Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura gjatë vitit 2020 dhe për sfidat me të cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) u ballafaqua gjatë vitit 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe Drejtorët e Drejtorive në Agjenci kanë mbajtur takimin e parë të menaxhmentit për këtë vit. Në takim, gjatë prezantimit të aktiviteteve nga të gjithë drejtorët u konludua se gjatë vitit paraprak kishte ngecje në implementim të disa prej projekteve kapitale për shkak të situatës së krijuar nga panedmia COVD19, mirëpo u vlerësua fakti që Agjencia Kadastrale e Kosovës për asnjë moment nuk kishte ndaluar së ofruari shërbime dhe produkte për qytetarët e insitucionet e Republikës së Kosovës. Sa i përket këtij viti, Kryeshefi kërkoi nga drejtorët që të bëjnë të gjitha përgatitjet e nevojshme për implementim të aktiviteteve të parapara, e të cilat do të ndikojnë në avancimin e shërbimeve dhe produkteve që Agjencia Kadastrale e Kosovës ofron.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE