AKK - ASIG thellojnë bashkëpunimin

AKK nënshkruan dy marrëveshje me homologët nga Republika e Shqipërisë
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

Kryeshefi, takim me Kryesuesin e Këshillit Prokurorial

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin e...
Shko te lajmet

Takim për SPATIAL 2

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është pjesëmarrëse ...
Shko te lajmet

Momarandum me Agjencinë Kundër Korrupsion

Si rezultat i bashkëpunimit institucional e profesional disa vjeçar...
Shko te lajmet

Grupi teknik i AKKVP viziton AKK

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP)...
Shko te lajmet

Zv. Ministrja Bakia Deva viziton AKK-në

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve, të arriturave dhe sfidave me ...
Shko te lajmet

Mblidhet grupi punues për ligjin e ri për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës në planin legjislativ të këtij ...
Shko te lajmet

Memorandum mes të AKK dhe ONK

Si rezultat i bashkëpunimit politik mes Ministrisë së Ekonomisë ...
Shko te lajmet

Takime të ndara mes drejtorëve dhe personelit në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar punës me ...
Shko te lajmet

Publikohet doracaku për Adresa

Në kuadër të reformave ligjore brenda Agjencisë Kadastrale të ...
Shko te lajmet

Mbahet takimi i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të informimit të ndërsjellë mes Kryeshefit të Agjencisë...
Shko te lajmet

Mbahet testimi i rradhës për licencim

Me datë 1 Tetor në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës,...
Shko te lajmet

AKK, takim me AKKVP

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe...
Shko te lajmet

Përdorimin e adresave nga Forumi për Shkëmbim të të Dhënave

Banka Botërore me kërkesë të Administratës Tatimore të ...
Shko te lajmet

AKK fillon trajnimin e përmbaruesve privat

Pas disa takimeve mes prijësve të Agjencisë Kadastrale të ...
Shko te lajmet

Kryeshefi i AKK-së, takim me z. Smajl Latifi

Pas përfundimit të monitorimit të punëve kadastrale të...
Shko te lajmet

Kryeshefi, takim me Zëvendës Kryeministrin

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Policinë e Kosovës

Si rezultat i avancimeve teknologjike në Agjencinë Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim me Njësinë për Inteligjencë Financiare

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror...
Shko te lajmet

Takim me Kryetarin e Lipjanit z. Imri Ahmeti

Pas përfundimit të monitorimit të punëve kadastrale të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

AKK, takim me AKKVP

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe për tu ballafaquar me sfidat me të cilat ballafaqohet fusha e administrimit dhe regjistrimit të pronës, me datë 1 Tetor në ambientete Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agencisë Kosovare për...

Takim për përdorimin e adresave nga Forumi për Shkëmbim të të Dhënave

Banka Botërore me kërkesë të Administratës Tatimore të Kosovës ka mbështetur themelimin e Forumit për Shkëmbim te Dhënave, i cili bashkë kryesohet nga Agjencia e Shoqërisë se Informacionit (ASHI) dhe Administrata Tatimore e Kosovës (ATK). Ne kuadër të këtij forumi janë formuar grupet punuese teknike që do të ndihmojnë në zgjedhjen e disa çështjeve/ problemeve teknike të identifikuara që...

AKK fillon trajnimin e përmbaruesve privat

Pas disa takimeve mes prijësve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Odës së Përmbaruesve Privat në Kosovë, të cilat u pasuan me takime teknike e profesionale mes ekspertëve të institucioneve e që kulmoi me nënshkrimin e Memorandumit për Bashkëpunim mes institucioeve respektive, me datë 29 Shtator në ambientet e AKK-së ekspertët e AKK-së kanë filluar ofrimin e trajnimeve për...

Kryeshefi i AKK-së, takim me Kryetarin e Rahovecit z. Smajl Latifi

Pas përfundimit të monitorimit të punëve kadastrale të Zyrave Kadastrale Komunale, të kompanive të licencuara gjeodete dhe të gjeodetëve të licencuar si dhe pas publikimi të raportit me të gjeturat e monitorimit, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka ndërmarrë një varg vizitash nëpër komuna ku me Kryetarët e Komunave kanë trajtuar të gjeturat dhe kanë...

Kryeshefi i AKK, takim me Zëvendës Kryeministrin z. Besnik Tahiri

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në fushën e administrimit të regjistrave pronësor, hartografisë, kadastrës dhe gjeodezisë, me datë 23 Shtator është mbajtur një takim pune mes Zëvendës Kryeministrit të Republikës së Kosovës z. Besnik Tahirit dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Në takim u bisedua edhe për...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE