Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Takim me gjeodetët e licencuar

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën...
Shko te lajmet

Komisioni për Licencim me përbërje të re

Agjencia Kadastrale e Kosovës është organ kompetent për licencim...
Shko te lajmet

Shoqata Iliria viziton AKK-në

Një delegacion i Shoqatës së Shqiptarëve në Suedi "Iliria", të prirë nga kryetari...
Shko te lajmet

AKK, takim me JICA

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Prof. Dr. Murat Meha priti ...
Shko te lajmet

Trajnim për pjesën grafike II

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Shko te lajmet

Trajnim për pjesën grafike

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Shko te lajmet

Takim me Social Impact

Me qëllim të vlerësimit të të arriturave si reazultat I bashkëpunim mes ...
Shko te lajmet

Trajtim i kontratave joformale

Një ekip i projektit të USAID për trajtimin e kontratave joformale që kanë...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit. 


Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë