AKK, marrëveshje me ATK

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin ...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje me policinë

Me datë 17.11.2020, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me KPK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datën 16 tetor 2020 mes Kryeshefit ...
Shko te lajmet

Kryeshfi i AKK-së, takim me Këshillin Gjyqësorë

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin...
Shko te lajmet

Nënshkruhet udhёzim administrativ për tarifat

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, respektivisht Agjencia Kadastrale...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërshirës mes Ministrive e Bankës Botërore

Nën organizimin e Ministres së Ministrisë së Financave ...
Shko te lajmet

Diskutime përfundimtare për ligjin e ri për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës në planin legjislativ të këtij viti ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Kryetarin e Prizrenit

Kryeshefi i AKK-së, takim me Kryetarin e Prizrenit z. Mytaher ...
Shko te lajmet

Regjistrimi i popullsisë, bashkëpunim AKK-ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është në vazhdën...
Shko te lajmet

Sfidat e legalizimit, takime pune në AKK

Ekspertët e AKK-së kanë mbajtur dy takime të ndara me ...
Shko te lajmet

REGIP, takim mes AKK dhe Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

 Informim për gjeodetët dhe kompanitë gjeodete të licencuara

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtim me dispozitën e paragrafit 2 të Nenit 25 të Udhëzimit Administrativ  Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve, njoftonë si në vijim: Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve ka hyrë në fuqi 21.11.2019 , me ç'rast sipas dispozitës së këtij akti nënligjor të gjithë Gjeodetët e...

Kryeshefi i AKK-së z. Ahmeti, takim me Drejtorin e Administratës Tatimore të Kosovës

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin e institucioneve publike dhe palëve të rëndësishme të interesit, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka ndëmarrë një varg takimesh me prijës të institucioneve gjatë të cilave paraqet të arriturat, vizionin dhe sfidat e AKK-së dhe informon të tjerët mbi avancimet ligjore dhe teknologjike në...

AKK, marrëveshje me policinë

Me datë 17.11.2020, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës u nënshkrua Marrëveshja e Mirëkuptimi ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, për qasjen në regjistrin për të drejtat në pronën e paluajtshme dhe sistemin e adresave. U.D. Drejtori i Përgjithëm i PK-së, z. Samedin Mehmeti dhe Drejtori Ekzekutivi i AKK z. Avni Ahmeti, potencuan...

Nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

Si rezultat i takimit të mbajtur me datën 16 tetor 2020 mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Bahri Hyseni, gjatë të cilit prijësit e institucioneve ishin pajtuar për avancim të bashkëpunimit në fushën e shkëmbimit të informacioneve të interesit publik, sot me datë 17 Nëntor në ambientit Këshillit...

Kryeshefi i AKK-së, takim me Këshillin Gjyqësorë të Kosovës

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin e institucioneve publike dhe palëve të rëndësishme të interesit, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka ndëmarrë një varg takimesh me prijës të institucioneve gjatë të cilave paraqet të arriturat, vizionin dhe sfidat e AKK-së dhe informon të tjerët mbi avancimet ligjore dhe teknologjike në AKK....

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE