AKK, vizita komunave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i shoqëruar nga ekspertë nga ...
Lexo më shumë

AKK, bashkëpunim me Hanin e Elezit

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka ndërmarrë një vizitë ...
Lexo më shumë

Nënshkruhen memorandume bashkëpunimi

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka ndërmarrë...
Lexo më shumë

USAID, vizitë në AKK

Ngritja e shkallës së bashkëpunimit mes Programit të USAID-it për të Drejtat Pronësore dhe Agjencisë ...
Lexo më shumë

Prezantohet "Cadastral Map"

Ekspertët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, pas përfundimit të trajnimit të personelit të ZKK Prishtinë ...
Lexo më shumë

Kryeshefi pret ekspertët e JICA-s

Me qëllim të mbikëqyrjes së implementimit të projektit ""Zhvillimi i Burimeve Njerëzore mbi Informatat...
Lexo më shumë

Trajnimi në "Cadastral Map"

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale të Kosovës për ...
Lexo më shumë

Java e donatorëve norvegjez

Me qëllim të diskutimit të projekteve të cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës është ...
Lexo më shumë

Popullohet gjeoportali

Agjencia Kadastrale e Kosovës, duke aspiruar ofrimin e qasjes sa më transparente dhe...
Lexo më shumë

Legalizimet, takim me implementuesit

USAID-i dhe IRuSP-i (Implementimijanë në fazën fillestare të implementimit të ...
Lexo më shumë

NSDI, rrethi tretë i takimeve

Aktivitetet për krijimin e strategjisë për NSDI kanë vazhduar gjatë tërë javës ...
Lexo më shumë

Vizita shikimeve publike

Në vazhdën e vizitave të rregullta në terren, Komisioni i RIK-ut së bashku me përfaqësuesit...
Lexo më shumë

Produktet dhe sherbimet

LAJME

AKK, vizita komunave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i shoqëruar nga ekspertë nga Zyra për Koordinimin e Projekteve dhe nga Drejtoria për Kadastër, ka ndërmarrë një vizitë pune në dy Komuna, respektivisht në Komunën Istog dhe Komunën Pejë. Gjatë takimeve u diskutua për të fushat e interesit të përbashkët mes Komunave në fjalë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Në Pejë ekipi i AKK-së u prit nga...

AKK, bashkëpunim me Hanin e Elezit

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka ndërmarrë një vizitë pune në Komunën e Hanit të Elezit ku është pritur nga Kryetari i Komunës z. Refki Suma me të cilin janë diskutuar mundësitë e ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Komunës në fjalë. Pos diskutimeve gjatë të cilave u shkëmbyen informacione të ndërsjella, palët...

Nënshkruhen Marrëveshje për Mirëkuptim

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka ndërmarrë një vizitë pune në Komunën e Kaçanikut ku është pritur nga Kryetari i Komunës z. Besim Ilazi me të cilin janë diskutuar mundësitë e ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Komunës në fjalë. Pos shkëmbimit të informacioneve të ndërsjella, palët nënshkruan edhe Memorandumeve për...

USAID, vizitë në AKK

Ngritja e shkallës së bashkëpunimit mes Programit të USAID-it për të Drejtat Pronësore dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka qenë shkak që Kryeshefi i AKK-së të pres në një takim pune, udhëheqësin e këtij programi, z. Justin Holl. Gjatë këtij takimin është diskutuar rreth fushave ku Programi i USAID-it do të mund të ndihmonte Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr....

Multimedia