Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Ambasadori norvegjez viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës qysh nga themelimi i saj, pos përkrahjes financiare të Qeverisë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, ka pasur edhe përkrahjen e donatorëve të fuqishëm ndërkombëtar, në mesin e të cilëve edhe Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi Kartverket. Me këtë përkrahje janë realizuar projekte të rëndësishme, përfituese nga të cilët kanë qenë...

MMPH, takimi javor

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti morri pjesë në takimin e rregullt javor të organizuar nga Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Fatmir Matoshi. Qëllimi i takimit ishte diskutimi për mbarëvajtjen e proceseve dhe projekteve brenda MMPH-së, prioritetet dhe angazhimet për të ardhmen. Në takim, përfaqësues të MMPH-së, Kryeshefat e...

Plani Vjetor i Punës për vitin 2019

Nën organizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe me mbështetjen bashkëfinanciare nga partneri GIZ,  me 31 Janar 2019 -  02 Shkurt 2019 Tiranë, Shqipëri  është duke u mbajtur Punëtoria "Plani Vjetor i Punës për vitin 2019, zbatimi i prioriteteve dhe politikave të Ministrisë dhe harmonizimin e tij me Planin e Qeverisë dhe koordimi me Donator". Në mesin e...

AKK, takim me prokurorët e rinj

Agjencia Kadastrale e Kosovës organizoi një trajnim për prokurorët e rinj, si palë e fuqishme e interesit në fushën e të drejtave pronësore. Prokurorët në trajnim u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe ekspertë ligjor dhe kadastral të Agjencisë. Në trajnim u bë një përmbledhje e shkurtë rreth punëve, aktiviteteve si dhe ligjeve dhe sistemeve që përdor Agjencia...

AKK, vizitë pune në Turqi

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë nga ekspertët kadastral z. Korab Ahmetaj u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër, z. Esat Xani ekspert i GIS-it, z. Avni Rrustemi ekspert i hartografisë, z. Amir Reçica ekspert i GIS-it, z. Reshat Murati ekspert i GIS-it, janë duke qëndruar në një vizitë disaditore në Turqi, respektivisht në Agjencinë  Turke për...
Showing 136 - 140 of 152 results.
Items per Page 5
of 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE