Takim virtual i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Me qëllim të analizimit të progresit të arritur deri më tani në kuadër të ...
Shko te lajmet

Mbahet trajnimi për gjeodet për operim në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të reformave ligjore dhe ...
Shko te lajmet

AKK,vizitë nga Zv. Ministrja Çavdarbasha

Me qëllim të informimit për së afërmi mbi aktivitetet, projektet, produktet...
Shko te lajmet

Takim me Komunën e Kamenicës

Në kuadër të bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës me ...
Shko te lajmet

Takim me Kryetarin e Graçanicës

Agjencia Kadastrale e Kosovës për një kohë të gjatë është duke u ...
Shko te lajmet

Takim tripalësh në AKK

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të...
Shko te lajmet

AKK i ofron produktet për nevoja të FSK

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së...
Shko te lajmet

Qasje për gjeodetët e licencuar

Në procesin e hapjes së të dhënave për institucione të ndryshme të ...
Shko te lajmet

AKK, Kryeshefi takon Ministrin Nitaj

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve...
Shko te lajmet

AKK, takim me kartverket

Agjencia Kadastrale e Kosovës që nga themelimi i saj ka qenë...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent ...
Shko te lajmet

Takim virtual për legalizim

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve ...
Shko te lajmet

Avancimit të shkëmbimit të të dhënave

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes institucioneve...
Shko te lajmet

Takim për shkëmbimin e të dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkëmbimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Punëtori për zonat e planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesemarrjen e ...
Shko te lajmet

Formohen grupet për monitorim

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgatitjet...
Shko te lajmet

Bashkëpunim me Komunën e Ferizajit

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët...
Shko te lajmet

Takim tre palësh me tre komunat e veriut

Nën organizim të UN HABITAT, Kryetarët e Komunave Zveqan...
Shko te lajmet

Takim i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkembimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Memorandum për bashkëpunim me ASK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për...
Shko te lajmet

Implementimi i adresave në gjashtë komuna

Qeveria Norvegjeze dhe Autoriteti Norvegjez për Hartografi ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

« Prapa

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet të cilat rrjedhin nga Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr. 13/2019 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve. Pasi që i janë nënshtruar procesit të licencimit, respektivisht pas plotësimit të kushteve për licencim, me datë 17 Mars 2020 në ambinetet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës janë shpërndarë licencat për gjeodetë.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE