"

Qëllimi i kësaj Konferencë ka qenë prezantimi i projekteve aktuale në lidhje...
Lexo më shumë

Punëtori: Barazia gjinore dhe prona

Në bashkë organizim mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe GIZ-së gjermane...
Lexo më shumë

AKK merr pjesë në INTERGEO

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë ...
Lexo më shumë

Rindërtimi, fillon informimi i qytetarëve

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar me rindërtim të informacioneve...
Lexo më shumë

Ambasada amerikane dhe Policia e Kosovës vizitojnë AKK-në

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti...

AKK prezanton në "Eurogeographics"

Pos AKK-së, në Asamblenë "Eurgeographics" marrin pjesë mbi 150 ekspertë...
Lexo më shumë

"CR tool" mbledh ekspertët kadastral

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar dy projekte të rëndësisë ...
Lexo më shumë

Diskutim mbi barazinë gjinore

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes AKK dhe Agjencisë për Barazi Gjinore...
Lexo më shumë

Solemnitet ne AKK, jepen 6 GPS

Mbahet ceremonia e shpërndarjes së pajisjeve gjeodezike GPS për 6 Zyra Kadastrale ...
Lexo më shumë

Takim me operatorët ekonomik

Pas përfundimit të suksesshëm të grumbullimit të të dhënave nga projekti...
Lexo më shumë

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Vendim për hapjen e shikimit publik

Agjencia Kadastrale e Kosovës, bazuar në UA nr. 17/2012, për Fushatën e Senziobilizimiz të Publikut gjatë Rindërtimit të KAdastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,  shpall vendimin për hapjen e dëgjimit publik në katër Zona Kadastrale në Komunën e Fushë Kosovës (ZK...

RIK, Inspektime në terren

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me qëllim të inspektimit të punëve lidhur me Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale, ka zhvilluar vizita pune në terren gjatë të cilëve ka kontrolluar kualitetin e punëve dhe shërbimeve të ofruara kompanitë implementuese të projektit në fjalë. Ekipi i AKK-së në...

Adresat, takim me pale të interesit

Organizuar nga  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës, u mbajt takimi me kryetarët e Komunave të Kosovës ku u diskutua procesi i emërtimit të rrugëve në qytetet e Republikës së Kosovës....

AKK, takim me drejtorin e ZKK Graçanicë

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme të kualitetit të të dhënave kadastrale si dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve ofruar qytetarëve, është duke mbajtur takime të ngjeshura me udhëheqësit e Zyrave Kadastrale Komunale. Për këtë arsye, Kryeshefi Ekzekutiv i...

        

 

 

 

 

 

 

KLIKO PËR SHKARKIM

Multimedia

KLIKO PËR SHKARKIM