Lajme

AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronës në këtë Komuna z. Egzon Jashari, i shoqëruar nga ekspertë të po kësaj Zyre Kadastrale Komunale, vizitoi Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku u prit nga u.d Kryeshef Ekzekutiv z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i projekteve aktuale në institucionet përkatëse, si dhe identifikimi i fushave të interesit ku bashkëpunimi në fushën e kadastrës dhe administrimit të tokës dhe regjistrave pronësorë do të mund të intensifikohej. Dyja palët në takim u pajtuam në shkëmbimin sa më të shpejt të informacioneve, duke pasur parasysh se nga një veprim i tillë do të përfitonin si institucionet po ashtu edhe vetë qytetarët e Republikës së Kosovës.  


Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u implementuar nga drejtoritë e AKK u.d Kryeshefi ekzekutiv i AKK z. Avni Ahmeti mbajti një takim pune me drejtorët e drejtorive në AKK. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i informacioneve të ndërjsella rreth ecuirsë së projekteve, të arriturave dhe sfidave me të cilët punëtorët ballafaqohen gjatë kryerjes së punëve të përditshme. Kryeshefi nga ana e tij informoi drejtorët për aktivitetete e Zyrës Ekzekutive në raport me institucione tjera publike, ndërsa edhe drejtorët e informuan kryeshefin mbi ecurinë e projekteve, për të cilat u tha se janë duke u implkementuar në pajtueshmëri me planet. Në fund të takimit pjesëmarrësit u pajtuan që takime të tilla të mbahen në baza të rregullta, duke i konsideruar këto diskutime si të dobishme për ngritjen e shkallës së bashkëpunimit të brendshëm, ngritjen e transparencës etj.


Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e vendosjes së shenjave me emra rrugësh dhe numra të adresave, zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Besmir Veselaj, Menaxher i Projektit, z. amir Sogojeva, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave në AKK dhe zyrtari për marrëdhënie me publik z. Shpat Murtezaj u takuan në Kuvendin Komunal të Klinës me Drejtoreshën për Gjeodezi dhe Kadastër, z-njën Njomza Grabanica. Ekspertët e AKK informuan Drejtoreshën më konkretisht për implementimin e Projektit të vendosjes së shenjave dhe numrave si dhe prezantuan edhe planin se si duhet bërë vendosja e shenjave. Drejtoresha konfirmoi se Kuvendi Komunal ka caktuar komisionin për implementimin e Projektit të përbërë prej 3 anëtarëve : z. Bajrush Shala, z-nja Qendresa Pantina dhe z. Arianit Nrecaj. Drejtoresha u zotua se do të përkushtohen maksimalisht me të gjitha kapacitetet e tyre për realizimin sa më të suksesshëm të këtij Projekti.


Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e vendosjes së shenjave me emra rrugësh dhe numra të adresave, zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Besmir Veselaj, Menaxher i Projektit, z. amir Sogojeva, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave në AKK dhe zyrtari për marrëdhënie me publik z. Shpat Murtezaj Zyrtarët e AKK zhvilluan një takim informues edhe në Komunën e Pejës rreth Projektit të Adresave. Aty u pritën nga Drejtori i Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit z. Rajan Arapi. Z. Arapi prezantoi para zyrtarëve të AKK-së komisionin komunal për Projektin në fjalë të përbërë nga z. Skender Avdyli, z. Shemsedin Abazi dhe z. Ilir Lulaj. Drejtori Arapi siguroi se të gjitha kapacitetet humane dhe logjistike të Drejtorisë dhe komunës përkatëse janë në dispozicion të realizimit maksimal dhe sa më të suksesshëm të Projektit. Drejtori dhe Komisioni i kësaj Komune u informuan në detaje rreth implementimit të Projektit.

 


Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive për intensifikimin e bashkëpunimit mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe autoritetit holandez  për kadastër, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti priti në një takim pune përfaqësuesen e autoritetit holandez për kadastër z. Kees De Zeeuw dhe z-njën Dijkstra Paula. Qëllimi i takimit ishte diskutim rreth punëtorisë regjionale për infrastrukturën e të dhënave gjeohapësinore  si dhe vizioni i AKK-së për zhvillimin e infrastrukturës së informacioneve hapësinore. Kryeshefi i AKK z. Ahmeti prezantoi ecurinë e AKK-së në fushën e interesit, ndërsa u shpreh edhe i gatshëm për përkrahjen e iniciativave të ndryshme regjionale, duke e konsideruar shkëmbimin e informacioneve mes ekspertëve si një vegël të dobishme në avancimin e kadastër në Republikën e Kosovës. Përfaqësuesit holandez u shprehën të kënaqur për arritjet në AKK, dhe thanë se do të vazhdojnë përkrahjen e AKK-së paralel me përkrahjen që ua ofrojnë shteteve të regjionet, krejt me qëllim të harmonizimit të të dhënave hapësinore në regjion me ato të shteteve anëtare të BE-së.