Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë...
Go to news

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi ...
Go to news

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi ...
Go to news

KCA, visit from USAID

Coordination of activities in the field of massive scanning and document indexing...
Go to news

Representatives of JICA at KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha hosted...
Go to news

Representatives of "Ibër Lepenci" at KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha has...
Go to news

Closure of Norwegian support

The Government of Norway through the Norwegian Cartography Authority...
Go to news

KCA, participation in FIG

The Kosovo Cadastral Agency, represented by its cadastral expert Mr. Korab ...
Go to news

AKK, takim me KFOR

Me datë 26.05.2017 në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim ...
Go to news

Përurohet shenjëzimi i adresave në Vushtrri

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi i AKK-së...
Go to news

Përurohet shenjëzimi i adresave në Lipjan

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi i AKK-së...
Go to news

Donors meeting at KCA

In order to discuss issues related to land administration and in order to ...
Go to news

Kadastra, pjesë e agjendës së Bankës Botërore

Ministri i MMPH-së z. Ferat Shala me bashkëpunëtorët, në mesin e të ...
Do to news

Working meeting on new law

Dynamic changes in the field of land administration are having an impact...
Go to news

IMPULS, steering committee meeting

Harmonization of geospatial data infrastructure in the Western Balkans ...
Go to news

Mayor of Elez Han visits KCA

Kosovo Cadastral Agency aiming to increase the quality of cadastral ...
Go to news

AKK në Konferencën e Bankës Botërore

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë...
Go to news

KCA, workshop for prosecutors

On the request made by Academy of Justice and the needs of newly ...
Go to news

Introducing IT strategy

In order to advance the infrastructure of information technology in field...
Sve vesti

Students visits KCA

In order to be informed from closely with the management of cadastral...
Go to news

KCA meeting with KFOR

The exchange of spatial data of common interest, the discussion on...
Go to news

Gracanica, submission of CR data

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat...
Go to news

Investments in IT for Drenas MCO

Kosovo Cadastral Agency, which operates under the Ministry of Environment ...
Go to news

Study visit in Norway

A delegation of the Kosovo Cadastral Agency, led by Chief Executive ...
Go to news

Final deliveries of CR in 20 CZ

Since the project Cadstral Reconstruction in 20 Cadastral Zones it is in its...
Go to news

SERVICES

Products prices

NEWS

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë duke zhvilluar inspektime nëpër ZKK me qëllim të identifikimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ZKK-të janë duke u ballafaquar. Gjatë inspektimeve është duke u parë edhe respektimi i kornizës ligjore...

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin dhe shpërndarjen e të dhënave gjeopësinore mes insititucioneve, një delegacion i projektit IMPULS ka qëndruar në një vizitë njëditore në AKK. Gjatë vizitës...

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Republikën e Kosovës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha si dhe...

KCA, visit from USAID

Coordination of activities in the field of massive scanning and document indexing, respectively digitalization of cadastral documentation in the Municipal Cadastre Offices, were some of the topics of the high-level meeting between KCA representatives and representatives of the USAID Property...

Representatives of JICA at KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha hosted a representative of Japanese JICA Mr. Kaoru Tsuda, with whom has discussed the results of past cooperation between the institutions in question as well as about opportunities for development and cooperation in the...

Gereral Directors Background