AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Shko te lajmet

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Shko te lajmet

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Shko te lajmet

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

Gazeta AKK, edicioni Korrik-2020

Me qëllim të informimit të përgjithshëm rreth aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ky institucion ka lansuar edhe gazetën e saj periodike mbi aktivitetet e saja. AKK inkurajonë Zyrat Kadastrale Komunale, Shoqatën e Gjeodetëve, Kompanitë e licencuara gjeoedete dhe gjeodetët e lincencuar që të promovojnë aktivitetet e tyre në këtë gazetë. Në linkun vë vijim mund të shihni...

AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së Suharekës dhe me qëllim të trajtimit të disa çështjeve që ndërlidhen me ushtrimin e mandatit të kësaj zyre kadastrale, me datë 30 korrik 2020 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij dhe Drejtorit të ZKK...

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) muajve të fundit i është nënshtruar masave të ndëmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit Covid19, mirëpo edhe me masat e vendosura AKK për asnjë moment nuk ka ndërprerë ofrimin e shërbimeve si për qytetarët po ashtu edhe për institucionet e Republikës së Kosovës. Pos ofrimit të shërbimeve, ekspertët e...

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti dhe përfaqësuesve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) respektivisht Nënkolonelit Valdet Berisha, Majorit Blerim Maloku dhe Kapitenit Visar Nura, Agjencia Kadastrale e Kosovës kishte nëdmarrë një varg trajnimesh intensive disaditore për personelin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në fushën e...

AKK, përfundojnë takimet virtuale me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve. Qëllimi i këtyre takimeve...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE