LEGALIZIMET

Formatet për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përgatitur formatet e standardizuara për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për ndërtesat dhe pjesët e ndërtesave në procesin e trajtimit të ndërtimeve pa leje. Shpjeguesin dhe formatet i gjeni të bashkëngjitura në linkun më poshtë.

Shkarko Shpjeguesin

Shkarko Formatet