23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës...
Shko te lajmet

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr...
Shko te lajmet

Progresi i punëve ne RIK- 20ZK

Në Projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim i rregullt informues

Me qellim te diskutimit rreth ecurisë se punëve ne implementimin e projektit ...
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK 20 ZK

Me qëllim të informimit me proceset dhe benefitet nga projekti Rindërtimit...
Shko te lajmet

Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Hapet shikimi Publik në Krushë të Madhe

Në bazë të Nenit 29 Paragrafit 10 të Ligiit Nr. 04/L-13 për Kadastër, Nenit 17 Paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminishativ Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, Nenit 5 Paragrafit 1.16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,...

23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është shënuar 23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil. Për nder të kësaj dite, MAP-i ka organizuar takimin në temën "Reforma në Shërbimin Civil të Kosovës", ku janë trajtuar rezultatet e deritanishme në realizimin e këtyre reformave në përmbushjen e objektivave të administratës publike. Në këtë ceremoni, me mirënjohje...

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës, me qëllim diskutimit të aktiviteteve të përgjithshme, sfidave të përditshme gjatë kryerjes së punëve dhe hapat që duhet ndërmarrë për implementimin e projekteve aktuale në AKK. Takimi u udhëhoq nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ndërsa morën pjesë drejtorët e drejtorive të AKK-së. Në takimet interaktive u...

RAPORT PËRMBLEDHËS NGA RIK NË 50 ZK

Rindërtimi i kadastrit dhe i Regjistrimit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RIK) nënkupton krijimin e njësive kadastrale dhe rindërtimin e të drejtave pronësore për njësit kadastrale dhe regjistrimin e tyre në Kadastër dhe RDPP-SIKTK. Projekti RIK realizohet sipas Ligjit Nr. 04/-L-013 për kadaster, neni 29, UA Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi...

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe i përbërë nga ekspertët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Muzafer Çaka, z. Amir Sogojeva dhe z-nja Drenushë Januzaj, kanë qëndruar në Opati të Kroacisë ku është mbajtur Konferenca e 9-të regjionale për kadastër dhe infrastrukturë të të dhënave hapësinore. Pjesë...

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm