AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

50 vjetori i shkollës së parë të gjeodezisë në Kosovë

Sot, me rastin e shënimit të jubileut pesëdhjetëvjeçar të hapjes së Shkollës së Parë të Gjeodezisë në Kosovë, nën organizimin e Shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh gjeodetësh, në Gjakovë është mbajtur një manifestim solemt për shënimin e këtij jubileu. Në mesin e të ftuarve në manifestim ishte edhe një delegacion gjithëpërshfirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtorë. Në fjalën e rastit që z. Ahmeti pati, ai vlerësoi peshën që hapja e kësaj shkolle kishte në Kosovë, dhe foli për iniciativat e tij dhe AKK-së në fuqizimin e rolit të gjeodetit në shoqëri. Po ashtu, në mesin e prezantimeve profesionale ishte edhe ai i AKK-së kushtuar zhvillimeve në fushën e kadastrës dhe gjeodezisë në përgjithësi dhe AKK-së në veçanti.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE