AKK, diskutim për procesin e shpronësimit

Me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat është duke u ballafaquar...
Shko te lajmet

Vazhdojnë trajnimet për qasje në regjistrat pronësorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar prezantimin e ueb ...
Shko te lajmet

AKK, takim virtual për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me BKS

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duka vazhduar ...
Shko te lajmet

Unifikimi i emrëtimeve të komunave

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të ...
Shko te lajmet

Takim me Byronë Kosovare të Sigurimit

Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra nga Agjencia ...
Shko te lajmet

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura...
Shko te lajmet

AKK, trajnim për Policinë e Kosovës

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me...
Shko te lajmet

AKK trajnim për Njësinë për Inteligjencë Financiare

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar ...
Shko te lajmet

AKK, trajnime për operim në RDPP

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) gjatë vitit 2020 ka ndërmarrë ..
Shko te lajmet

AKK vazhdon shpërndarjen e mirënjohjeve

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon 20 vjetorin e...
Shko te lajmet

AKK, trajnim i avancuar për FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht eksperti i hartografisë...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

AKK, diskutim për procesin e shpronësimit

Me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat është duke u ballafaquar procesi i shpronësimit në Republikën e Kosovës si dhe me qëllim të identifikimit të mjeteve për tu tejkaluar sfidat në këtë proces, Agjencia Kadastrale e Kosovës në periudha të ndryshme kohore ka përkrahur institucionet e përfshira në proces të shpronësimit me ofrimin e të dhënave që ajo administron dhe përmes ofrimit...

Vazhdojnë trajnimet për qasje në regjistrat pronësorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar prezantimin e ueb shërbimeve të saja digjitale, prezantimin e përfitimeve të institucioneve publike nga shfrytëzimi i këtyre ueb shërbimeve si dhe ka vazhduar me trajnimin  ekspertëve të insticioneve publike me të cilat ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për qasje të limituar në regjistra pronësorë. Në kuadër të këtij aktiviteti me datë 20...

AKK, takim virtual me ekipin e Bankës Botërore për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike për implementim të aktiviteteve të parapara në kuadër të projekti të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë te Informacioneve Hapësinore (REGIP), me datë 20 janar është mbajtur takim virtual mes ekipit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmet...

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me BKS

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duka vazhduar me gjithëpërfshirjen institucionale në shfrytëzim të të dhënave kadastrale që ajo administron, respektivisht ofrimin e qasjes së kufizuar në regjistra pronësorë për institucione publike të interesit. Si rezultat i kësaj gjithëpërfshirjeje përfitues kryesorë janë qytetarët dhe institcionet e Republikës së Kosovës të cilëve u ofrohen...

Unifikimi i emrëtimeve të komunave në regjistrin kadastral

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të dhënave, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duke bërë korigjimin dhe plotësimin e të dhënave për persona fizik dhe juridik në regjistrin kadastral. Si pjesë e këtij aktiviteti është bërë unifikimi i emërtimeve të komunave në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë me qëllim të krijimit të një numri...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE