Delegacion i Bankës Botërore në AKK

Si rezultat i një bashkëpunimi të gjatë e produktiv mes Ministrisë së Mjedisit...
Go to news

Meeting KCA-MCO Prishtina

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency, Prof. Dr. Murat Meha hosted ...
Go to news

Termokos, visit at KCA

Chief Executive Officer of KCA, Prof. Dr. Murat Meha hosted a working meeting...
Go to news

KCA, meeting with MCO Rahovec

A team from the Directorate for Cadastre of Rahovec Municipality composed of ...
Go to news

Students visits KCA

A group of students from the University of Prishtina, Faculty of Civil ...
Go to news

Data sharing model

Kosovo Cadastral Agency, as coordinator of the National Spatial Data ...
Go to news

Asambleja vjetore e Eurogeographics

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është..
Go to news

meeting between KCA and KPA

A delegation of the Kosovo Cadastral Agency led by the Director of the ..
Go to news

KCA, visit to MCO Vushtrr

iA delegation of the Kosovo Cadastral Agency led by the Director of the ...
Go to news

Additional training for the graphic part

The Kosovo Cadastral Agency has completed the project to set up KCLIS...
Go to news

Balkan Regional Geoid

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. dr. Dr. Murat Meha...
Go to news

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Go to news

Professional Worker at Gavle, Sweden

A delegation of Kosovo Cadastral Agency has participated in a ...
Go to news

Norwegian Ambassador visits the KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency prof. Dr. Murat Meha hosted...
Go to news

KCA, meeting with AGE

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha ...
Go to news

Meeting with licensed surveyors

Aiming to increase the cooperation with the licensed surveyors....
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

Një delegacion i Bankës Botërore viziton Kosovën

Si rezultat i një bashkëpunimi të gjatë e produktiv mes Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Bankës Botërore në fushën e administrimit të pronës, një delegacion i lartë i Bankës Botërore i përbërë nga z-nja Anna Wellenstein, (Drejtoreshë për praktikat globale për çështje sociale, urbane, rurale), z. Jorge Munoz (Menaxher për...

Meeting KCA-MCO Prishtina

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency, Prof. Dr. Murat Meha hosted in a working meeting the Director of Prishtina Municipal Cadastral Office Ms. Nora Kelmendi and the Deputy Mayor of Municipality, Mr. Muhedin Nushi. The purpose of the meeting was to identify areas of interest for citizens where cooperation between these two institutions could be advanced. The focus of the...

Termokosi, vizitë në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së, Prof. Dr. Murat Meha priti në një takim pune përfaqësueses të „Termokosit", respektivisht Kryeshefin Ekzekutiv z. Naser Canollin dhe ing. Arsim Fetahin. Temë e takimin ishte identifikimi i fushave ku bashkëpunimi mes institucioneve përkatëse do të mund të intensifikohej, me theks të veçantë shkëmbimi i të dhënave gjeohapësinore mes institucioneve në fjalë, krejt...

KCA, meeting with MCO Rahovec

A team from the Directorate for Cadastre of Rahovec Municipality composed of the director of this directorate and his associates visited Kosovo Cadastral Agency where they were hosted by the Chief Executive Officer of KCA Prof. Dr. Murat Meha and Director of the Directorate for Cadastre Mr. Avni Ahmeti. At the meeting, besides the presentation of general works by relevant institutions, some...

Students visits KCA

A group of students from the University of Prishtina, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Geodesy has visited Kosovo Cadastral Agency where they had the opportunity to get acquainted with professional works in the field of cadastre, cartography and geoinformation. During their stay at KCA, Chief Executive Officer Prof. Dr. Murat Meha and GIS, Cartography and...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property