AKK, takim me shoqatën e bankave

Në vazhdën e aktiviteteve dhe përkrahjes që Agjencia Kadastrale e ...
Shko te lajmet

Takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen ...
Shko te lajmet

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me ...
Shko te lajmet

Udhëzuesi për procedurat e regjistrimit të pronës

Hyrja në fuqi e udhëzimeve të reja administrative për ...
Shko te lajmet

Një vit mandat, takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve...
Shko te lajmet

Nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe...
Shko te lajmet

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ministrin Kuqi

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë e Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura ...
Shko te lajmet

Takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen ...
Shko te lajmet

Monografia, takim me z. Skender Tullumi

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon përvjetorin e saj jubilar...
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK

Duke marrë parasysh masat e marra nga Qeveria e Republikës ...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbimin e të dhënave

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve publike ...
Shko te lajmet

Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për ...
Shko te lajmet

Diskutim, doracakut për regjistrim të pronës

Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë vitit të kaluar ka avancuar...
Shko te lajmet

Takim në AKK, avancimet në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Një vit mandat, kryeshefi mban takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve të marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës për të parandaluar përhapjen e sëmundjes COVID 19 dhe me kthimin gradual në normalitet po ashtu në pajtueshmëri me vendimet e kërkesat e Qeverisë, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim informues me personelin e AKK-së. Qëllimi i takimit ishte informimi mbi aktivitetet e marra gjatë kohës së masave që imponuan mungesë në punë, prezantimi i disa produkteve të krijuara në këtë periudhë si doracaku për rindërtim të informacioneve kadasrale, doracaku për kadastrin e ndërtesave, udhëzuesi për procedurat e regjistrimin të pronës në kadastër e ngjashëm. Po ashtu data e mbajtjes së takim korespondoi edhe me njëvjetorin e emërimit të z. Ahmeti në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së, dhe me këtë rast Kryeshefi bëri një prezantim të të arriturave, sifdave dhe planeve të ardhshme dhe njëherësh falënderoi secilin nga ekspertët e AKK-së për kontributin e dhënë në realizim të projekteve të ndyshme.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE