Shërbimet dhe produktet

Products, services and prices

Agjencia Kadastrale e Kosovës është e obliguar të ofrojë shërbime dhe produkte klientëve bazuar në legjislacionin në fuqi  mbi pagesat për shërbimet dhe produktet e ofruara nga AKK-ja. 

 

Shkarko çmimoren e AKK-së për produktet dhe shërbimet.