AKK, diskutim për procesin e shpronësimit

Me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat është duke u ballafaquar...
Shko te lajmet

Vazhdojnë trajnimet për qasje në regjistrat pronësorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar prezantimin e ueb ...
Shko te lajmet

AKK, takim virtual për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me BKS

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duka vazhduar ...
Shko te lajmet

Unifikimi i emrëtimeve të komunave

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të ...
Shko te lajmet

Takim me Byronë Kosovare të Sigurimit

Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra nga Agjencia ...
Shko te lajmet

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura...
Shko te lajmet

AKK, trajnim për Policinë e Kosovës

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me...
Shko te lajmet

AKK trajnim për Njësinë për Inteligjencë Financiare

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar ...
Shko te lajmet

AKK, trajnime për operim në RDPP

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) gjatë vitit 2020 ka ndërmarrë ..
Shko te lajmet

AKK vazhdon shpërndarjen e mirënjohjeve

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon 20 vjetorin e...
Shko te lajmet

AKK, trajnim i avancuar për FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht eksperti i hartografisë...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

AKK, takim me Byronë Kosovare të Sigurimit

Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) kanë rezultuar me përfshirjen e institucioneve publike të interesit në shfrytëzim të produkteve dhe shërbimeve që AKK ofron, përmes mundësimit të qasjes së limituar në regjistra pronësorë varësisht prej nevojave të institucioneve, e krejt kjo me qëlllim të avancimit të kualitetit të shëbimeve që u...

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura gjatë vitit 2020 dhe për sfidat me të cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) u ballafaqua gjatë vitit 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe Drejtorët e Drejtorive në Agjenci kanë mbajtur takimin e parë të menaxhmentit për këtë vit. Në takim, gjatë prezantimit të aktiviteteve nga të gjithë drejtorët u...

Ministri Kuçi takim me prijësit e drejtorive dhe agjencive brenda MEA

Ministri i Minsitrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi me rastin e përmbylljes së vitit 2020, me datë 30 dhjetor organizoi një takim pune me udhëheqësit e drejtorive, sektoreve dhe Agjencive në kuadër të Ministrisë të cilën e drejton. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave gjatë vitit 2020 dhe projektet, planet dhe sfidat për vitin 2020. Në takim morri pjesë edhe...

AKK, trajnim për Policinë e Kosovës për qasjë në RDPP

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me datë 17 Nëntor mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe U.D. Drejtorit të Përgjithëm të Policisë së Kosovës z. Samedin Mehmeti, e që kryesisht kishte të bënte me ofrimin e qasjes në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RDPP), Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar edhe...

AKK, trajnim për Këshillin Prokurorial të Kosovës për qasjë në RDPP

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me datë 17 Nëntor mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Bahri Hyseni, e që kryesisht kishte të bënte me ofrimin e qasjes në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme (RDPP), Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar edhe trajnimin e...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE