Lajme

Adresat, inspektime në Komunën e Klinës

Komuna e Klinës është një nga Komunat përfituese të projektit për vendosjen e shtyllave me emra të rrugëve, i cili financohet nga autoriteti norvegjez për kadastër dhe hartografi Kartverket, ndërsa implementohet nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Të hënën zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës inspektuan punimet gjatë vendosjes së shtyllave me emra të rrugëve në disa fshatra të kësaj Komune, respektivisht në fshatrat Zajm, Videj, Dresnik dhe Zllakuqan. Zyrtarët e AKK-së u njoftuan nga Komisioni komunal dhe kompania punëkryese se projekti po shkon sipas dinamikës së paraparë, gjithashtu komisioni i AKK-së konstatoi se në bazë të matjeve dhe kontrollit, pikat janë në bazë të standardeve të kërkuara.


Përurohet vendosja e shenjave me emra të rrugëve në Klinë

Me një aktivitet ceremonial, me prezencën e u.d Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, Kryetarit të Komunës së Klinës z. Zenun Elezaj dhe këshilltarit politik të Ministrit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë  z. Valon Maliqi, në Komunën e Klinës u përurua projekti për vendosjen e shenjave me emra të rrugëve për të gjithë rrugët në këtë Komunë. Në këtë aktivitet, përmes disa fjalëve të rastit u theksuan sfidat që mungesa e adresave të unifikuara dhe e shenjave me emra rrugësh kanë sjellë për këtë Komunë, dhe u përmendën benefitet dhe vlera që adresat kanë për avancimin e kualitetit të shërbimeve ofruar qytetarëve e institucioneve të Republikës së Kosovës. Përndryshe, ky projekt është mundësuar nga donacioni i Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket", implementuar nga Ministria e Mdjedisit dhe Plafifikimit hapësinorë, respektivisht nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Po ashtu, në një takim mes Kryeshefit të AKK z. Avni Ahmeti me Kryetarin e Komunës z. Zenun Elezaj, z. Ahmeti  me rastin e këtij projekti Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Ahmeti potencoi se bashkëpunimi mes këtyre dy institucioneve nuk do të përfundojë me kaq, duke potencuar qepër vitin e ardhshëm do të shqyrtojë të gjitha mundësitë për vendosjen e numrave të adresave për secilën shtëpi, në secilën shtëpi.


Skanimi, vizitë pune në Gjakovë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me përbërje Esat Xani menaxher i projektit, Ajshe Gashi Anëtare e komisionit dhe Armend Gashi Ekspert Kadastral kenë vizituar zyret e ZKK Gjakovë në të cilat është duke vazhduar procesi i skanimit, indeksimit dhe arkivimit të lëndëve. Deri më këtë vizitë janë janë skanuar dhe arkivuar 170542 fletë nga 531611 fletë të planifikuara. Operatori Ekonomik në ZKK Gjakovë kishte prezent gjashtë ekipe me gjithsej dymbedhjet persona, ndërsa puna është duke u zhvilluar me një intezintet te mirë, nga gjashtë ekipet për një ditë pune skanohet mesatarisht 9500 deri 11500 fletë në ditë.

Shkarkoni raportin e detajuar për Komuna


Eurogeographics, aktivitete të ditës së tretë

Në ditën e tretë dhe të fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Eurogeographics, anëtarët e kësaj organizate që brenda saj mbledh të gjitha institucionet për kadastër dhe hartografi të shteteve evropiane, në mesin e të cilave edhe Agjencia Kadastrale e Kosovës me të drejta të barabarta, u mbajtën disa aktivitete që në njëfar mënyre mund edhe ta përcaktojnë të ardhmen e këtij institucione. Në fakt, anëtarët e Eurogeographics pos që zgjodhën kryetarin e ri dhe anëtarët e rinjë të bordit, diskutuan edhe mundësinë e transformimit të ri të veprimtarisë së tyre. Konkretisht, mes anëtarëve u diskutua mundësia e krijimit të një portali të ri gjeohapësinorë për territorin gjeografik të Evropës, duke e shëndërruar kështu Eurogeographicsin në një institucion operativ, gjë që nuk ka qenë më parë. Sidoqoftë, pos që u morrën përshtypjet e anëtarëve rreth kësaj çështjeje, gjithçka mbeti të diskutohet në të ardhmen. Gjatë kësaj dite u.d Kryeshefi i AKK, z. Avni Ahmeti pati rrastin të diskutojë me disa nga anëtarët e bordit të Eurogeographics si dhe me Kryetarin e ri, Z. Colin Bray të cilin pos që e uroi për postin e ri, shprehi gatishmëri që të kontribuojë me më shumë kapacitete në fuqizimin e Eurogeographics. Në fund të takimeve të sotme, anëtarët u njoftuan me aktivitetet e ardhshme te Eurogeographics, si dhe u inkurajuan të bashkëpunojnë mes vete, krejt me qëllim të avancimit të kualitetit të produkteve gjeohapësinore.


Eurogeographics, dita e dytë e aktiviteteve

Pas përfundimit të aktiviteteve të ditës së parë që kryesisht kishin të bëjnë me të dhënat autoritative gjeohapësinore, dita e dytë e aktiviteteve të Asamblesë së Përgjithshme të Eurogeographics i është kushtuar dy temave kryesore, Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (ang. NSDI) dhe aktiviteve hapësinore Evropiane. Sa i përket NSDI, prezantimet u fokusuan rreth kornizave strategjike të BE dhe OKB për NSDI, komponentet kryesore të këtyre kornizave, koordinimet brenda shteteve për implementim sa më të suksesshëm të këtyre kornizave e ngjashëm. E rëndësishme për Republikën e Kosovës rezultoi të jetë bashkëpunimi i ofruar nga ekspertët me renome botërore për avancimin e insfrastrukturës së saj gjeohapësinore në pajtim me këto korniza të mekanizmave ndërkombëtar, dhe identifikimi i hapave që duhen ndërmarrë për avancim në këto fusha. Po ashtu gjatë ditës së dytë të aktiviteteve u prezantuan edhe strategjitë evropiane për observimin e tokës, pozicionimi satelitor, grumbullimi dhe shfrytëzimi i të dhënave tematike nga satelitët hapësinorë në pajtueshmëri me rregulloret evropiane hapësinore. Po ashtu prezantim i interesit ishte edhe ai rreth aktiviteteve hapësinore të Agjencisë Evropiane Hapësinore dhe satelitëve të saj në hapësirë që observojnë Tokën pa ndërprerje, për qëllime ekskluzivisht paqësore si që janë grumbullimi i informacioneve meteorologjike, informacione mbi mbulueshmërinë e Tokës, zhvillimet urbane e rurale etj.