ARKIVI I LAJMEVE

Informatë rreth trajnimit të gjeodetëve

Njoftim

Duke iu referuar vendimit të publikuar me datë 25 Janar 2016 lidhur me trajnimin e gjeodetëve me kualifikim shkoll e mesme, Agjencia Kadastrale u njofton si vijon:

Trajnimi do të mbahet në dy grupe grupe, të ndara si vijonë:

Grupi I

Afrim Kukaj, Xhelil Tertini, Bajram Selmani, Kadri Gashi, Ibush Jashari, Xhavit Baftiu, Ruzhdi Aliu, Haxhi Krasniqi, Izjah Zariqi, Ramadan Hasani, Fatmir Reqica, Kadri A. Gashi, Nazif Ramabaja, Milazim Salijaj, Qemajl Hoda, Xhelal Osmani, Driton Hoti, Remzi Brahimi, Avni Xhemshiti, Milaim Lubishtani, Shaqir Jashari, Ramadan Syla, Fatmir Ademi, Agim Cani, Gjon Hyseni.

Grupi II

Agim Cani, Xhamajl Rudi, Qazim Krasniqi, Sefedin Krasniqi, Hysen Thaqi, Milaim Dobratiqi, Haki Selmani, Xhavit Gorçaj, Afrim Bytyçi, Sadik Buzhala, Vegim Zylfiu, Havë Lami Ramku, Liridon Zeqiri, Bedri Gashi, Xhavit Murati, Jetmir Qarkagjia, Zeqir Canolli, Halil Gashi, Granit Kukaj, Bujar Qerkini, Drilon Shllaku, Fiton Sogojeva, Astrit Luta, Rijad Zeqiri.

Grupi I do të i nënshtrohet trajnimit me datë 1 shkurt (e hënë), 2 shkurt (e martë), 4 shkurt (e enjte), 8 shkurt (e hënë), 9 shkurt (e martë) dhe 11 shkurt (e enjte) me fillim prej orës 09:00 deri më 11:00.

Grupi II do të i nënshtrohet trajnimit me datë 1 shkurt (e hënë), 2 shkurt (e martë), 4 shkurt (e enjte), 8 shkurt (e hënë), 9 shkurt (e martë) dhe 11 shkurt (e enjte) me fillim prej orës 13:00 deri më 15:00.

Për informacione shtesë rreth agjendës së trajnimit dhe literaturës do informoheni ditëve në vijim.

Shkarko informacionin


Njoftim

Duke marrë parasysh faktin se numri i të interesuarve për të iu nënshtruar trajnimin është shumë i madh, përfshi edhe ata që më parë nuk kanë aplikuar për licencim, AKK vendos si vijon:

Trajnimit të parë do i nënshtrohen vetëm gjeodetët me shkolë të mesme të cilëve u ka skaduar licenca në bazë të Nenit 11, Pika 5 e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2013.

Të gjithë të tjerët mbesin për një raund tjetër trajnimi, i cili do të caktohet në komunikim të ndërsjellë.

Grupet e trajnimit mbesin si vijon:

Grupi I

Afrim Kukaj, Xhelil Tertini, Bajram Selmani, Kadri Gashi, Ibush Jashari, Xhavit Baftiu, Ruzhdi Aliu, Haxhi Krasniqi, Izjah Zariqi, Ramadan Hasani, Fatmir Reqica, Kadri A. Gashi, Nazif Ramabaja, Milazim Salijaj, Qemajl Hoda, Xhelal Osmani, Driton Hoti, Remzi Brahimi, Avni Xhemshiti, Milaim Lubishtani, Shaqir Jashari, Ramadan Syla, Fatmir Ademi, Agim Cani.

Grupi II

Xhamajl Rudi, Qazim Krasniqi, Sefedin Krasniqi, Hysen Thaqi, Milaim Dobratiqi, Haki Selmani, Xhavit Gorçaj, Afrim Bytyçi, Sadik Buzhala, Vegim Zylfiu, Havë Lami Ramku, Liridon Zeqiri, Bedri Gashi, Xhavit Murati, Jetmir Qarkagjia, Zeqir Canolli, Halil Gashi, Granit Kukaj, Bujar Qerkini, Drilon Shllaku, Fiton Sogojeva, Astrit Luta, Rijad Zeqiri.

Grupi I do të i nënshtrohet trajnimit me datë 1 shkurt (e hënë), 2 shkurt (e martë), 4 shkurt (e enjte), 8 shkurt (e hënë), 9 shkurt (e martë) dhe 11 shkurt (e enjte) me fillim prej orës 09:00 deri më 11:00.

Grupi II do të i nënshtrohet trajnimit me datë 1 shkurt (e hënë), 2 shkurt (e martë), 4 shkurt (e enjte), 8 shkurt (e hënë), 9 shkurt (e martë) dhe 11 shkurt (e enjte) me fillim prej orës 13:00 deri më 15:00.

Shkarko njoftimin

 

 


RIK, takim gjithëpërfshirës në AKK

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ka mbajtur një takim pune me ekspertët e AKK-së të përfshirë në projektin Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 50 Zona Kadastrale. Në takim u konstatua se projekti është duke u zhvillaur konform planit dinamik, rrespektivisht i njejti është në fazën përfundimtare. Nënkomisionet raportuan si po ec puna rreth përpilimit te aktvendimeve dhe deri ku kanë avancuar të njejtit. Pjesëmarrësit u pajtuan që deri me datë 15.02.2016 të përfundojë faza e përpilimet te aktvendimeve nga ana e nën komisioneve.


Fillojnë trajnimet e gjeodetëve me shkollë të mesme

Në pajtueshmëri me Nenin 11, Pika 5 e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2013 për licencimin e gjeodetëve, licencat për gjeodetë me kualifikim shkollë e mesme kanë përfunduar me datë 24 janar 2016. Agjencia Kadastrale e Kosovës si autoritet përgjegjëse për licencimin e kompanive dhe gjeodetëve për kryerjen e matjeve ka ndërmarrë një trajnim inensiv dedikuar  gjeodetëve të licencuar me kualifikim shkollë e mesme, me qëllim ngritjen e aftësive profesionale të kësaj kategorie gjeodetësh. Trajnimi është duke u mbajtur në fushën e rregullativs ligjore e kadastrit, matjeve kadastrale, pjesës grafike (Harta Kadastrale), pjesës tekstuale (SIKTK), KOPOS, Katalogu për Matje, etj. Trajnimit do I nënshrtohen vetëm gjeodetët të cilëve u ka skaduar licencna në pajtushmëri me Nenin 11, Pika 5 e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2013 për licencimin e gjeodetëve.


Dita 1: Trajnim mbi kornizën ligjore

Me datë 1 shkurt 2016 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur trajnimi i parë i gjeodetëve me kualifikim shkollë të mesme, i cili i është dedikuar kornizës ligjore kadastrale. Në trajnim kanë marrë pjesë 44 gjeodetë (në dy grupe) para të cilëve ekspertët ligjorë z. Ismet Kryeziu dhe z. Xhevdet Shala kanë prezantuar kornizën ligjorë që rregullon fushën e kadastrës. Prezantimet kanë qenë interaktive ndërsa për diskutim janë shtruar sfidat me të cilat gjeodetët ballafaqohen gjatë punëve të përditshme.