Adresat e Republikës së Kosovës në TomTom

Në vazhdën e bashkëpunimeve ndërkombëtare me kompani të ...
Shko te lajmet

Marrëveshje për shkëmbim të dhënash

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore për infrastrukturën e...
Shko te lajmet

RIK, takim në Arllat dhe Shtuticë

Një ekip ekspertësh ligjor dhe kadastral të Agjencisë Kadastrale, përbërë...
Shko te lajmet

Viti, vazhdim i takimeve për RIK

Me qëllim të informimit të qytetarëve me aktivitetet që do të zhvillohen ...
Shko te lajmet

RIK, takim me banorët e Zhitisë dhe Pozharanit

Në radhën e takimeve informuese me banorët e Zonave që janë...
Shko te lajmet

RIK, takime në Koperrnicë dhe Berivojcë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

RIK, takim në Kamenicë

Analizat e hollësishme të të dhënave kadastrale në dispozicion, në formën...
Shko te lajmet

RIK, takim me qytetarët në Qirez

Duke aspiruar ngritjen e sigurisë së pronës, si dhe informimin sa më të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me deputeten Ganimete Musliu

Me qëllim të informimit rreth aktivitete për rindërtimin e informacioneve...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Drenas

Me qëllim të harmonizimit të gjendjes pronësore në terren me atë në ...
Shko te lajmet

AKK, punëtori e prezantime në Helsinki

Me ftesë nga Autoriteti më i lartë për Gjeodezi dhe Kadastër në ...
Shko te lajmet

Nënshkruhet marrëveshja financiare për REGIP

Pas negociatave dyditore mes përfaqësuesve të Bankës Botërore...
Shko te lajmet

Takim me Ministrin e Ministrisë së Infrastrukturës

Me ftesë të Ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës z. Pal Lekaj, sot ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune Komunës së Ferizajit

U.D Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës , i shoqëruar nga...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

RIK, takime në Koperrnicë dhe Berivojcë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësore dhe për mirëmbajtjen e kadastrës është duke zhvilluar projekte kapitale me qëllim të administrimit sa më kualitativ të tyre. Së fundmi, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke implementuar projektin për rindërtimin e informacioneve kadastrale në 15 Zona Kadastrale, respektivisht Sllatinë, Pozheran,...

RIK, takim në Kamenicë

Analizat e hollësishme të të dhënave kadastrale  në dispozicion në formën analoge dhe digjitale, të disa zonave kadastrale kanë treguar se këto të dhëna nuk pasqyrojnë gjendjen reale të terrenit. Prandaj Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe organet komunale përveç mirëmbajtjes së rregullt të kadastrit, ndërmarrin edhe veprime plotësuese përmes rindërtimit të informacioneve kadastrale me...

AKK, takim me deputeten Ganimete Musliu

Me qëllim të informimit rreth aktivitete për rindërtimin e informacioneve kadastrale në disa Komuna të Republikës së Kosovës, sot Agjencia Kadastrale e Kosovës u vizitua nga deputetja e Kuvendit të Republikës së Kosovës z-nja Ganimete Musliu. Z-nja Musliu në takim u prit nga Kryeshefi i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe nga eksperti për GIS z. Esat Xani, të cilët prezantuan të gjitha përfitimet që...

RIK, takim me qytetarët

Qirez, 6 dhjetor - Duke aspiruar ngritjen e sigurisë së pronës, si dhe me qëllim të rregullimit dhe harmonizimit të pronave në terren me gjendjen e tyre në regjistrat pronësorë, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar implementimin e projektit për rindërtimin e informacioneve kadastrale në pesëmbëdhjetë Zona Kadastrale (ZK), përfshi ZK Sllatinë – Viti, ZK Zhiti – Viti, ZK Pozheran – Viti,...

AKK, marrëveshje për bashkëpunim me Komunën Drenas

Me qëllim të harmonizimit të gjendjes pronësore në terren me atë në regjistrat zyrtar pronësorë, Agjencia Kadastrale e Kosovës është në përgatitje të fillimit të projektit të rindërtimit të informacioneve kadastrale në katër Komuna, respektivisht në Komunën e Vitisë, Kamenicës, Skenderajt dhe Drenasit. Për këtë arsye Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë