Takim virtual i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Me qëllim të analizimit të progresit të arritur deri më tani në kuadër të ...
Shko te lajmet

Mbahet trajnimi për gjeodet për operim në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të reformave ligjore dhe ...
Shko te lajmet

AKK,vizitë nga Zv. Ministrja Çavdarbasha

Me qëllim të informimit për së afërmi mbi aktivitetet, projektet, produktet...
Shko te lajmet

Takim me Komunën e Kamenicës

Në kuadër të bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës me ...
Shko te lajmet

Takim me Kryetarin e Graçanicës

Agjencia Kadastrale e Kosovës për një kohë të gjatë është duke u ...
Shko te lajmet

Takim tripalësh në AKK

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të...
Shko te lajmet

AKK i ofron produktet për nevoja të FSK

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së...
Shko te lajmet

Qasje për gjeodetët e licencuar

Në procesin e hapjes së të dhënave për institucione të ndryshme të ...
Shko te lajmet

AKK, Kryeshefi takon Ministrin Nitaj

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve...
Shko te lajmet

AKK, takim me kartverket

Agjencia Kadastrale e Kosovës që nga themelimi i saj ka qenë...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent ...
Shko te lajmet

Takim virtual për legalizim

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve ...
Shko te lajmet

Avancimit të shkëmbimit të të dhënave

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes institucioneve...
Shko te lajmet

Takim për shkëmbimin e të dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkëmbimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Punëtori për zonat e planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesemarrjen e ...
Shko te lajmet

Formohen grupet për monitorim

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgatitjet...
Shko te lajmet

Bashkëpunim me Komunën e Ferizajit

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët...
Shko te lajmet

Takim tre palësh me tre komunat e veriut

Nën organizim të UN HABITAT, Kryetarët e Komunave Zveqan...
Shko te lajmet

Takim i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkembimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Memorandum për bashkëpunim me ASK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për...
Shko te lajmet

Implementimi i adresave në gjashtë komuna

Qeveria Norvegjeze dhe Autoriteti Norvegjez për Hartografi ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

Takim virtual i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Me qëllim të analizimit të progresit të arritur deri më tani në kuadër të Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave, si dhe për të planifikuar aktivitetet për muajt e ardhshëm në kuadër të këtij forumi me datë 14 prill, 2020 është mbajtur takimi i radhës mes ekspertëve të Bankës Botërore, konsulentëve ndërkombëtar dhe ekspertëve vendor, përfshi edhe Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë...

Mbahet trajnimi për gjeodet për operim në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të reformave ligjore dhe teknike të cilat ka filluar, ka hapur të dhënat për palët e interesit e një prej akterëve kryesor padyshim që janë edhe gjeodetët dhe kompanitë gjeodete të licencuara. Në mënyrë që gjeodetët dhe kompanitë gjeodete të licencuara të jenë sa më produktiv dhe efikas, AKK kohë më parë kishte marrë vendim për ofrimin...

AKK, Kyeshefi Ahmeti pret Zëvendës Ministren Çavdarbasha

Me qëllim të informimit për së afërmi mbi aktivitetet, projektet, produktet, sfidat dhe vizionin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me datë 12 prill 2020 në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim gjithëpërfshirës pune mes menaxhmentit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti e në përbërje drejtorët e drejtorive të AKK-së dhe një delegacioni...

Takim me Komunën e Kamenicës

Në kuadër të bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës me komunat, me kërkesë të Komunës së Kamenicës, përkatësisht Drejtoreshës së Administratës znj. Brikena Ramabaja dhe Zyrtarit të Lartë të Kadastrit z.Fadil Hoti me datë 8 Prill në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes zyrtarëve të sipër përmendur dhe Drejtoreshës së Drejtorisë për Teknologji të...

Plani Strategjik 2021-2025 dhe Plani i Biznesit dhe i Veprimit 2021-2023+

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nxjerrë dy dokumente të rëndësishme të cilat do të shërbejnë edhe si udhërrëfyes për avancimin e kadastrës në Republikën e Kosovës, respektivisht "Planin Strategjik 2021 -2025" dhe "Planin e biznesit dhe veprimit 2021 – 2023+". Në zhvillimin e këtyre dokumenteve kontribut dhanë profesionistë të fushës si nga Agjencia Kadastrale e Kosovës po ashtu edhe nga...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE