AKK, takim me ZKK Rahovec

Një ekip nga Drejtoria për Kadastër e Komunën e Suharekës i përbërë nga drejtori...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe ...
Shko te lajmet

Modeli për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore ...
Shko te lajmet

Asamblena vjetore e "Eurogeographics"

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është...
Shko te lajmet

AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes AKK...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në ZKK Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Drejtori i ...
Shko te lajmet

Trajnim plotësues për grafikën

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së..
Shko te lajmet

Gjeoidi regjional Ballkanik

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe...
Shko te lajmet

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Shko te lajmet

Punëtori profesionale në Gavle, Suedi

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marr pjesë...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Takim me gjeodetët e licencuar

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

AKK, takim me ZKK Rahovec

Një ekip nga Drejtoria për Kadastër e Komunën e Rahovecit i përbërë nga drejtori i kësaj drejtorie dhe bashkëpunëtorët e tij vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe Drejtori i Drejtoratit për Kadastër z. Avni Ahmeti. Në takim pos prezantimit të punëve të përgjithshme nga institucionet përkatëse u diskutua edhe për disa çështje me...

Studentët vizitojnë AKK-në

Një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Departamenti i Gjeodezisë kanë qëndruar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku kanë pasur mundësinë që praktikisht të njihen me punët profesionale në fushën e kadastrës, hartografisë dhe gjeoinformacionit.  Gjatë qëndrimit të studentëve në AKK, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha...

Modeli për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore për të Dhëna Hapësinore (NSDI) në Republikën e Kosovës, me datën 15 dhe 16 maj 2018 ka mbajtur një Punëtori  dyditore kushtuar modelit për shkëmbim të të dhënave gjeohapësinore.  Në fitën e parë të punëtorisë kanë marrë pjesë vetëm personeli i AKK-së, ndërsa duke e konsideruar një gjë të tillë si të...

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është duke marrë pjesë në Asamblenë e Jashtëzakonshme Vjetore të "Eurogeographics", trup ky i përbërë nga të gjitha autoritetet për kadastër, pronë dhe hartografi në shtetet e Evropës ku si anëtare e barabartë është edhe Republika e Kosovës përfaqësuar përmes Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Në këtë Asamble të...

AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit një delegacion i kësaj të dytës në përbërje z-nja Valbona Dibra (Zëvendës Drejtoreshë Menaxhuese), z. Avni Jashari (Zëvendës Drejtor Menaxhues) dhe z. Bajram Zejnullahu (Zëvendës Kryesues dhe Drejtor në Bordin e Drejtorëve) qëndroi në Agjencinë Kadastrale të Kosovës...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë