Ri-inxhinjerimi i ZKK Vushtrri

Duke aspiruar ngritjen e kualitetit të shërbimeve të cilat Zyrat Kadastrale...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Me qëllim të lehtësimit të qasjes së grave në të drejta pronësore...
Shko te lajmet

Komiteti drejtues i projektit Pro Tax 2

Komiteti Drejtues i Projektit Pro Tax 2 ka mbajtur sot takimin e ...
Shko te lajmet

Kadastra e prona, takim në AKK

Në procesin e ngritjes së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale ...
Shko te lajmet

AKK, avancim i adresave në Suharekë

Me qëllim të avancimit të sistemin të unifikuar të adresave i cili...
Shko te lajmet

AKK, takim me AKP

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent ...
Shko te lajmet

Vijojnë trajnimet intensive për ZKK

Si rezultat i avancimit të aplikacionit për administrimin e të dhënave...
Shko te lajmet

AKK, takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht kreu i saj ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me UN-HABITAT

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vargun e zgjerimit të rrjetit të ...
Shko te lajmet

Adresat, kontroll i kualitetit

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Autoritetin...
Shko te lajmet

Vazhdon trajnimi me ZKK

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Shko te lajmet

Punëtori për projektin SPATIAL

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës është duke ...
Shko te lajmet

AKK-BB, vizitë në Komunën e Shtimes

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, stafi i Zyrës së Bankës Botërore...
Shko te lajmet

Azhurnim i akteve nënligjore kadastrale

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ i shkallës së dytë...
Shko te lajmet

Punëtori mes institucioneve publike e akademike

Në organizimin e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës...
Shko te lajmet

Gravimetria, vizitë në Oslo

AKK si institucion qendror për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave ...
Shko te lajmet

Dita e tretë e trajnimit për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave...
Shko te lajmet

Vazhdon trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave...
Shko te lajmet

Takim AKK-ZKK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes...
Shko te lajmet

Trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes
Shko te lajmet

AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe ...
Shko te lajmet

AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Ri-inxhinjerimi i ZKK Vushtrri

Duke aspiruar ngritjen e kualitetit të shërbimeve të cilat Zyrat Kadastrale Komunale ofrojnë për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka trajtuar secilën mënyrë për ofrimin e ndihmës adekuate për këto zyra. Kjo është arritur si përmes investimeve në trajnime për stafin Komunal që kryen punë kadastrale po ashtu edhe përmes investimeve të...

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të lehtësimit të qasjes së grave në të drejta pronësore, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka implementuar një varg projektesh e fushatash për inkurajimin e grave për regjistrim të të drejtave pronësore. Po ashtu, Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesë e nismave të ndryshme vendore e regjionale për avancim të të drejtave pronësore për grupet potencialisht të margjinalizuara duke...

Komiteti drejtues i projektit Pro Tax 2

Komiteti Drejtues i Projektit Pro Tax 2 ka mbajtur sot takimin e radhës të kryesuar nga ministri i Financave Bedri Hamza. Në këtë takim pjesëmarrës ishin edhe kryetari i komunës së Podujevës Agim Veliu, përfaqësuesit e Ambasadës suedeze në Kosovë, përfaqësues të SIDAS-së, si dhe kreu i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Në këtë takim pjesëmarrësit i vlerësuan lartë rezultatet e...

Kadastra e prona, takim në AKK

Në procesin e ngritjes së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe përfaqësuesve të Komunave të Republikës së Kosovës, me datë 20 Mars 2019, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takim trepalësh pune mes kreut të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i shoqëruar edhe nga bashkëpunëtorët e tij u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab...

AKK, avancim i adresave në Suharekë

Me qëllim të avancimit të sistemin të unifikuar të adresave i cili administrohet nga Agjencia Kadastrale e Kosovës ndërsa mirëmbahet nga Komunat, sot në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të Agjencisë, respektivisht kreut të saj z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe eksperti ligjor z. Bashkim Shaqiri me...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë