Lajme

« Prapa

Mbahet testimi i radhës për licencim

Me datë 09 Shkurt 2022 e në pajtim me obligimet që rrjedhin nga Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr. 13/2019 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, gjeodetët të cilët kanë aplikuar për licencim i janë nënshtruar testimit. Testimit i janë nënshtruar 1 kandidatë, ndërsa forma e testimit certifikues ka qenë elektronike me ç ‘rast pas përfundimit, aplikantët në mënyrë automatike janë njoftuar me rezultatin e arritur.