KCA, meeting with MCO Rahovec

A team from the Directorate for Cadastre of Rahovec Municipality composed of ...
Go to news

Students visits KCA

A group of students from the University of Prishtina, Faculty of Civil ...
Go to news

Data sharing model

Kosovo Cadastral Agency, as coordinator of the National Spatial Data ...
Go to news

Asambleja vjetore e Eurogeographics

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është..
Go to news

meeting between KCA and KPA

A delegation of the Kosovo Cadastral Agency led by the Director of the ..
Go to news

KCA, visit to MCO Vushtrr

iA delegation of the Kosovo Cadastral Agency led by the Director of the ...
Go to news

Additional training for the graphic part

The Kosovo Cadastral Agency has completed the project to set up KCLIS...
Go to news

Balkan Regional Geoid

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. dr. Dr. Murat Meha...
Go to news

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Go to news

Professional Worker at Gavle, Sweden

A delegation of Kosovo Cadastral Agency has participated in a ...
Go to news

Norwegian Ambassador visits the KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency prof. Dr. Murat Meha hosted...
Go to news

KCA, meeting with AGE

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha ...
Go to news

Meeting with licensed surveyors

Aiming to increase the cooperation with the licensed surveyors....
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

KCA, meeting with MCO Rahovec

A team from the Directorate for Cadastre of Rahovec Municipality composed of the director of this directorate and his associates visited Kosovo Cadastral Agency where they were hosted by the Chief Executive Officer of KCA Prof. Dr. Murat Meha and Director of the Directorate for Cadastre Mr. Avni Ahmeti. At the meeting, besides the presentation of general works by relevant institutions, some...

Students visits KCA

A group of students from the University of Prishtina, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Geodesy has visited Kosovo Cadastral Agency where they had the opportunity to get acquainted with professional works in the field of cadastre, cartography and geoinformation. During their stay at KCA, Chief Executive Officer Prof. Dr. Murat Meha and GIS, Cartography and...

Data sharing model

Kosovo Cadastral Agency, as coordinator of the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) in the Republic of Kosovo, on 15 and 16 May 2018 has organized a two-day Workshop dedicated to the data sharing model. The first day was dedicated only to KCA staff, while considering it as an interest for all institutions that somehow deal with the creation, maintenance or use of geospatial data on...

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është duke marrë pjesë në Asamblenë e Jashtëzakonshme Vjetore të "Eurogeographics", trup ky i përbërë nga të gjitha autoritetet për kadastër, pronë dhe hartografi në shtetet e Evropës ku si anëtare e barabartë është edhe Republika e Kosovës përfaqësuar përmes Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Në këtë Asamble të...

AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit një delegacion i kësaj të dytës në përbërje z-nja Valbona Dibra (Zëvendës Drejtoreshë Menaxhuese), z. Avni Jashari (Zëvendës Drejtor Menaxhues) dhe z. Bajram Zejnullahu (Zëvendës Kryesues dhe Drejtor në Bordin e Drejtorëve) qëndroi në Agjencinë Kadastrale të Kosovës...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property