Trajnim për pjesën grafike II

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Shko te lajmet

Trajnim për pjesën grafike

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Shko te lajmet

Takim me Social Impact

Me qëllim të vlerësimit të të arriturave si reazultat I bashkëpunim mes ...
Shko te lajmet

Trajtim i kontratave joformale

Një ekip i projektit të USAID për trajtimin e kontratave joformale që kanë...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Trajnim për pjesën grafike

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK-së drejt arkitekturës SOA, projekt ky që ka të bëjë me ngritjen, zhvillimin dhe riorganizimin e punës së sistemeve kadastrale të cilat shfrytëzohen nga ZKK-të.  Pas përfundimit të trajnimit të operatorëve të SIKTK nga 38 Komunat e territorit të Republikës së Kosovës, AKK do të vazdhojë edhe trajnimit e stafit të...

Trajnim për pjesën grafike II

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK-së drejt arkitekturës SOA, projekt ky që ka të bëjë me ngritjen, zhvillimin dhe riorganizimin e punës së sistemeve kadastrale të cilat shfrytëzohen nga ZKK-të.  Pas përfundimit të trajnimit të operatorëve të SIKTK nga 38 Komunat e territorit të Republikës së Kosovës, AKK do të vazdhojë edhe trajnimit e stafit të...

Takim me Social Impact

Me qëllim të vlerësimit të të arriturave si reazultat I bashkëpunim mes AKK dhe Programit të USAID për të drejta pronësore, Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesit e kompanisë Social Impact të cilët edhe janë të angazhuar nga USAID për vlerësimin e projektit USAID PRP. Në takim janë prezantuar rezultatet e arritura, janë identifikuar sfidat si dhe...

Trajtim i kontratave joformale

Një ekip i projektit të USAID për trajtimin e kontratave joformale që kanë mund të jenë lidhur në të kaluarën, përfshi këtu edhe konrtatat pronësore ka qëndruar në AKK ku janë pritur nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe nga Udhëheqësi I Zyrës për Koordinimin e Projekteve në AKK z. Muzafer Çaka. Qëllimi I takimit ka qenë diskutimi rreth përputhjes së gjendjes faktike pronësore në...

Punëtori për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore për të Dhëna Hapësinore (NSDI) në Republikën e Kosovës, me datën 8 Shkurt 2018 ka mbajtur një Punëtori njëditore kushtuar marrëveshjeve për shkëmbim të të dhënave gjeohapësinore, të drejtat e prodhuesve të të dhënave, të drejtat e shfrytëzuesve të të dhënave e ngjashëm.  Duke e konsideruar një gjë të tillë si të...

Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë