AKK, takim me ZKK Rahovec

Një ekip nga Drejtoria për Kadastër e Komunën e Suharekës i përbërë nga drejtori...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe ...
Shko te lajmet

Modeli për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore ...
Shko te lajmet

Asamblena vjetore e "Eurogeographics"

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është...
Shko te lajmet

AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes AKK...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në ZKK Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Drejtori i ...
Shko te lajmet

Trajnim plotësues për grafikën

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së..
Shko te lajmet

Gjeoidi regjional Ballkanik

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe...
Shko te lajmet

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Shko te lajmet

Punëtori profesionale në Gavle, Suedi

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marr pjesë...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Takim me gjeodetët e licencuar

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

AKK, vizitë në ZKK Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga ekspertët e gjeodezisë dhe kadastrës z. Naim Nishori dhe z. Reshat Murati ka qëndruar në një vizitë pune në Komunën e Vushtrrisë ku janë pritur nga udhëheqës dhe ekspert të Zyrës Kadastrale Komunale të kësaj Komune. Qëllimi i takimit ka qenë ofrimi i ndihmës nga AKK...

AKK-ZKK, trajnim për pjesën grafike

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK-së drejt arkitekturës SOA, projekt ky që ka të bëjë me ngritjen, zhvillimin dhe riorganizimin e punës së sistemeve kadastrale të cilat shfrytëzohen nga ZKK-të.  Pas përfundimit të trajnimit të operatorëve të pjesës tekstuale të SIKTK nga 38 Komunat e territorit të Republikës së Kosovës, AKK ka vazdhuar edhe...

Gjeoidi regjional Ballkanik

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe eksperti kadastral z. Reshat Murati janë duke marrë pjesë në Punëtorinë për Rrjetin Gravimetrik për Territorin e Republikës së Kosovës, që është duke u mbajtur në Oslo të Norvegjisë. Në këtë Konferencë marrin pjesë edhe përfaqësues nga tetë shtete tjera të regjionit, ndërsa tema e konferencës ka të bëjë me rrjetet...

Dy vizita të rëndësishme për kadastrën

Zagreb, 12 Prill - Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka ka qëndruar në një vizitë tre ditore në Zagreb të Kroacisë ku ka marrë pjesë në dy takime të ndryshme, respektivisht në takimin e Komitetit Drejtues të projektit regjional "IMPULS" i cili...

Punëtori profesionale në Gavle, Suedi

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marr pjesë në një punëtori profesionale në kuadër të projektit IMPULS që konsiston me a harmonizimin e të dhënave hapësinore të shteteve të Ballkanit Perëndimorë me ato të shteteve anëtare të BE-së. Në këtë punëtori të mbajtur me 27, 28, dhe 29 mars në Gavle të Suedisë, janë prezantuar të arriturat e secilit shtet në fushën e krijimit...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë