Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Vazhdon trajnimi me ZKK

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë për nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit dhe mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, AKK ka avancuar  Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastrale. Agjencia Kadastrale e Kosovës...

Punëtori për projektin SPATIAL

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës është duke marrë pjesë në një takim të organizuar nga projekti regjional "SPATIAL" i cili konsiston me zhvillimin dhe harmonizimin e infrastrukturës së të dhënave hapësinore të shteteve të regjionit të Ballkanit perëndimorë me atë të shteteve anëtare të BE-së. Kjo punëtori e përkrahur financiarisht nga  Qeveria Holandeze, sikurse edhe...

AKK-BB, vizitë në Komunën e Shtimes

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, stafi i Zyrës së Bankës Botërore në Prishtinë dhe përfaqësues  nga Agjencia Kadastrale e Kosovës vizituan Komunën e Shtimes për të diskutuar mbi rëndësinë e të drejtave pronësore të grave. Në takim u prezantuan numrat e grave pronare në këtë Komunë, me theks të veçantë krahasimi i gjendjes në këtë Komunë para dhe pas hyrjes në fuqi të udhëzimit...

AKK-BB, vizitë në Komunën e Shtimes

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, stafi i Zyrës së Bankës Botërore në Prishtinë dhe përfaqësues  nga Agjencia Kadastrale e Kosovës vizituan Komunën e Shtimes për të diskutuar mbi rëndësinë e të drejtave pronësore të grave. Në takim u prezantuan numrat e grave pronare në këtë Komunë, me theks të veçantë krahasimi i gjendjes në këtë Komunë para dhe pas hyrjes në fuqi të udhëzimit...

Gazeta periodike e AKK Nr. 4

Me qëllim të informimit të përgjithshëm rreth aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ky institucion ka lansuar gazetën e saj periodike mbi aktivitetet e saja. Pos në formatin në letër i cili po u shpërndahet palëve të ndryshme të interesit, e njëjta është e qasshme edhe në formatin elektronik në faqen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Të bashkëngjitur mund të gjeni numrin 4 të të...
Showing 121 - 125 of 152 results.
Items per Page 5
of 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE