Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Përfaqësues të Ambasadës Amerikane dhe të FSK vizitojnë AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të institucioneve respektive, me datë 2 Shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) është mbajtur takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti dhe përfaqësuesve të Forcave të Sigurisë së Kosovës dhe të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi i mënyrave më të mira për shprëndarjen e të dhënave mes institucioneve me qëllim të avancimit të kualitetit të shërbimeve të ndryshme, e me theks të veçantë ato të sigurisë që ofrohen për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu, pas një takimi të frytshëm e interaktiv përfaqësuesit e FSK dhe të Ambasadës Amerikane vlerësuan lartë bashkëpunimin me AKK-në dhe gatishmërinë e këtij institucioni të ndihmojë qoftë me produkte e shërbime e qoftë me ekpertizë, sa herë që është kërkuar e gjithmonë bazuar në ligjet në fuqi. Palët pjesëmarrëse në takim u pajtuan që bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos në fushat që konsiderohen të interesit të përbashkët.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE