Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Policia e Kosovës, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke ushtruar mandatin e saj si administratore e regjistrave pronësorë dhe si koordinatore e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore në baza të rregullta mban takime me palë të interesit gjatë të cilave ofron si ekspertizat e saja në fushën e kompetencave të cilat ushtron po ashtu edhe informacione mbi të dhënat të cilat administron. Për këtë arsye me datë 2 shkurt në ambientet e AKK-së është mbajtur takim mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti dhe u.d Drejtorit të Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj kanë pritur përfaqësues të Policisë së Kosovës , respektivisht z. Shahin Ahmeti dhe z. Çlirim Hajdari. Tema e takimit ishte identifikimi i fushave të interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të intensifikohej, me theks të veçantë identifikimi dhe shfrytëzimi i të gjithë pronave të Policisë së Kosovës që aktualisht figurojnë si pronë shtetërore. Në takim, ekzekutivi i AKK-së u zotua të ofrojë informacionet e kërkuara dhe dyja palët shprehën gatishmërinë që të ofrojnë informacione të ndërsjella të kontribuojnë në ngritjen e shkallës së bashkëpunimit mes tyre.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE