Adresat e Republikës së Kosovës në TomTom

Në vazhdën e bashkëpunimeve ndërkombëtare me kompani të ...
Shko te lajmet

Marrëveshje për shkëmbim të dhënash

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore për infrastrukturën e...
Shko te lajmet

RIK, takim në Arllat dhe Shtuticë

Një ekip ekspertësh ligjor dhe kadastral të Agjencisë Kadastrale, përbërë...
Shko te lajmet

Viti, vazhdim i takimeve për RIK

Me qëllim të informimit të qytetarëve me aktivitetet që do të zhvillohen ...
Shko te lajmet

RIK, takim me banorët e Zhitisë dhe Pozharanit

Në radhën e takimeve informuese me banorët e Zonave që janë...
Shko te lajmet

RIK, takime në Koperrnicë dhe Berivojcë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

RIK, takim në Kamenicë

Analizat e hollësishme të të dhënave kadastrale në dispozicion, në formën...
Shko te lajmet

RIK, takim me qytetarët në Qirez

Duke aspiruar ngritjen e sigurisë së pronës, si dhe informimin sa më të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me deputeten Ganimete Musliu

Me qëllim të informimit rreth aktivitete për rindërtimin e informacioneve...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Drenas

Me qëllim të harmonizimit të gjendjes pronësore në terren me atë në ...
Shko te lajmet

AKK, punëtori e prezantime në Helsinki

Me ftesë nga Autoriteti më i lartë për Gjeodezi dhe Kadastër në ...
Shko te lajmet

Nënshkruhet marrëveshja financiare për REGIP

Pas negociatave dyditore mes përfaqësuesve të Bankës Botërore...
Shko te lajmet

Takim me Ministrin e Ministrisë së Infrastrukturës

Me ftesë të Ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës z. Pal Lekaj, sot ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune Komunës së Ferizajit

U.D Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës , i shoqëruar nga...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit. 


Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë