Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes AKK dhe Odës së Përmbaruesve

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ofrimit të të dhënave mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) dhe Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës (OPPK) si në rrafshin menaxhieral po ashtu edhe në atë teknik e profesional, me datë 17 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve të institucioneve respektive, z. Avni Ahmeti dhe z. Arben Gashi. Gjatë takimit janë diskutuar dhe trajtuar parimet përfundimtare për implementimin e shkëmbimit të të dhënave përmes ueb shërbimeve, respektivisht pjesa ligjore dhe teknike që do të bënin të mundshme një gjë të tillë. Pas trajtimit të këtyre aspekteve, takimi kulmoi me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit i cili ka për qëllim krijimin dhe avancimin e bashkëpunimit mes palëve nënshkruese për qasjen në Regjistrin për të Drejtat në Pronën e Paluajtshme përmes ueb shërbimeve. Përmes këtij memorandum AKK dhe OPPK po ashtu krijojnë Procedura Standarde të Operimit për shkëmbimin e shënimeve ku edhe definohet lloji i të dhënave të cilat do të shkëmbehen në nivelin teknik të shkëmbimit të informatave si dhe çmimi i pagesës për ofrimin e këtyre shërbimeve. Memorandum lidhet në afat të pacaktuar ndërsa palët zotohen se do të zbatojnë vullnetarisht dhe në kushte mirëbesimi këtë memorandum. Në fund të takimit, Kryetari i Odës së Përmbaruesve i ndau një mirënjohje Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti si shenjë falënderimi për gatishmërinë e përhershme për bashkëpunim.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE