Në gjeoportal, edhe ortofotot urbane 2018

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka prodhuar ortofotot e reja për tërë ...
Go to news

Takohet Komiteti për Administrimin e Tokës

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, sot ka ...
Go to news

AKK pret donatorët

Me qëllim të koordinimit të donatorëve të përfshirë në administrimin e...
Go to news

Kryetari i Skenderajt viziton AKK-në

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit ...
Go to news

Përmbyllja e programit të USAID-PRP

Me rastin e përmbylljes së Programit të USAID-it për të Drejtat ...
Go to news

Hyn në fuqi korniza e re e punës AKK Nr. 2019/1

Në kuadër të plotësim-ndryshimeve të Udhëzimeve Administrative ...
go to news

AKK, pjesëmarrje në Cisco Connect

Me qëllim të përcjelljes nga afër të zhvillimeve teknologjike, dhe...
Go to news

Regjistrimi u popullsisë, takim me ASK

Agjencia e Statistikave të Kosovës në kuadër të mbarëvajtjes...
Go to news

Ri-inxhinjerimi i ZKK Vushtrri

Duke aspiruar ngritjen e kualitetit të shërbimeve të cilat Zyrat Kadastrale...
Go to news

AKK, takim me ABGJ

Me qëllim të lehtësimit të qasjes së grave në të drejta pronësore...
Go to news

Komiteti drejtues i projektit Pro Tax 2

Komiteti Drejtues i Projektit Pro Tax 2 ka mbajtur sot takimin e ...
Go to news

Kadastra e prona, takim në AKK

Në procesin e ngritjes së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale ...
Go to news

AKK, avancim i adresave në Suharekë

Me qëllim të avancimit të sistemin të unifikuar të adresave i cili...
Go to news

AKK, takim me AKP

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent ...
Go to news

Vijojnë trajnimet intensive për ZKK

Si rezultat i avancimit të aplikacionit për administrimin e të ...
Go to news

AKK, takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht kreu i saj ...
Go to news

AKK, takim pune me UN-HABITAT

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vargun e zgjerimit të rrjetit të ...
Go to news

Adresat, kontroll i kualitetit

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Autoritetin...
Go to news

Adresat, kontroll i kualitetit

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Go to news

Punëtori për projektin SPATIAL

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës është duke ...
Sve vesti

AKK-BB, vizitë në Komunën e Shtimes

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, stafi i Zyrës së Bankës Botërore...
Go to news

Azhurnim i akteve nënligjore kadastrale

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ i shkallës së dytë...
Go to news

Punëtori mes institucioneve publike e akademike

Në organizimin e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës...
Go to news

Gravimetria, vizitë në Oslo

AKK si institucion qendror për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave ...
Go to news

Dita e trete e trajnimit per SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave...
Go to news

Vazhdon trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave...
Go to news

Takim AKK-ZKK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes...
Go to news

Trajnim për SIKTK SOA

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar Sistemin....
Go to news

AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe ...
Go to news

AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin ...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

Në gjeoportal edhe ortofotot urbane 2018

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka prodhuar ortofotot e reja për tërë territorin e Republikës së Kosovës me rezolucione të ndryshme, duke përfshirë rezolucionin 8cm për zonat urbane, rezolucioni 20 cm për zonat rurale, rezolucion 40cm për zonat malore dhe rezolucion 40cm për një gjerësi 200 m jashtë kufirit.  Përndryshe ortofotot e fundit në Kosovë ishin prodhuar në vitin 2012, andaj për...

Matoshi : Administrimi i tokës i njëjtë për secilin qytetar pa dallim gjinie, gjuhe apo etnie

Takohet Komiteti për Administrimin e Tokës Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, sot ka marrë pjesë në takimin e Komitetit Ndërministror për Administrimin e Tokës, në të cilën është diskutuar për të arriturat dhe sfidat që ka Agjencia Kadastrale e Kosovës si dhe u shpalosën rekomandimet e donatorëve për këtë agjenci. Me këtë rast ministri Matoshi, tha se...

AKK pret donatorët

Me qëllim të koordinimit të donatorëve të përfshirë në administrimin e tokës në përgjithësi, si dhe në Agjencinë Kadastrale të Kosovës në veçanti, me datë 10 prill 2019 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takimi i rregullt i donatorëve.  Qëllimi i këtij takimi është koordinimi i aktiviteteve të ndryshme të donatorëve dhe përkrahësve të AKK-së me qëllim të...

Kryetari i Komunës Skenderaj viziton AKK-në

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkët mes institucioneve respektive, një delegacion i Komunës së Skenderajt i kryesuar nga Kryetari i Komunës z. Bekim Jashari shoqëruar nga Drejtoresha e Kadastrës në Komunën e Skenderajt, z-nja Sandra Fazliu, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku mbajtën një takim pune me prijës dhe ekspertë të...

Përmbyllja e programit të USAID-PRP

Me rastin e përmbylljes së Programit të USAID-it për të Drejtat Pronësore, Kreu i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtarja për Barazi Gjinore në Agjencinë Kadastrale të Kosovës z-nja Ibadete Rexhepi kanë marrë pjesë në ngjarjen përmbyllëse të këtij programi, ku janë prezantuar të arriturat e këtij...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property