Lajme

« Prapa

Digjitalizimi i shërbimit të licencimit

Me qëllim të diskutimit rreth digjitalizimit të procesit të aplikimit për licencë për gjeodetët, me datë 9 shkurt 2022 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të Departamentit të Tregtisë dhe përfaqësuesve të Projektit të Binjakëzimit në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nga njëra dhe përfaqësuesve të Agjencisë Kadastrale të Kosovë. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi i përgjithshëm lidhur me procesin e digjitalizimit të shërbimeve të aplikimit për licencë për gjeodetët dhe përfshirjen në Pikën e Vetme të Kontaktit për Shërbime. Në takim ekspertët e AKK dhanë informacione për procesin aktual të licencimit mbështetur në Udhëzimin Administrativ për Licencinin e Gjeodetëve dhe Kompanive të Licencuara Gjeodete ndërsa në parim, është marrë aprovimi për digjitalizimin e këtyre shërbimeve, megjithatë, u konsiderua si e rëndësishme që të mbahet edhe një takim të përbashkët mes ASHI, AKK-së, MINT-it dhe Projektit të Binjakëzimit. Kjo për të sqaruar tutje procedurën dhe për të marrur informacione shtesë lidhur me atë se çfarë nevojitet tutje për të implementuar procesin e digjitalizimit të shërbimeve në fjalë.