Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Takim me gjeodetët e licencuar

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën...
Shko te lajmet

Komisioni për Licencim me përbërje të re

Agjencia Kadastrale e Kosovës është organ kompetent për licencim...
Shko te lajmet

Shoqata Iliria viziton AKK-në

Një delegacion i Shoqatës së Shqiptarëve në Suedi "Iliria", të prirë nga kryetari...
Shko te lajmet

AKK, takim me JICA

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Prof. Dr. Murat Meha priti ...
Shko te lajmet

Trajnim për pjesën grafike II

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Shko te lajmet

Trajnim për pjesën grafike

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Shko te lajmet

Takim me Social Impact

Me qëllim të vlerësimit të të arriturave si reazultat I bashkëpunim mes ...
Shko te lajmet

Trajtim i kontratave joformale

Një ekip i projektit të USAID për trajtimin e kontratave joformale që kanë...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadasrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti në një vizitë pune Ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë në Republikën e Kosovës z. Per Strand Sjaastad. Duke e ditur se Mbretëria Norvegjeze është një nga përkrahëset më të mëdha të Agjencisë Kadastrale të Kosovës qysh nga vetë themelimi i AKK-së, qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave të AKK-së që...

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe Zyrtarja për Barazi Gjinore në AKK z-nja Ibadete Maxhuni pritën në takim pune një delegacion nga Agjencia për Barazi Gjinore në përbërje z-nja Edi Gusia –Kryeshefe e Agjencisë për Barazi Gjinore, z-nja Leonora Selmani –Shefe e Divizionit për Legjislacion dhe z-nja Adelina Loxhaj- Shefe e Divizionit për Raportim...

Takim me Shoqatën e Gjeodetëve

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën e Kosovës përfaqësuesve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, organ ky kompentent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete, me datë 14 mars 2018 nëa ambientet e AKK është mbajtur një takim pune mes ekspertëve të AKK dhe gjeodetëve të licencuat. Qëllimi i takimit ishte diskutimi rreth kualitetit të punëve...

Komisioni për Licencim me përbërje të re

Agjencia Kadastrale e Kosovës është organ kompetent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete, rrjedhimisht edhe udhëheq me Komisionin për Licencim i cili përbëhet nga dy ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës si dhe një ekspert i caktuar nga Shoqata e Gjeodetëve. Me këtë rrast, Komisioni për Licencim ka pësuar ndryshim në përbërje, ku në vend të Kryetarit dhe Anëtarit të...

Shoqata “Iliria” viziton AKK-në

Një delegacion i Shoqatës së Shqiptarëve në Suedi "Iliria", të prirë nga kryetari i saj Murat Koci, Sekretari Isuf Topilla dhe anëtar të tjerë, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku u pritën nga Kryeshefi ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha. Qëllimi i takimit ishte njoftimi i delegacionit nga Suedia me projektet që po realizohen nga AKK në fushën e të drejtave pronësore, zhvillimi i...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë