Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë...
Shko te lajmet

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit ...
Shko te lajmet

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë nga USAID

Koordinimi i aktiviteteve në fushën e skanimi masiv dhe indeksimin e dokumenteve...
Shko te lajmet

Përfaqësues të JICA në AKK

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesin...
Shko te lajmet

Përfaqësues të "Ibër lepencit" në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Përmbyllja e përkrahjes norvegjeze

Mbretëria e Norvegjisë, përmes Autoriteti Norvegjez për Hartografi "Kartverket" ...
Shko te lajmet

AKK, pjesëmarrje në FIG

Agjencia Kadastrale e Kosovës, e përfaqësuar nge eksperti i saj kadastral ...
Shko te lajmet

AKK, takim me KFOR

Me datë 26.05.2017 në ambientet e AKK-së është mbajtur një takim ...
Shko te lajmet

Shenjëzimi i adresave në Vushtrri

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i shoqëruar edhe nga...
Shko te lajmet

Përurohet shenjëzimi i adresave në Lipjan

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi i AKK-së...
Shko te lajmet

Takohen donatorët e AKK-së

Me qëllim të diskutimit të çështjeve që lidhen me administrimin e tokës ...
Shko te lajmet

Kadastra, pjesë e agjendës së Bankës Botërore

Ministri i MMPH-së z. Ferat Shala me bashkëpunëtorët, në mesin e të ...
Shko te lajmet

Takim pune për ligjin e ri

Ndryshimet dinamike në fushën e administrimit të tokës janë duke imponuar ...
Shko te lajmet

IMPULS, takohet komitetit drejtues

Harmonizimi i infrastrukturës së të dhënave gjeohapësinore në Ballkanin ...
Shko te lajmet

Kryetari i Hanit Elezit vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës duke pasur qëllim ngritjen e vazhdueshme...
Shko te lajmet

AKK në Konferencën e Bankës Botërore

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga ekspertë...
Shko te lajmet

AKK, punëtori për prokurorët

Me kërkesë të Akademisë së Drejtësisë dhe për nevoja të prokurorëve...
Shko te lajmet

Prezantimi i strategjisë për TI

Me qëllim të avancimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Me qëllim të informimit për së afërmi me mënyrën e administrimit të...
Shko te lajmet

AKK, takim me KFOR-in

Shkëmbimi i të dhënave hapësinore të interesit të përbashkët, diskutimi ...
Shko te lajmet

Graçanicë, dorëzohen të dhënat nga RIK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat ...
Shko te lajmet

Investime në TI-së për ZKK Drenas

Agjencia Kadastrale e Kosovës e cila vepron në kuadër të Ministrisë...
Shko te lajmet

Vizitë studimore në Norvegji

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga Kryeshefi...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave RIK 20 ZK

Java që vjen tashmë parasheh realizimin final të gjitha dhënave të
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë duke zhvilluar inspektime nëpër ZKK me qëllim të identifikimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ZKK-të janë duke u ballafaquar. Gjatë inspektimeve është duke u parë edhe respektimi i kornizës ligjore...

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin dhe shpërndarjen e të dhënave gjeopësinore mes insititucioneve, një delegacion i projektit IMPULS ka qëndruar në një vizitë njëditore në AKK. Gjatë vizitës...

Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Republikën e Kosovës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha si dhe...

AKK, vizitë nga USAID

Koordinimi i aktiviteteve në fushën e skanimi masiv dhe indeksimin e dokumenteve, respektivisht digjitalizimi i dokumentacionit kadastral nëpër Zyrat Kadastrale Komunale ishin disa nga temat e takimit të nivelit të lartë mes përfaqësuesve të AKK-së dhe përfaqësuesve të Programit për të Drejta...

Përfaqësues të JICA në AKK

Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka pritur në një takim pune përfaqësuesin e JICA-s japoneze z. Kaoru Tsuda, me të cilin është diksutuar rreth rezultateve nga bashkëpunimi në të kaluarën mes institucioneve në fjalë si dhe rreth mundësive për zhvillimit e bashkëpunimit në të ardhmen. Si...

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm