AKK, takim me AKKVP

Agjencia Kadastrale e Kosovës, rrespektivisht grupi i saj punues për kthimin dhe ...
Shko te lajmet

Vazhdon trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së aftësive profesionale të operatorëve të ZKK-ve që operojnë...
Shko te lajmet

Trajnim për SIKTK SOA

Si rezultat i ndryshimeve dinamike në fushën e administrimit të tokës në Republikën...
Shko te lajmet

Vazhdon përkrahja e Qeverisë Norvegjeze

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuesar nga Kryeshefi Ekzekutiv...
Shko te lajmet

Banka Boterore, vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim dhe përkrahje financiare ...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave ...
Shko te lajmet

Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda
Shko te lajmet

IMPULS: Punëtori për NSDI

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore e infrastrukturës shtetërore për ...
Shko te lajmet

Punëtori për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit rreth drafti draft-udhëzimeve administrative për...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës z. Per...
Shko te lajmet

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral..
Shko te lajmet

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga  Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore Departamenti i Gjeografisë, të prirë nga Profesori Dr.Ferim Gashi profesor ne Departamentin e Gjeografisë, kanë qënduar në një vizitë njëditore në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga Kreyeshefi Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe eksperi i GIS-it dhe...

Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë...

IMPULS: Punëtori për NSDI

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore e infrastrukturës shtetërore për të dhëna gjeohapësinore (NSDI), detyrë kjo e mveshur me ligjin për kadastër, është përfituese e projektit regjional IMUPLS, i cili finansohet nga SIDA suedeze ndërsa implementohet nga Autoriteti Suedez për Kadastër "Lantmateriet". Ky projekt konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore dhe mënyrës së...

Punëtori për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit rreth drafti draft-udhëzimeve administrative për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, që janë duke u hartuar në bazë të Projekt-Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Lej, ekpertët kadastralë dhe ligjor të AKK-së janë duke marrë pjesë në një pçunëtori organizuar nga Departamenti për Planifikim...

Përkrahja norvegjeze për Agjencinë Kadastraëe të Kosovës vazhdon

Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës z. Per Strand Sjaastad ka vizituar Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), ku është pritur nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka. Duke e ditur se Mbretëria Norvegjeze është një nga përkrahëset më të mëdha të Agjencisë Kadastrale të Kosovës qysh nga vetë...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë