Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, takim me Drejtorinë për Tatim në Pronë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave kadastrale, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi dhe GIS, për sistemin e unifikuar të adresave, për infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore dhe për administrimin e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacioneve (TI). Si e tillë, Agjencia Kadastrale e Kosovës ofron të dhëna për institucione publike në mesin e të cilave edhe për Drejtorinë për Tatim në Pronë pranë Ministrisë së Financave. Ndërsa, me qëllim të trajtimit të mundësive për avancim të bashkëpunimit, me datë 28 gusht në ambientetet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë z. Avni Ahmeti dhe u.d Drejtorit të Drejtorisë për Tatim në Pronë z. Agron Thaçi. Mes tjerash, prijësit e institucioneve respektive janë zotuar që të avancojnë bashkëpunimin mes grupeve teknike të institucioneve, krejt me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që u ofrojnë qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE