AKK, takim me AKKVP

Agjencia Kadastrale e Kosovës, rrespektivisht grupi i saj punues për kthimin dhe ...
Shko te lajmet

Vazhdon trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së aftësive profesionale të operatorëve të ZKK-ve që operojnë...
Shko te lajmet

Trajnim për SIKTK SOA

Si rezultat i ndryshimeve dinamike në fushën e administrimit të tokës në Republikën...
Shko te lajmet

Vazhdon përkrahja e Qeverisë Norvegjeze

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuesar nga Kryeshefi Ekzekutiv...
Shko te lajmet

Banka Boterore, vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim dhe përkrahje financiare ...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave ...
Shko te lajmet

Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda
Shko te lajmet

IMPULS: Punëtori për NSDI

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore e infrastrukturës shtetërore për ...
Shko te lajmet

Punëtori për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit rreth drafti draft-udhëzimeve administrative për...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës z. Per...
Shko te lajmet

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral..
Shko te lajmet

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

AKK, takim me AKKVP

Agjencia Kadastrale e Kosovës, rrespektivisht grupi i saj punues për kthimin dhe verifikimin e dokumenteve pronësore të marra nga Serbia ka mbajtur një takim pune me grupin punues të vetë Agjencisë Kosovare për Kthim dhe Verifikim të Pronave. Qëllimi i këtij takimi ka qenë harmonizimi dhe koordinimi i aktiviteteve parapërgaditore me rrastin e kthimit të dokumenteve të vjedhura dhunshëm nga...

Vazhdon trajnimi SIKTK SOA

Si rezultat i ndryshimeve dinamike në fushën e administrimit të tokës në Republikën e Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar edhe aplikacionin për administrimin e regjistrave pronësorë, Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) duke e orientuar të njejtin kah arkitektura e orientuar në shërbime (SOA). Versioni i ri i këtij aplikacioni eksistues do të...

Trajnim për SIKTK SOA

Si rezultat i ndryshimeve dinamike në fushën e administrimit të tokës në Republikën e Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar edhe aplikacionin për administrimin e regjistrave pronësorë, Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) duke e orientuar të njejtin kah arkitektura e orientuar në shërbime (SOA). Versioni i ri i këtij aplikacioni eksistues do të...

Vazhdon përkrahja e Qeverisë Norvegjeze

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuesar nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha në një manifestim solemn ka nënshkruar marrëveshjen për projektin e ri përkrahës të Qeverisë Norvegjeze, rrespektivisht Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket" përfaqësuar nga z. Helge Onsrud.  Marrëveshja për bashkëpunim ka kohëzgjatjen deri në tetor të vitit 2020, ndërsa...

Banka Boterore, vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim dhe me përkrahje financiare dhe profesionale të Bankës Botërore ka implemetuar projektin RECAP i cili konsiston me regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër. Projekti është në fazën e fundit të implementimit të tij, ndërsa për informim nga afër me realizimin e fazës së fundit të projektit, si dhe për trajtimin e mundësive për një projekt...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë