Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

AKK, takim me AKP

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent për administrimin e të dhënave kadastrale dhe pronësoro-juridike në Republikën e Kosovës, dhe si e tillë ofron informacione të këtij lloji për nevoja të institucioneve të ndryshme publike. Në mesin e institucioneve të cilët në baza të rregullta furnizohen me produkte dhe shërbime nga AKK është edhe Agjencia Kosovare e Privatizimit...

Vijojnë trajnimet intensive për ZKK

Si rezultat i avancimit të aplikacionit për administrimin e të dhënave kadastrale dhe pronësoro juridike në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK), ka ardhur edhe deti te ndryshimi i mënyrës për administrimin me këtë aplikacioni.  Ndërsa, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale të operatorëve me SIKTK në Zyrat...

AKK, takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht kreu i saj z. Avni Ahmeti është duke zhvilluar një varg takimesh me palë të ndryshme të interesit, qëllimi i të cilave është ngritja e kualitetit të shërbimeve dhe produkteve që institucionet u ofrojnë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për këtë arsye, me datë 18 mars në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takim mes...

AKK, takim pune me UN-HABITAT

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vargun e zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve, si me institucione publike po ashtu edhe me organizata ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës, ka mbajtur takim me përfaqësues të Zyrës së UN HABITAT në Republikën e Kosovës, respektivisht me z-njën Gwendoline Mennetrier dhe bashkëpunëtorin e saj në këtë zyre, z. Visar Saliu. Qëllimi i këtij takimi...

Adresat, kontroll i kualitetit

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Autoritetin Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket" për nevoja të kompletimit të sistemit të adresave është duke e implementuar projektin për vendosjen e shtyllave me emra rrugësh në katër Komuna të Republikës së Kosovës, respektivisht në Komunën e Klinës, Pejës, Kamenicës dhe Gjilanit. Ndërsa me qëllim të monitorimit të aktiviteteve...
Showing 116 - 120 of 152 results.
Items per Page 5
of 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE