Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës të UN-HABITAT në Kosovë, si dhe me qëllim të identifikimit të nevojave të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në kuadër të projektit të ardhshëm të UN HABITAT-it në Kosovë, me datë 3 shkurt në ambientet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti edhe z. Atdhe Hetemi, përfaqësues i kompanisë për vlerësim të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës të UN-Habitat. Në takim z. Ahmeti prezantoi pikat kryesore të bashkëpunimit mes AKK dhe UN HABITAT, me theks të veçantë bashkëpunimi në fushën e integrimit të Komunave Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçanit në sistemin kadastral zyrtar të Republikës së Kosovës. Sa i përket të bashkëpunimit të ardhshëm, z. Ahmeti kërkoi përkrahje me staf profesional, pajisje gjeodezike, fushata senzibilizuese e ngjashëm. Nga z. Hetemi u vlerësua bashkëpunimi dhe u morr zotimi për ndarjen e përvojave dhe nevojave të AKK-së me udhëheqësit e UN HABITAT.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE