Pejë, monitorimi i projektit te adresave

Përmes Statens kartverk, Qeveria e Norvegjisë për shumë vite ka ...
Go to news

SIGMA, takim në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si organ kompetent për ofrimin e ...
Go to news

Arkivi i Kosovës, takim në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Go to news

Policia e Kosovës, takim në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit publik dhe intensifikimit...
Go to news

Banka Botërore, takim me AKK

Më qëllim të ofrimit të ndihmës teknike, praktikës këshillëdhënse...
Go to news

AKK takim me N.H. ‘'Ibër Lepenci‘'AKK

Më qëllim të ofrimit të ndihmës teknike, praktikës këshillëdhënse...
Go to news

AKK, takim i drejtorëve

Me qëllim të prezantimit të rezultateve të projekteve dhe aktiviteteve...
Go to news

Ministri Matoshi vizitë në AKK

Me qëllim të prezantimit të projekteve të realizuara gjatë vitit 2018, përfshi ...
Go to news

Përfaqësues të GIZ vizitojnë AKK-në

Me qëllim të prezantimit të të arriturave nga disa projekte që GIZ-i...
Go to news

Kartverket, takim në AKK

Autoriteti Norvegjez për Hartografi dhe Kadastër "Kartverket" është...
Go to news

Trajnim i tretë për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Go to news

Trajnim i dytë për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Go to news

Trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave ...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

Pejë, monitorimi i projektit te adresave

Përmes Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi Statens kartverk, Qeveria e Norvegjisë për shumë vite ka përkrahur Agjencinë Kadastrale të Kosovës për zhvillimin e kadastrit dhe administrimin e tokës në Republikën e Kosovës, me theks të veçantë përkrahjen për sistemin e unifikuar të adresave. Rrjedhimisht, me këtë përkrahje Agjencia ka filluar edhe implementimin e projektit për...

SIGMA, takim në AKK

 Agjencia Kadastrale e Kosovës, si organ kompetent për ofrimin e shërbimeve kadastrale dhe pronësoro-juridike për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës është indetifikuar si palë e interesit nga programi për mbështetje për përmirësim në qeverisje dhe menaxhim – SIGMA. Për këtë arsye, përfaqësues të SIGMA-s, respektivisht z. Jesper Johnson dhe z. Juhani Lemmik...

Arkivi i Kosovës, takim në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i shoqëruar nga Drejtoresha e Drejtorisë për Administratë dhe Finance z-nja Fazile Hamiti dhe  Drejtoresha e Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit z-nja Afërdita Thaçi, pritën në një takim pune një delegacion të Arkivit Shtetërorë të Kosovës përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Ramë Manaj, i shoqëruar nga...

Policia e Kosovës, takim në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit publik dhe intensifikimit të bashkëpunimit mes institucioneve përkatëse, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në një takim pune përfaqësues të Policisë së Kosovës nga Regjioni i Mitrovicës, respektivisht Rreshter Ismet Koca dhe Rreshter Zekirija Jonuzi. Tema kryesore e takimit ishte trajtimi i mënyrave...

Banka Botërore, takim me AKK

Një ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës sot priti në takim një delegacion të Bankës Botërore dhe FAO-s. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtorët ofruan mbështetje për çdo projektë që Banka Botërore ka në Kosovë, gjithashtu ofroi ndihmë teknike në fushën e gjeodezisë, kadastrit, pronës dhe ofrimin e të dhënave të sakta gjeohapsinore. Përfaqësuesja e...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property