AKK, marrëveshje me ATK

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin ...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje me policinë

Me datë 17.11.2020, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me KPK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datën 16 tetor 2020 mes Kryeshefit ...
Shko te lajmet

Kryeshfi i AKK-së, takim me Këshillin Gjyqësorë

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin...
Shko te lajmet

Nënshkruhet udhёzim administrativ për tarifat

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, respektivisht Agjencia Kadastrale...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërshirës mes Ministrive e Bankës Botërore

Nën organizimin e Ministres së Ministrisë së Financave ...
Shko te lajmet

Diskutime përfundimtare për ligjin e ri për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës në planin legjislativ të këtij viti ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Kryetarin e Prizrenit

Kryeshefi i AKK-së, takim me Kryetarin e Prizrenit z. Mytaher ...
Shko te lajmet

Regjistrimi i popullsisë, bashkëpunim AKK-ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është në vazhdën...
Shko te lajmet

Sfidat e legalizimit, takime pune në AKK

Ekspertët e AKK-së kanë mbajtur dy takime të ndara me ...
Shko te lajmet

REGIP, takim mes AKK dhe Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes AKK dhe Odës së Përmbaruesve

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ofrimit të të dhënave mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) dhe Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës (OPPK) si në rrafshin menaxhieral po ashtu edhe në atë teknik e profesional, me datë 17 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve të institucioneve respektive, z. Avni Ahmeti dhe z. Arben Gashi. Gjatë takimit janë diskutuar dhe trajtuar parimet përfundimtare për implementimin e shkëmbimit të të dhënave përmes ueb shërbimeve, respektivisht pjesa ligjore dhe teknike që do të bënin të mundshme një gjë të tillë. Pas trajtimit të këtyre aspekteve, takimi kulmoi me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit i cili ka për qëllim krijimin dhe avancimin e bashkëpunimit mes palëve nënshkruese për qasjen në Regjistrin për të Drejtat në Pronën e Paluajtshme përmes ueb shërbimeve. Përmes këtij memorandum AKK dhe OPPK po ashtu krijojnë Procedura Standarde të Operimit për shkëmbimin e shënimeve ku edhe definohet lloji i të dhënave të cilat do të shkëmbehen në nivelin teknik të shkëmbimit të informatave si dhe çmimi i pagesës për ofrimin e këtyre shërbimeve. Memorandum lidhet në afat të pacaktuar ndërsa palët zotohen se do të zbatojnë vullnetarisht dhe në kushte mirëbesimi këtë memorandum. Në fund të takimit, Kryetari i Odës së Përmbaruesve i ndau një mirënjohje Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti si shenjë falënderimi për gatishmërinë e përhershme për bashkëpunim.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE