Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

Përkrahje FSK-së në fushën e hartografisë dhe gjeoinformacionit

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mbrojtjes (MM) dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), e për interesat e zhvillimit të dy institucioneve përkatëse, me datë 4 shkurt 2021 në ambientet e MM është mbajtur një takim gjithëpërfshirës pune mes përfaqësuesve të MM, respektivisht Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe përfaqësuesve të AKK-së, të prira nga...

Trajtim i tarifës në transaksion të përcaktuar nga Komuna e Prishtinës

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion të përcaktuar nga Komuna e Prishtinës në Rregulloren për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale 01. Nr. 110-2782, me datë 03.02.2021, është mbajtur një takim pune në mes të z. Bashkim Shaqiri, zv. i Drejtorit të Drejtoratit Ligjor në Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe z-një Venera Çerkini, Drejtoreshë e Departamentit Ligjor...

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës të UN-HABITAT në Kosovë, si dhe me qëllim të identifikimit të nevojave të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në kuadër të projektit të ardhshëm të UN HABITAT-it në Kosovë, me datë 3 shkurt në ambientet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të...

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit të ri të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) dhe me qëllim të trajtimit nga pikëpamja financiare e profesionale të kësaj ndërmarrje, me datë 2 Shkurt në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmetit, Drejtoreshës së Drejtorisë për Administratë dhe Financa në AKK...

REGIP, takim virtual mes ekspertëve të AKK-së dhe atyre të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pëfituese e Projektit të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë të Informacioneve Hapësinore (REGIP), i cili u ratifikua nga Kuvdeni i Republikës së Kosovës gjatë vitit 2020. Me qëllim të koordinimit sa më të mirë e sa më produktiv mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe ekspertëve të ekipit të Bankës...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE