AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

Policia e Kosovës, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke ushtruar mandatin e saj si administratore e regjistrave pronësorë dhe si koordinatore e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore në baza të rregullta mban takime me palë të interesit gjatë të cilave ofron si ekspertizat e saja në fushën e kompetencave të cilat ushtron po ashtu edhe informacione mbi të dhënat të cilat administron. Për këtë arsye me datë 2 shkurt në ambientet e AKK-së është mbajtur takim mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti dhe u.d Drejtorit të Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj kanë pritur përfaqësues të Policisë së Kosovës , respektivisht z. Shahin Ahmeti dhe z. Çlirim Hajdari. Tema e takimit ishte identifikimi i fushave të interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të intensifikohej, me theks të veçantë identifikimi dhe shfrytëzimi i të gjithë pronave të Policisë së Kosovës që aktualisht figurojnë si pronë shtetërore. Në takim, ekzekutivi i AKK-së u zotua të ofrojë informacionet e kërkuara dhe dyja palët shprehën gatishmërinë që të ofrojnë informacione të ndërsjella të kontribuojnë në ngritjen e shkallës së bashkëpunimit mes tyre.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE