Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së Suharekës dhe me qëllim të trajtimit të disa çështjeve që ndërlidhen me ushtrimin e mandatit të kësaj zyre kadastrale, me datë 30 korrik 2020 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij dhe Drejtorit të ZKK Suharekë z. Emrush Bytyqi po ashtu i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij. Në takim pos që janë prezantuar aktivitetet e institucioneve respektive, janë trajtuar edhe disa çështje rreth procedurave të regjistrimit të pronës në disa raste specifike me të cilat janë ballafaquar zyrtarët e ZKK Suharekë. Në takim po ashtu janë vlerësuar angazhimet e ndërsjella të institucioneve me theks të veçantë ofrimi i shërbimeve pornësore në kohë pandemie si dhe krijimi i dokumenteve profesionale e teknike të prodhuara nga Agjencia Kadastrale e Kosovës të cilat kanë unfikuar e standardizuar procedurat e punës në të gjitha Zyrat Kadastrale Komunale, kanë ndikuar në ngritjen e shkallës së kualitetit të të dhënave, kanë ngritur transaprencën në ofrim të shërbimeve, kanë lehtësuar procedurat për regjistrim të pronës, etj. Palët në takim janë pajtuar që bashkëpunimi të vazhdojë e të intensifikohet edhe në të ardhmen duke aspiruar avancimin e ofrimit të shërbimeve pronësore për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE