AKK, takim me shoqatën e bankave

Në vazhdën e aktiviteteve dhe përkrahjes që Agjencia Kadastrale e ...
Shko te lajmet

Takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen ...
Shko te lajmet

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me ...
Shko te lajmet

Udhëzuesi për procedurat e regjistrimit të pronës

Hyrja në fuqi e udhëzimeve të reja administrative për ...
Shko te lajmet

Një vit mandat, takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve...
Shko te lajmet

Nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe...
Shko te lajmet

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ministrin Kuqi

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë e Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura ...
Shko te lajmet

Takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen ...
Shko te lajmet

Monografia, takim me z. Skender Tullumi

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon përvjetorin e saj jubilar...
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK

Duke marrë parasysh masat e marra nga Qeveria e Republikës ...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbimin e të dhënave

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve publike ...
Shko te lajmet

Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për ...
Shko te lajmet

Diskutim, doracakut për regjistrim të pronës

Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë vitit të kaluar ka avancuar...
Shko te lajmet

Takim në AKK, avancimet në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorëve të Drejtorive të AKK-së me datë 10 qershor 2020 në ambientet e AKK-së është mbajtur takimi i rradhës i menaxhmentit. Në këtë takim u raportua për aktivitetet e kryera në periudhën mes dy takimeve të menaxhmentit, ndërsa theksi kryesor u vendos te përpjekja për...

Ministri Kuqi, takim me drejtorët e departamenteve dhe kryeshefat e agjencive

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuqi ka ftuar në takim pune drejtorët e e departamenteve dhe kryeshefat e agjencive të sistemuara në kuadër të ministrisë të cilën ai e drejton, përfshi edhe Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte njoftimi i ndërsjellë dhe prezantimi i planeve,...

AKK, takim me Agjencinë Shtetërore të Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga Drejtoresha për Administratë dhe Financa në AKK z-nja Fazile Hamiti dhe u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj mbajti një takim pune me Kryeshefin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës z.Bedri Zyberaj dhe Drejtoreshën e Personelit z-njën Shpresa Mekaj. Qëllimi i këtij takimi ishte...

AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura nga Qeveria e Republikës së Kosovës si pasojë e pandemisë Covid19 e ka shfrytëzuar për kryerjen e disa punëve kapitale, në mesin e të cilave edhe monitorimin e punëve të Zyrave Kadastrale Komunale, përfshi edhe ate në Komunën e Prishtinës. Ndërsa me qëllim të informimit të Drejtoreshës së Zyrës Kadastrale Komunale në Prishtinë...

AKK, takim me Drejtorinë e Urbanizmit në Komunën e Prishtinës

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen me procesin e legalizimit të objekteve pa leje në Komunën e Prishtinës, me datë 29 maj në ambientet e Komunës së Prishtinës është mbajtur takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga u.d Drejtori Ekzekutiv i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtari i Lartë...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE