Lajme

« Prapa

Takim gjithëpërfshirës për sistemin e adresave

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të sistemit të unifikuar të adresave, përfshi edhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil dhe regjistra të tjerë publik,  me datë 10 shtator në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve dhe përfaqësuesve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Agjencisë së Regjistrit Civil dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe përfaqësuesve nga Kabineti i Kryeministrit të Republikës së Kosovës. Në këtë takim temë kryesore ishte ndarja e përgjegjësive të institucioneve të përfshira në pilot projektin për ndërlidhjen e sistemit të adresave dhe regjistrit civil i cili së shpejti pritet të implementohet në bashkëpunim dhe me përkrahje të GIZ-it gjerman, pastaj metodologjia dhe teknologjia e përdorur për këtë pilotim e ngjashëm, krejt me qëllim që edhe metodologjia e edhe teknologjia e pilotimit të shërbej në të ardhmen për implementimin dhe kompletimin e sistemit të unifikuar të adresave në kuadër të projektit të Bankës Botërore "REGIP". Takimet e tilla të nivelit teknik dhe menaxherial do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim që gjithçka të formalizohet me memorandum për bashkëpunim mes institucioneve të përfshira.