"Cadastral Map", vazhdojnë trajnimet

Ekspertët e Agjencisë KAdastrale të Kosovës kanë vazhduar trajnimet intensive për aftlsimin...
Lexo më shumë

Vazhdon bashkëpunimi me norvegjezët

Një nga bashkëpunëtorët më serioz të Agjencisë Kadastrale...
Lexo më shumë

AKK,vizitë Malishevës e Suharekës

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar nga ekspertë ...
Lexo më shumë

Takim me Prof. Gunter Nagel

Kryeshefi i Agjencise Kadastrale të Kosovës, Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar ...
Lexo më shumë

AKK, mbështetje kodit civil

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar nga ...
Lexo më shumë

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Cadastral Map, vazhdojnë trajnimet

Ekspertët e Agjencisë KAdastrale të Kosovës kanë vazhduar trajnimet intensive për aftlsimin e zyrtarëve të Zyrave kadastrale Komunale për operim me aplikacionin e  ri për mirëmbajtjen e të dhënave gjeografike, të ashtuquajturin "Cadastral Map". Së fundmi trajnime janë mbajtur për zyrtarë nga Komuna e Malishevës,  Skenderajt dhe Suharekës. "Cadastral Map" mund të perceptohet edhe...

Road signs, cooperation with Norwegians

Sinjalizimet, vazhdon bashkëpunimi me norvegjezët  Një nga bashkëpunëtorët më serioz të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, autoriteti norvegjez për kadastër e hartografi "Staten Kartverk", ka informuar Agjencinë Kadastrale të Kosovës për vazhdimin e ndihmës financiare dhe profesionale për këtë institucion fushën e sinjalizimit të disa komunave me shenja me emra rrugësh dhe numra...

AKK, bashkëpunim me Komunat Malishevë dhe Suharekë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar nga ekspertë nga Zyra për Koordinimin e Projekteve dhe nga Drejtoria për Kadastër, ka ndërmarrë një vizitë pune në dy Komuna, respektivisht në Komunën Malishevë dhe Suharekë. Në Malishevë ekipi i AKK-së u prit nga Kryetari i Komunës z. Ragip Begaj, ndërsa në Suharkë nga nënkryetari i Komunës ku në këto Komuna u...

Takim me Prof. Gunter NAGEL, në AKK

Kryeshefi i Agjencise Kadastrale të Kosovës, Prof. Dr. Murat Meha,  i shoqëruar edhe me ekspërtet e AKK-së,priti në një takim prof. Dr. Gunter Nagel, nga Bavaria e Gjermanise, si ekspert i GIZ-it, dhe i financuar nga SES(Senior Experten Service). Më këtë rast KE i AKK-se,  e njoftoj prof. Nagel,  lidhur  me projektet të cilat janë finalizuar si dhe me projektet që janë...

Multimedia