Takim pune për ligjin e ri

Ndryshimet dinamike në fushën e administrimit të tokës janë duke imponuar ...
Shko te lajmet

IMPULS, takohet komitetit drejtues

Harmonizimi i infrastrukturës së të dhënave gjeohapësinore në Ballkanin ...
Shko te lajmet

Kryetari i Hanit Elezit vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme...
Shko te lajmet

AKK në Konferencën e Bankës Botërore

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë...
Shko te lajmet

AKK, punëtori për prokurorët

Me kërkesë të Akademisë së Drejtësisë dhe për nevoja të prokurorëve...
Shko te lajmet

Prezantimi i strategjisë për TI

Me qëllim të avancimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Me qëllim të informimit për së afërmi me mënyrën e administrimit të...
Shko te lajmet

AKK, takim me KFOR-in

Shkëmbimi i të dhënave hapësinore të interesit të përbashkët, diskutimi ...
Shko te lajmet

Graçanicë, dorëzohen të dhënat nga RIK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat ...
Shko te lajmet

Investime në TI-së për ZKK Drenas

Agjencia Kadastrale e Kosovës e cila vepron në kuadër të Ministrisë...
Shko te lajmet

Vizitë studimore në Norvegji

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave RIK 20 ZK

Java që vjen tashmë parasheh realizimin final të gjitha dhënave të
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Takim pune për ligjin e ri

Ndryshimet dinamike në fushën e administrimit të tokës janë duke imponuar edhe azhurnimin e legjislacionit i cili rregullon këtë fushë. Për këtë arsye edhe Agjencia Kadastrale e Kosovës është angazhuar në avancimin e Ligjit aktual për Kadastër i cili kishte hyrë në fuqi gjatë vitit 2011,...

IMPULS, takohet komitetit drejtues

Harmonizimi i infrastrukturës së të dhënave gjeohapësinore në Ballkanin Perëndimorë dhe aktivitetet që duhet ndërmarrë në kuadër të projektit regjional IMPULS, ishte tema e takimit të Komitetit Drejtues të këtij projekti i cili u mbajt me datë 12 dhe 13 prill në Zagreb të Kroacisë dhe ku...

Kryetari i Hanit të Elezit në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme të kualitetit të të dhënave kadastrale dhe pronësore si dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve ofruar qytetarëve, është duke mbajtur takime të ngjeshura me palë të interesit nga institucione publike qendrore dhe lokale. Për...

Kadastra, regjistrat pronësorë e gjeoinformacioni, suksese të prezantuara në Uashington

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë kadastral dhe i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv i saj Prof. Dr. Murat Meha është duke marrë pjesë në Konferencën e rregullt Vjetore të Bankës Botërore në Uashington D.C të SHBA-së. Konferenca e sivjetme ka për temë...

AKK, punëtori për prokurorët

Me kërkesë të Akademisë së Drejtësisë dhe për nevoja të prokurorëve të porsaemëruar,  Agjencia Kadastrale e Kosovës ka organizuar një punëtori njëditore informuese për administrimin e regjistrave pronësore, sistemin e informacioneve kadastrale, krijimi dhe administrimi i produkteve...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm