AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i ...
Go to news

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u...
Go to news

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Go to news

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Go to news

Punëtori regjionale për adresa

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me përkrahje të...
Go to news

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive...
Go to news

Gjykatësit e rinj mblidhen në AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Go to news

Takim për sistemin e adresave

Me qëllim të fillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit për vendosjen e...
Go to news

AKK, takim me AME

Përfaqësues të nivelit të lartë të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kanë...
Go to news

Nënshkruhet marrëveshja për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës në një takim pune me përfaqësues të Autoritetit...
Go to news

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Go to news

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Go to news

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Go to news

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Go to news

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Go to news

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Go to news

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Go to news

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Go to news

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Go to news

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Go to news

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi...
Go to news

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Go to news

KCA visits the Municipality of Gjilan

Based on its legal competencies, the Kosovo Cadastral Agency is visiting the municipal...
Go to news

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Go to news

KCA, visit at municipality of Vushtrri

A delegation of the Kosovo Cadastral Agency led by Acting CEO Mr. Avni Ahmeti ...
Go to news

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe...

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe...
Go to news

MESP advisers visits KCA

Upon the invitation of the Chief Executive Officer of KCA, Mr. Avni Ahmeti, Advisers ...
Go to news

Monitoring of MCO Suhareka

Kosovo Cadastral Agency within its legal competencies is also a monitor...
Go to news

Representatives of Kartverket in KCA

Since its foundation, Kosovo Cadastral Agency has had the support of powerful ...
Go to news

MESP Minister visits KCA

Minister of Ministry on Environment and Spatial Planning, Ms. Albena Reshitaj...
Go to news

KCA, visit to Shtime Municipality

Under the auspices of the Kosovo Cadastral Agency, Acting Chief Executive ...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronës në këtë Komuna z. Egzon Jashari, i shoqëruar nga ekspertë të po kësaj Zyre Kadastrale Komunale, vizitoi Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku u prit nga u.d Kryeshef Ekzekutiv z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i projekteve aktuale në institucionet përkatëse, si dhe...

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u implementuar nga drejtoritë e AKK u.d Kryeshefi ekzekutiv i AKK z. Avni Ahmeti mbajti një takim pune me drejtorët e drejtorive në AKK. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i informacioneve të ndërjsella rreth ecuirsë së projekteve, të arriturave dhe sfidave me të cilët punëtorët ballafaqohen gjatë kryerjes së punëve...

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e vendosjes së shenjave me emra rrugësh dhe numra të adresave, zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Besmir Veselaj, Menaxher i Projektit, z. amir Sogojeva, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave në AKK dhe zyrtari për marrëdhënie me publik z. Shpat Murtezaj u takuan në Kuvendin Komunal të Klinës me Drejtoreshën për...

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e vendosjes së shenjave me emra rrugësh dhe numra të adresave, zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Besmir Veselaj, Menaxher i Projektit, z. amir Sogojeva, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave në AKK dhe zyrtari për marrëdhënie me publik z. Shpat Murtezaj Zyrtarët e AKK zhvilluan një takim informues edhe në Komunën...

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive për intensifikimin e bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe autoritetit holandez  për kadastër, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti priti në një takim pune përfaqësuesen e autoritetit holandez për kadastër z. Kees De Zeeuw dhe z-njën Dijkstra Paula. Qëllimi i takimit ishte diskutim...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property