Norwegian Ambassador visits the KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency prof. Dr. Murat Meha hosted...
Go to news

KCA, meeting with AGE

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha ...
Go to news

Meeting with the licenced surveyors

In order to enhance the cooperation between the field surveyors operating in the ...
Go to news

Commission for Licensing with new composition

The Kosovo Cadastral Agency is the competent body for the licensing ...
Go to news

Shoqata Iliria viziton AKK-në

Një delegacion i Shoqatës së Shqiptarëve në Suedi "Iliria", të prirë nga kryetari...
Go to news

KCA, meeting with JICA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency, Prof. Dr. Murat Meha hosted ...
Go to news

Training graphical part II

Kosovo Cadastral Agency has implemented the KCLIS SOA, while as a result...
Go to news

Training graphical part

Kosovo Cadastral Agency has implemented the KCLIS SOA, while as a result... .
Go to news

Takim me Social Impact

Me qëllim të vlerësimit të të arriturave si reazultat I bashkëpunim mes ...
Go to news

Treatment of informal contracts

A USAID project team dealing with informal contracts that may have been...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

Norwegian Ambassador visits the KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency prof. Dr. Murat Meha received on a working visit the Ambassador of the Kingdom of Norway to the Republic of Kosovo, Per Strand Sjaastad. Knowing that the Norway is one of the biggest supporters of the Kosovo Cadastral Agency since the establishment of KCA, the purpose of the meeting was to present the Agency's achievements as a result of...

KCA, meeting with AGE

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha and Gender Equality Officer at KCA, Ms. Ibadete Maxhuni hosted in a working meeting a delegation from the Agency for Gender Equality, composed by Ms. Edi Gusia - CEO of the Agency for Gender Equality, Ms. Leonora Selmani -Chief of the Division for Gender Equality Legislation and Ms. Adelina Loxhaj - Head of Division for...

Meeting with the Association of Surveyors

In order to enhance the cooperation between the field surveyors operating in the Republic of Kosovo, representatives of the Kosovo Cadastral Agency, a competent body for the licensing of surveyors and surveying companies on 14 March 2018, in the premises of KCA was held a working meeting between KCA experts and licensed surveyors. The purpose of the meeting was to discuss the quality of...

Komisioni për Licencim me përbërje të re

Agjencia Kadastrale e Kosovës është organ kompetent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete, rrjedhimisht edhe udhëheq me Komisionin për Licencim i cili përbëhet nga dy ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës si dhe një ekspert i caktuar nga Shoqata e Gjeodetëve. Me këtë rrast, Komisioni për Licencim ka pësuar ndryshim në përbërje, ku në vend të Kryetarit dhe Anëtarit të...

Shoqata “Iliria” viziton AKK-në

Një delegacion i Shoqatës së Shqiptarëve në Suedi "Iliria", të prirë nga kryetari i saj Murat Koci, Sekretari Isuf Topilla dhe anëtar të tjerë, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku u pritën nga Kryeshefi ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha. Qëllimi i takimit ishte njoftimi i delegacionit nga Suedia me projektet që po realizohen nga AKK në fushën e të drejtave pronësore, zhvillimi i...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property