AKK, aprovohen tre Udhëzime Administrative

Me qëllim të avancimit në fushën e tarifave të ofrimit të produkteve ...
Shko te lajmet

REGIP: Delegacion i Bankës Botërore viziton AKK-në

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së aktiviteteve në kuadër të Projektit ...
Shko te lajmet

Eurogeographics, takim për Hartën Euro Regjionale

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga u.d ...
Shko te lajmet

Seminar regjional për mbrojtjen nga zjarret

Në kuadër të implementimit të Projekti për Ndërtimin e Kapaciteteve për....
Shko te lajmet

Tryezë: Gjeneralizimi i hartave topografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës me përkrahjen e Qeverisë Japoneze...
Shko te lajmet

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave...
Shko te lajmet

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht...
Shko te lajmet

Punëtori: Implementimi i programit të legalizimit

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve të institucioneve ...
Shko te lajmet

Takim i grupit për ndryshimin e Udhëzimit për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin...
Shko te lajmet

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërfshirës për sistemin e adresave

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të ...
Shko te lajmet

Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të...
Shko te lajmet

Fillojnë trajnimet e JICA-s

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë...
Shko te lajmet

Ministri Aliu viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për ...
Shko te lajmet

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë

Me kërkesë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) dhe...
Shko te lajmet

Ndërlidhja e sistemit të gjendjes civile me adresat

Procesi i ndërlidhjes së sistemit të gjendjes civile me sistemin unik ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për të ndihmuar institucione tjera publike të cilat për implementimit të përgjegjësive të tyre kanë nevojë për informacione pronësore, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke krijuar hartën e pronësisë së Kosovë. Në këtë kuadër, sot është mbajtur një takim pune mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të diskutuar...

AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të ndërsjellë e në interes të përbashkët të institucioneve që përfaqësojnë, sot në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes Zëvendësuese Drejtoreshës së Përgjithshme të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z-njës Afërdita Thaçi, e shoqëruar edhe nga drejtoresha e Drejtorisë për Financa dhe...

Takim gjithëpërfshirës për sistemin e adresave

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të sistemit të unifikuar të adresave, përfshi edhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil dhe regjistra të tjerë publik,  me datë 10 shtator në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve dhe përfaqësuesve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Agjencisë së Regjistrit Civil dhe...

Struktura organizative dhe gjeoinformacioni, Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) rreth organizimit të MMPHI, me datë 20 gusht në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) është mbajtur një takim pune mes Ministrit të MMPHI z. Liburn Aliu me bashkëpunëtorë dhe Zëvendësuese Drejtoreshës Ekzekutive të AKK z-njës Afërdita Thaçi po ashtu e shoqëruar nga...

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të financuar nga JICA japoneze "Zhvillimi i kapaciteteve për gjeneralizimin hartografik të hartave topografike digjitale në Kosovë" në përgjithësi dhe për fazën e dytë të trajnimit të ekspertëve të AKK-së që në mënyrë të pavarur ta bëjnë përgjithësimin e Hartës Digjitale në shkallë të ndryshme në veçanti, Zëvendësuese...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE