Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Trashëgimia kulturore, takim mes AKK e KKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke fuqizuar dhe zgjeruar rrjetin e bashkëpunimit me institucione publike, krejt me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve kadastrale, pronësoro-juridike dhe gjeohapësinore. Për këtë qëllim, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti organizoi një takim pune me Udhëheqësin Ekzekutiv të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi...

Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur përkrahjen e donatorëve të fuqishëm ndërkombëtarë, ndërsa në mesin e atyre është edhe përkrahja e Qeverisë së Mbretërisë Norvegjeze përmes Autroritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket". Aktualisht, me përkrahje financiare dhe profesionale nga ky institucion Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke...

Takim me Kryetarin e Odës së Noterëve

Duke e konsideruar bashkëpunimin mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Odës së Noterëve si thelbësor për avancimin e shërbimeve pronësoro-juridike për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në një takim pune Kryetarin e Odës së Noterëve z. Aliriza Beshi. Në përgjithësi, u diskutua rreth avancimit...

AKK, vizitë në AREC

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti, i shoqëruar nga ekspertë kadastral, ekspertë të GIS-it e të TI-së, kanë qëndruar në një vizitë njëditore në Agjencinë për Kadastër dhe Patundshmëri të Republikës së Maqedonisë (AREC). Atje delegacioni i AKK-së u prit nga një delegacion i lartë i AREC-ut në përbërje të Kryeshefit...

AKKVP, takim në AKK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, Kryeshefi ekzekutiv i AKK z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtor pritën në një takim pune Kryeshefen e AKKVP-së z-njën Florije Kika. Tema kryesore e takimit ishte nënshkrimi i Memorandumit për Bashkëpunim mes AKK dhe AKKVP konform dispozitave ligjore e...
Showing 141 - 145 of 152 results.
Items per Page 5
of 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE