AKK i ofron produktet hartografike FSK-së

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mbrojtjes...
Shko te lajmet

Qasje për gjeodetët e licencuar

Në procesin e hapjes së të dhënave për institucione të ndryshme të ...
Shko te lajmet

AKK, Kryeshefi takon Ministrin Nitaj

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve...
Shko te lajmet

AKK, takim me kartverket

Agjencia Kadastrale e Kosovës që nga themelimi i saj ka qenë...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent ...
Shko te lajmet

Takim virtual për legalizim

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve ...
Shko te lajmet

Avancimit të shkëmbimit të të dhënave

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes institucioneve...
Shko te lajmet

Takim për shkëmbimin e të dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkëmbimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Punëtori për zonat e planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesemarrjen e ...
Shko te lajmet

Formohen grupet për monitorim

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgatitjet...
Shko te lajmet

Bashkëpunim me Komunën e Ferizajit

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët...
Shko te lajmet

Takim tre palësh me tre komunat e veriut

Nën organizim të UN HABITAT, Kryetarët e Komunave Zveqan...
Shko te lajmet

Takim i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkembimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Memorandum për bashkëpunim me ASK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për...
Shko te lajmet

Implementimi i adresave në gjashtë komuna

Qeveria Norvegjeze dhe Autoriteti Norvegjez për Hartografi ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

Ministri Nitaj, takim me Kryeshefin e AKK-së Avni Ahmeti

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve, sfidave dhe planeve të institucioneve respektive, sot në ambientet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit është mbajtur një takim pune mes Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Muharem Nitaj dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z Avni Ahmetit. Në këtë takim Ministri Nitaj më në...

Takimi inaugurues i Komitetit Këshillues të Projektit për Studimin e Fizibilitetit për Programin e Banimit Social në Kosovë

UN-Habitat së bashku me Ministrinë për Ekonomi dhe Ambient (Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim) po mbajnë takimin inaugurues të Komitetit Këshillues të Projektit (KKP) për Studimin e Fizibilitetit të Programit për Banim Social në Kosovë. Takimi është organizuar në mënyrë që të arrihet një kuptim gjithëpërfshirës mes akterëve të ndryshëm, sa i përket objektivave,...

Tajtimi i avancimit të shkëmbimit të të dhënave mes institucioneve publike

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes institucioneve publike të interesit në fushën e shkëmbimit të informacioneve kadastrale dhe pronësore, me datën 11 mars 2021 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes delegacioneve gjithëpërfshirëse nga Agjencia Kadastrale e Kosovës të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti, nga Administrata Tatimore...

Takim i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkëmbimin e të dhënave dhe grupit punues për standardizimin e shfrytëzimit të të dhënave të adresave nga të gjitha institucionet relevante publike në Republikën e Kosovës, nën organizim të Adimistratës Tatimore të Kosovës e në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës me datë 11 Mars është mbajtur takimi i rradhës në kuadër të këtij forumi. ...

Punëtori për zonat prioritare të planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesemarrjen e përfaqësuesve të Komunave Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan është organizuar një punëtori për shqyrtimin e mundësive dhe zgjidhjeve praktike brenda zonave prioritare të planifikimit të qytetit për vendbanimet, ekonominë, mjedisin, mobilitetin dhe infrastrukturën teknike. Për të mbështetur këtë proces, nga niveli qendror morrën pjesë...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE