AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Shko te lajmet

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Shko te lajmet

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Shko te lajmet

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Shko te lajmet

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Shko te lajmet

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Shko te lajmet

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Shko te lajmet

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Shko te lajmet

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi ...
Shko te lajmet

Kryetari i Suharekës pret delegacionin e AKK

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Komunën e Gjilanit

Mbështetur në kompetencat e saja ligjore, Agjencia Kadastrale e Kosovës është...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në komunën Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga u.d Kryeshef ...
Shko te lajmet

Monitorimi i ZKK Rahovec

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe ...
Shko te lajmet

Këshilltarët e MMPH në AKK

Me ftesë të u.d Kryeshefit Ekzekutiv të AKK, z. Avni Ahmeti, Këshilltarët e Ministres...
Shko te lajmet

Monitorimi i ZKK Suharekë

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është ...
Shko te lajmet

Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur përkrahjen...
Shko te lajmet

Ministrja e MMPH viziton AKK

Ministrja e MMPH, z-nja Albena Reshitaj ka qëndruar në një vizitë punë...
Shko te lajmet

AKK, vizita në Komunën Shtime

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, respektivisht...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA, z-nja Tomoko Unaki ka qëndruar në një vizitë pune në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku është pritur nga u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë z. Avni Ahmeti, udhëheqësi I zyrës për koordinimin e projekteve në AKK z. Muzafer Çaka dhe eksperti për hartografi z. Avni Rrustemi. Qëllimi I takimit ka qenë identifikimi I fushave...

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë z. Fatmir Matoshi dhe u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti është nënshkruar marrëveshja për implementimin e projektit "Skanimi masiv i dokumenteve kadastrale". Ky projekt paraprakisht i implementuar në disa komuna tjera si Kastriot, Fushë ...

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në terren me qëllim të inspektimit të punëve të rilevimit aerofotogrametrik për prodhimin e ortofotove. Gjatë inspektimit, janë krahasuar aktivitetet e operatorit ekonomik implementues të projektit të zhvilluara në terren me planin dinamik që ky operator ka prezantuar. Në terren është konstatuar gjendja faktike, si...

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP) ka qëndruar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga një ekip ekspertësh të AKK me qëllim të diskutimit rreth aktiviteteve të interesit të përbashkët. Në takim fillimisht janë prezantuar rezultatet e disa projekteve të shkuara të realizuara nga institucionet përkatëse, me theks të veçantë implementimi i E...

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në hapësinrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes u.d Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë z. Avni Ahmeti dhe Udhëheqëses së Departamentit të IDAK, z-njës Magbule Hyseni. Në fillim të takimit, z-nja Hyseni informoi Kryeshefin e AKK-së lidhur me aktivitetet e tyre si pjesë e projektit...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë