Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Regjistrimi u popullsisë, takim AKK - ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës në kuadër të mbarëvajtjes së aktiviteteve të saja, respektivisht parapërgatitjeve për regjistrimin e popullsisë në vitin 2021, është duke bashkëpunuar me institucione të ndryshme të interesit përfshi edhe me Agjencisë Kadastrale të Kosovës, si administratore, prodhuese dhe shpërndarëse ndër më të mëdhatë të të dhënave gjeohapësinore. Për këtë arsye, me datë...

AKK, pjesëmarrje në Cisco Connect

Me qëllim të përcjelljes nga afër të zhvillimeve teknologjike, dhe trajtimin e mundësive për avancim të teknologjisë së informacionit në Agjencinë Kadastrale të Kosovës konform trendëve ndërkombëtare, një ekip ekspertësh të teknologjisë së informacionit pranë AKK-së, respektivisht z. Nehat Maçastena. Z. Besart Abazi dhe z. Besfort Thaçi janë duke marrë pjesë në Konferencën e 18-të Cisco-s,...

Hyn në fuqi korniza e re e punës AKK Nr. 2019/1

Në kuadër të plotësim-ndryshimeve të Udhëzimeve Administrative si dhe pas analizave, diskutimeve dhe kontrollit të kualitetit të të dhënave nga terreni, ekspertët kadastral dhe ligjor të Agjencisë Kadastrale të Kosovës kanë ardhur në përfundim se duhet bërë avancimi edhe i Kornizave të punës të AKK-së, me qëllim të plotësimit të nevojave teknike, ligjore e profesionale për regjistrimin e...

Përmbyllja e programit të USAID-PRP

Me rastin e përmbylljes së Programit të USAID-it për të Drejtat Pronësore, Kreu i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtarja për Barazi Gjinore në Agjencinë Kadastrale të Kosovës z-nja Ibadete Rexhepi kanë marrë pjesë në ngjarjen përmbyllëse të këtij programi, ku janë prezantuar të arriturat e këtij...

Kryetari i Komunës Skenderaj viziton AKK-në

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkët mes institucioneve respektive, një delegacion i Komunës së Skenderajt i kryesuar nga Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari shoqëruar nga Drejtoresha e Kadastrës në Komunën e Skenderajt, z-nja Sandra Fazliu, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku mbajtën një takim pune me prijës dhe ekspertë të...
Showing 111 - 115 of 138 results.
Items per Page 5
of 28

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE