AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

AKK, takim me “Kartverket” norvegjez

Si rezultat i takimit të datës 30 shtator mes Kryeshefit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Ambasadorit të Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës, z. Jens Erik Grøndahl dhe pajtimit të tyre për intensifikim të takimeve për të indetifikuar përkrahjen norvegjeze për Agjencinë Kadastrale të Kosovës, me datë 1 shtator po në AKK është mbajtur takimi mes z. Ahmetit dhe z. Helge Onsrud, dhe Udhëheqësit të Zyrës për Bashkëpunim me Jashtë në Autoritetin Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket". Duke pasur parasysh faktin se përkrahja e Kartevrektit për Agjencinë Kadastrale të Kosovës përfundon në fund të vitit, qëllimi i këtij takimi ishte identifikimi i fushave të interesit për vazhdimin potencial të takimit edhe gjatë dhe pas vitit 2020. Si fokus kryesor për vazhdimin e përkrahjes, ishte nevoja për përfshirjen e Komunave Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveqan në sistemin zyrtarë kadastral të Republikës së Kosovës dhe nevoja për investime në rast të një akti të tillë, si dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin pronësorë dhe regjistrion civil. Qeveria Norvegjeze, respektivisht Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket", është ndër përkrahësit më të mëdhenj profesional dhe financiar të Agjencisë Kadastrale të Kosovës që nga themelimi i saj në vitin 2001 e deri më tani.  

 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE