AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

AKK, takim me zyrtarë të Suharekës

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët ku bashjkëpunimi do të mund të intensifikohej, si dhe për të idnetifikuar sfidat me të cilat janë duke u ballafaquar zyrtarët në Komunën e Suharekës, dhe gjetjen e mënyrave për tejkalimin e këtyre sfidave, një delegacion i Komunës së Suharekës, respektivisht Drejtori për Kadastër z. Emrush Bytyçi, Drejtoresha e Urbanizmit z-nja Sanie Kuqi, Shefi i Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Suharekës z. Afrim Bytyqi vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Në takim e udhëhequr nga Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër z/ Korab Ahmetaj, Udhëheqësi i Njësisë për Sistem të Adresave z. Amir Sogojeva, Zyrtarja e Lartë Ligjore z-nja Elmihate Gashi, u trajtuan disa kërkesa për përkrahje në fushën e azhurnimit të sistemit të adresave, çështje ligjore që kanë të bëjnë me të drejta pronësore, e ngjashëm. Z. Ahmeti në takim tha se AKK do të marr në trajtim të gjitha kërkesat e zyrtarëve Komunal dhe premtoi përkrahje të parezervë aty ku do të ketë hapësirë.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE