Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit të ri të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) dhe me qëllim të trajtimit nga pikëpamja financiare e profesionale të kësaj ndërmarrje, me datë 2 Shkurt në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmetit, Drejtoreshës së Drejtorisë për Administratë dhe Financa në AKK z-njës Fazile Hamiti dhe Drejtorit të Departamentit për Standarde dhe Politika pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës z. Afrim Daka. Në këtë takim, pos çështjeve financiare e profesionale, janë prezantuar edhe detaje specifike mbi nevojat e personelit të AKK-së, pajisjet teknike e teknologjike me të cilat operon AKK dhe nevoja për sistemimin e tyre në objektin e ri, dhoma e serverëve e ngjashëm. Përndryshe, sistemimi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës në një objekt të veçantë do të ndikonte edhe në ngritjen e kualitetit të shërbimeve kadastrale e pronësore-juridike që Agjencia ofron për palë të ndryshme të interesit, për qytetarët dhe për institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu, në rast të kalimit të Ligjit të ri për kadastër dhe me avancimin e mandatit të AKK-së, objekti i ri do të lehtësonte edhe funskionimin e AKK-së në pajtueshmëri me këtë mandat të ri. Për objektin në fjalë tani më është caktuar lokacioni dhe është marrë leja e ndërtimit, ndërsa pritjet janë që ndërtimi të fillojë gjatë muajit korrik të këtij viti.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE