Lajme

NJOFTIM

Për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e virusit COVID19 dhe në përputhje me vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës pezullon punët me palë në një afat të pacaktuar, rrespektivisht deri në një vendim tjetër.


Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë kadastrale të Kosovës për të përkrahur sa më shumë institucionet që për implementim të mandateve të tyre kanë nevojë për shërbime dhe produkte të cilat i ofron Agjencia Kadastrale e Kosovës, sot Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga ekspertët e larët ligjorë të AKK-së z. Bashkim Shaqiri dhe z. Nadir Shyqeriu priti në një takim pune Zëvendës Drejtorin e Njësisë së Inteligjencës Financiare z. Behar Xhema me bashkëpunëtorë dhe Kryetarin e Odës së Ndërmjetësuesve z. Faton Morina. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi aktet e ndërmjetësimit në aspektin pronësorë, shkëmbimi i informacioneve të shpejta, të sigurta dhe autoritative mes institucioneve respektive si dhe avancimi i bashkëpunimit në fusha të ndryshme të interesit, nga i cili bashkëpunim do të ngrihej edhe kualiteti i produkteve dhe shërbimeve si për institucionet poashtu edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës.


Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin e tokës në përgjithësi dhe regjistrimin e pronës në veçanti, gjatë vitit 2019 kishte nxjerrë 11 Udhëzime Administrative të reja, gjashtë në fushën e regjistrimit të pronës dhe pesë në fushën e sistemit të adresave. Në mesin e shumë ndryshimeve, këto Udhëzime Administrative kishin ndikuar edhe në shpërndarjen e kompetencave për punë kadastrale dhe gjeodezike, përfshi edhe ndalimin e matjeve në terren për personelin e Zyrave Kadastrale Komunale dhe bartjen e kësaj kompetence te gjeodetët e licencuar. Paralelisht me bartjen e kësaj kompetence, AKK ka krijuar edhe mekanizma për ngritjen profesionale të vetë gjeodetëve, respektivisht ka bërë azhurnim të kushteve për licencim. Një nga kriteret shtesë ishte edhe certifikimi i njohurive ligjore e teknike të gjeodetëve përmes një procesi testues. Ndërsa për të i parapri certifikimit të njohurive, Agjencia Kadastrale e Kosovës kishte mbajtur edhe trajnimin e gjeodetëve kandidatë për licencim. Si rezultat i këtyre ndryshimeve dhe aktiviteteve, dhe bazuar në Nenin 16, Paragrafin 2 dhe 3 të Udhëzimit Administrativ Nr.13/19 për Licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete, me datë 6 mars 2019 në Agjencinë Kadastrale e Kosovës Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe bashkëpunëtorët përmes një ceremonie solemne ka bërë shpërndarjen e licencave për gjeodetët të cilët kanë plotësuar kushtet e përcaktuara sipas nenit 6, 8, 10 dhe 11 të po të njëjtit Udhëzim Administrativ dhe që kanë aplikuar brenda afatit ligjorë.


AKK, vizitë Pekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës bëri homazhe në kompleksin memorial në Prekaz.

Lavdi Adem Jasharit dhe familjes së tij martire!

 


Implementimi i marrëveshjes KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Kadastër të Republikës së Maqedonisë së Veriut z. Boris Tunxhev, për shkëmbimin e të dhënave nga rrjetet permanente gjeodezike KOPOS dhe MAKPOS, respektivisht shfrytëzimi e pikave të rrjetit permanent të Republikës së Kosovës (KOPOS) nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe shfrytëzimi i pikave të rrjetit permanent të Republikës së Maqedonisë së Veriut (MAKPOS),  ekipet e eksperteve në një takim të përbashkët në Shkup më 03.03.2020, kanë kryer edhe procedurat e mbetura teknike për implementimin e marrëveshjes së lartcekur. Tani gjatë aktiviteteve të matjeve përgjatë kufirit rritet shpejtësia e arritjes së saktësisë si dhe siguria e pranimit të të dhënave të korrektuar pa ndërprerë, pasi që në kuadër të rrjetit KOPOS tani janë inkorporuar edhe tri stacione permamente nga MAKPOS (Tetova, Shkupi dhe Kumanova).