AKK, marrëveshje me ATK

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin ...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje me policinë

Me datë 17.11.2020, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me KPK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datën 16 tetor 2020 mes Kryeshefit ...
Shko te lajmet

Kryeshfi i AKK-së, takim me Këshillin Gjyqësorë

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin...
Shko te lajmet

Nënshkruhet udhёzim administrativ për tarifat

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, respektivisht Agjencia Kadastrale...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërshirës mes Ministrive e Bankës Botërore

Nën organizimin e Ministres së Ministrisë së Financave ...
Shko te lajmet

Diskutime përfundimtare për ligjin e ri për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës në planin legjislativ të këtij viti ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Kryetarin e Prizrenit

Kryeshefi i AKK-së, takim me Kryetarin e Prizrenit z. Mytaher ...
Shko te lajmet

Regjistrimi i popullsisë, bashkëpunim AKK-ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është në vazhdën...
Shko te lajmet

Sfidat e legalizimit, takime pune në AKK

Ekspertët e AKK-së kanë mbajtur dy takime të ndara me ...
Shko te lajmet

REGIP, takim mes AKK dhe Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

Nënshkruhet udhёzimi administrativ për tarifat e regjistrimit të të drejtave të pronës së paluajtshme

Prishtinë, 12 Nëntor - Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, respektivisht Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të avancimit të kornizës ligjore dhe azhurnimit të akteve të saja nënligjore ka përmbyllur nënshkrimin e udhëzimeve të parapara administrative me nënshkrimin e Udhёzim Administrativ për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme, i...

Takim vritual gjithëpërshirës mes Ministrive, Agjencive implementuese të projekteve dhe Bankës Botërore

Nën organizimin e Ministres së Ministrisë së Financave dhe Transfereve z-njës Hikmete Bajrami, e me pjesëmarrjen e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë e Ambientit z. Blerim Kuqi, Ministrit të Ministrisë së Tregëtisë z. Vesel Krasniqi, Ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë z. Armend Zemaj, Ministrit të Ministrisë së Arsimit z. Ramë Likaj, zv. Ministrit të Ministrisë së Bujqësisë,...

Regjistrimi i popullsisë, bashkëpunim AKK-ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) është në vazhdën e përgatitjeve intensive për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2021, ndërsa për implementim sa më të suksesshëm të këtij aktiviteti, ASK ka filluar edhe bashkëpunimin me palë të ndryshme të interesit, në mesin e të cilave ka identifikuar edhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Për këtë arsye, me datë 2...

Sfidat e legalizimit, takime pune në AKK

Me datë 29 tetor, në Sallën e Trajnimeve në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, ekspertët e AKK-së kanë mbajtur dy takime të ndara me përfaqësues të zyrave kadastrale komunale dhe zyrave për urbanizëm të Komunave Prishtinë, Kaçanik, Graçanicë dhe Mitrovicë të veriut. Boshti i takimit ishte rreth procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje, respektivisht sfidat me të cilat ballafaqohen...

REGIP, takim mes ekspertëve të AKK-së dhe Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit për Regjistrim të Pronës së Paluajtshme në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore (REGIP) përmes huamarrjes nga Banka Botërore. Ndërsa me qëllim të parapërgatitjes për implementim të aktiviteteve të parapara në kuadër të projektit REGIP, me datë 26 Tetor është mbajtur një takim gjithëpërfshirës vritual mes...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE