AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe ...
Go to news

AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin ...
Go to news

AKK, takim në ARC

Bashkëpunimi midis Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Asociacionit për ...
Go to news

Ambasadori norvegjez viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, qysh nga themelimi i saj, pos përkrahjes...
Go to news

Plani Vjetor i Punës për vitin 2019

Nën organizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...
Go to news

Plani Vjetor i Punës për vitin 2019

Nën organizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ...
Go to news

AKK, takim me prokurorët e rinj

Agjencia Kadastrale e Kosovës sot organizoi një trajnim për prokurorët e rinj...
Go to news

AKK, vizitë pune në Turqi

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i ...
Go to news

Trashëgimia kulturore, takim mes AKK e KKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke fuqizuar dhe zgjeruar rrjetin ...
Go to news

Përfaqësues të Kartverket në AKK

Qysh nga themelimi i saj, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pasur...
Go to news

Takim me Kryetarin e Odës së Noterëve

Duke e konsideruar bashkëpunimin mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Go to news

AKK, vizitë në AREC

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë ...
Go to news

AKKVP, takim në AKK

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes Agjencisë ...
Go to news

Pejë, monitorimi i projektit te adresave

Përmes Statens kartverk, Qeveria e Norvegjisë për shumë vite ka ...
Go to news

SIGMA, takim në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si organ kompetent për ofrimin e ...
Go to news

Arkivi i Kosovës, takim në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Go to news

Policia e Kosovës, takim në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit publik dhe intensifikimit...
Go to news

Banka Botërore, takim me AKK

Më qëllim të ofrimit të ndihmës teknike, praktikës këshillëdhënse...
Go to news

AKK takim me N.H. ‘'Ibër Lepenci‘'AKK

Më qëllim të ofrimit të ndihmës teknike, praktikës këshillëdhënse...
Go to news

AKK, takim i drejtorëve

Me qëllim të prezantimit të rezultateve të projekteve dhe aktiviteteve...
Go to news

Ministri Matoshi vizitë në AKK

Me qëllim të prezantimit të projekteve të realizuara gjatë vitit 2018, përfshi ...
Go to news

Përfaqësues të GIZ vizitojnë AKK-në

Me qëllim të prezantimit të të arriturave nga disa projekte që GIZ-i...
Go to news

Kartverket, takim në AKK

Autoriteti Norvegjez për Hartografi dhe Kadastër "Kartverket" është...
Go to news

Trajnim i tretë për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Go to news

Trajnim i dytë për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Go to news

Trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave ...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe Gjyqtarët e rinj nga AKK, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar me Drejtorin e zyrës ligjore z. Ismet Kryesiu dhe z. Bashkim Shaqiri pritën në takim Drejtorin e Akademisë së Drejtësisë z. Valon Kurtaj me bashkëpunëtor. Këta të fundit falenderuan Agjencinë për bashkëpunim të vazhdueshëm dhe...

AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore, është duke e thelluar bashkëpunimin me institucione publike që prodhojnë, mirëmbajnë dhe shfrytëzojnë të dhëna hapësinore. Për këtë arsye, me datë 11 Shkurt 2019, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takim pune mes kreut të AKK-së z. Avni...

AKK, takim në ARC

Bashkëpunimi midis Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Agjencia për Shoqëri të Informacionit dhe Agjencisë së Regjistrit Civil me qëllim të lidhjes së shtetasve të Republikës së Kosovës me adresat e tyre (lidhja e regjistrit civil me regjistrin e adresave) si një domosdoshmëri për lehtësimin e dhënies së shërbimeve, funksionimi i shtetit ligjor (gjykatat , policia), etj, ishte qëllimi i takimit...

Ambasadori norvegjez viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës qysh nga themelimi i saj, pos përkrahjes financiare të Qeverisë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, ka pasur edhe përkrahjen e donatorëve të fuqishëm ndërkombëtar, në mesin e të cilëve edhe Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi Kartverket. Me këtë përkrahje janë realizuar projekte të rëndësishme, përfituese nga të cilët kanë qenë...

MMPH, takimi javor

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti morri pjesë në takimin e rregullt javor të organizuar nga Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Fatmir Matoshi. Qëllimi i takimit ishte diskutimi për mbarëvajtjen e proceseve dhe projekteve brenda MMPH-së, prioritetet dhe angazhimet për të ardhmen. Në takim, përfaqësues të MMPH-së, Kryeshefat e...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property