Lajme

« Prapa

Fillojnë trajnimet për gjeneralizimin e hartave topografike

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) për Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK) është duke u implementuar projekti "Zhvillimi i kapaciteteve për gjeneralizimin hartografik të hartave topografike digjitale në Kosovë". Ky projekt ka për qëllim krijimin e kapaciteteve për krijimin e hartave topografike me shkallë të vogël 1:50,000, 1:100,000, 1:250,000 dhe 1:500,000, me çka zyrtarët e AKK-së do të rrisin kapacitetet e veta që në mënyrë të pavarur ta bëj përgjithësimin e Hartës Digjitale në shkallë të ndryshme. Ndërsa, si pjesë e projektit, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka filluar faza e dytë e trajnimit të stafit të AKK-së për gjeneralizimin e hartës 1:250.000 nga eksperti japonez i hartografisë, z. Kohei Isobe. Trajnimet do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, ndërsa njohuritë që ekspertët e AKK-së do të marrin nga ky trajnim, do të përcillen edhe te personeli tjetër i përfshirë në fushën e hartografisë.