AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i ...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u...
Shko te lajmet

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Shko te lajmet

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Shko te lajmet

Punëtori regjionale për adresa

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me përkrahje të...
Shko te lajmet

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive...
Shko te lajmet

Gjykatësit e rinj mblidhen në AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Shko te lajmet

Takim për sistemin e adresave

Me qëllim të fillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit për vendosjen e...
Shko te lajmet

AKK, takim me AME

Përfaqësues të nivelit të lartë të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kanë...
Shko te lajmet

Nënshkruhet marrëveshja për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës në një takim pune me përfaqësues të Autoritetit...
Shko te lajmet

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Shko te lajmet

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Shko te lajmet

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Shko te lajmet

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Shko te lajmet

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Shko te lajmet

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Shko te lajmet

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Shko te lajmet

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Shko te lajmet

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi ...
Shko te lajmet

Kryetari i Suharekës pret delegacionin e AKK

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Komunën e Gjilanit

Mbështetur në kompetencat e saja ligjore, Agjencia Kadastrale e Kosovës është...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në komunën Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga u.d Kryeshef ...
Shko te lajmet

Monitorimi i ZKK Rahovec

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe ...
Shko te lajmet

Këshilltarët e MMPH në AKK

Me ftesë të u.d Kryeshefit Ekzekutiv të AKK, z. Avni Ahmeti, Këshilltarët e Ministres...
Shko te lajmet

Monitorimi i ZKK Suharekë

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është ...
Shko te lajmet

Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur përkrahjen...
Shko te lajmet

Ministrja e MMPH viziton AKK

Ministrja e MMPH, z-nja Albena Reshitaj ka qëndruar në një vizitë punë...
Shko te lajmet

AKK, vizita në Komunën Shtime

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, respektivisht...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Punëtori regjionale për adresa

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me përkrahje të autoritetit holandez për kadastër, me datat 11 dhe 12 shtator në Prishtinë është mbajtur punëtoria e tretë regjionale për infrastrukturën e informacioneve gjeohapësninore, e cila për temë kryesore kishte sistemin e  adresave. Me pjesëmarrjen e ekspertëve nga shtetet e regjionit, përfshi Kosovën, Shqipërinë,...

Gjykatësit e rinj në AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe  identifikimi i fushave të interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të intensifikohej në të ardhmen, Agjencia Kadasrale e Kosovës ka organizuar një ëuntori njëditore me rreth 50 gjykatës të rinj që veprojnë në institucione të ndryshme publike në Republikën e Kosovës. Tema kryesore e takimit ka...

Takim për adresat

Me qëllim të fillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit për vendosjen e shenjave me emra rrugësh dhe adresa në katër Komuna, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është zhvilluar një takim trepalësh mes ekspertëve të AKK-së, përfaqësuesve të komunave përfituese dhe përfaqësuesve të operatorit ekonomik për implementimin e projektit.  Qëllimi i takimit ka qenë identifikimi i...

Nënshkruhet marrëveshja për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës në një takim pune me përfaqësues të Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket" dhe përfaqësues të operatorit ekonomik kanë nënshkruar marrëveshje për implementimin e projektit për sinjalizimin e adresave dhe rrugëve në katër komuna, respektivisht në Komunat Pejë, Gjilan, Klinë dhe Kamenicë. Në takim përpos nënshkrimit të kontratës, është...

AKK, takim me AME

Përfaqësues të nivelit të lartë të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kanë vizituar Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga përfaqësues dhe ekspertë të AKK. Qëllimi i takimit ka qenë prezantimi i projekteve aktuale në institucionet përkatëse, me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët ku ky bashkëpunim do të mund të thellohej.  Fokusi kryesor ka...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë