Training for the graphic part

The Kosovo Cadastral Agency has completed the project to set up KCLIS...
Go to news

Balkan Regional Geoid

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. dr. Dr. Murat Meha...
Go to news

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Go to news

Professional Worker at Gavle, Sweden

A delegation of Kosovo Cadastral Agency has participated in a ...
Go to news

Norwegian Ambassador visits the KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency prof. Dr. Murat Meha hosted...
Go to news

KCA, meeting with AGE

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha ...
Go to news

Meeting with licensed surveyors

Aiming to increase the cooperation with the licensed surveyors....
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

KCA-MCO, training for the graphic part

The Kosovo Cadastral Agency has completed the project to set up KCLIS towards SOA architecture, a project that relates to the establishment, development and reorganization of the work of cadastral systems used by MCOs. After completing the training of KCLIS operators from the 38 municipalities in the territory of the Republic of Kosovo, KCA also organized training of MCO staff dealing with...

Gjeoidi regjional Ballkanik

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe eksperti kadastral z. Reshat Murati janë duke marrë pjesë në Punëtorinë për Rrjetin Gravimetrik për Territorin e Republikës së Kosovës, që është duke u mbajtur në Oslo të Norvegjisë. Në këtë Konferencë marrin pjesë edhe përfaqësues nga tetë shtete tjera të regjionit, ndërsa tema e konferencës ka të bëjë me rrjetet...

Dy vizita të rëndësishme për kadastrën

Zagreb, 12 Prill - Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka ka qëndruar në një vizitë tre ditore në Zagreb të Kroacisë ku ka marrë pjesë në dy takime të ndryshme, respektivisht në takimin e Komitetit Drejtues të projektit regjional "IMPULS" i cili...

Professional Worker at Gavle, Sweden

A delegation of Kosovo Cadastral Agency has participated in a professional workshop within the IMPULS project that consists in harmonizing the spatial data of Western Balkan states with those of EU member states. In this workshop held on 27, 28 and 29 March in Gävle, Sweden were presented the achievements of each country in the field of spatial data infrastructure creation and the steps to...

Norwegian Ambassador visits the KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency prof. Dr. Murat Meha received on a working visit the Ambassador of the Kingdom of Norway to the Republic of Kosovo, Per Strand Sjaastad. Knowing that the Norway is one of the biggest supporters of the Kosovo Cadastral Agency since the establishment of KCA, the purpose of the meeting was to present the Agency's achievements as a result of...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property