AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Go to news

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Go to news

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Go to news

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Go to news

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Go to news

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Go to news

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Go to news

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Go to news

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Go to news

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Go to news

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi...
Go to news

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Go to news

KCA visits the Municipality of Gjilan

Based on its legal competencies, the Kosovo Cadastral Agency is visiting the municipal...
Go to news

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Go to news

KCA, visit at municipality of Vushtrri

A delegation of the Kosovo Cadastral Agency led by Acting CEO Mr. Avni Ahmeti ...
Go to news

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe...

Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda kompetencave të saja ligjore është edhe...
Go to news

MESP advisers visits KCA

Upon the invitation of the Chief Executive Officer of KCA, Mr. Avni Ahmeti, Advisers ...
Go to news

Monitoring of MCO Suhareka

Kosovo Cadastral Agency within its legal competencies is also a monitor...
Go to news

Representatives of Kartverket in KCA

Since its foundation, Kosovo Cadastral Agency has had the support of powerful ...
Go to news

MESP Minister visits KCA

Minister of Ministry on Environment and Spatial Planning, Ms. Albena Reshitaj...
Go to news

KCA, visit to Shtime Municipality

Under the auspices of the Kosovo Cadastral Agency, Acting Chief Executive ...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA, z-nja Tomoko Unaki ka qëndruar në një vizitë pune në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku është pritur nga u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë z. Avni Ahmeti, udhëheqësi I zyrës për koordinimin e projekteve në AKK z. Muzafer Çaka dhe eksperti për hartografi z. Avni Rrustemi. Qëllimi I takimit ka qenë identifikimi I fushave...

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë z. Fatmir Matoshi dhe u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti është nënshkruar marrëveshja për implementimin e projektit "Skanimi masiv i dokumenteve kadastrale". Ky projekt paraprakisht i implementuar në disa komuna tjera si Kastriot, Fushë ...

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në terren me qëllim të inspektimit të punëve të rilevimit aerofotogrametrik për prodhimin e ortofotove. Gjatë inspektimit, janë krahasuar aktivitetet e operatorit ekonomik implementues të projektit të zhvilluara në terren me planin dinamik që ky operator ka prezantuar. Në terren është konstatuar gjendja faktike, si...

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP) ka qëndruar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga një ekip ekspertësh të AKK me qëllim të diskutimit rreth aktiviteteve të interesit të përbashkët. Në takim fillimisht janë prezantuar rezultatet e disa projekteve të shkuara të realizuara nga institucionet përkatëse, me theks të veçantë implementimi i E...

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në hapësinrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes u.d Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë z. Avni Ahmeti dhe Udhëheqëses së Departamentit të IDAK, z-njës Magbule Hyseni. Në fillim të takimit, z-nja Hyseni informoi Kryeshefin e AKK-së lidhur me aktivitetet e tyre si pjesë e projektit...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property