Mblidhet komiteti drejtues i IMPULS

Me pjesëmarrjen e udhëheqësve të institucioneve përgjegjëse për ...
Sve vesti

Mbahet Forumi Evropian i Statistikave

Agjencia Kadastrale e Kosovës së bashku me Agjencinë e Statistikave ...
Sve vesti

AKK, pjesëmarrje në INTERGEO 2018

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Sve vesti

Kontrollohet pikat gravimetrike

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke e implementuar projektin për...
Sve vesti

Adresat, inspektime në Komunën e Pejës

Komuna e Pejës është një nga Komunat përfituese të projektit për ...
Sve vesti

Adresat, inspektime në Komunën e Klinës

Komuna e Klinës është një nga Komunat përfituese të projektit për vendosjen ...
Sve vesti

Klinë, përurohen emrat e rrugëve

Në një aktivitet ceremonial dhe me prezencën e u.d Kryeshefit Ekzekutiv...
Sve vesti

Skanimi, vizitë pune në Gjakovë

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me përbërje Esat Xani...
Sve vesti

Eurogeographics, dita e tretë e aktiviteteve

Në ditën e tretë dhe të fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Eurogeographics...
Sve vesti

Eurogeographics, dita e dytë e aktiviteteve

Pas përfundimit të aktiviteteve të ditës së parë që kryesisht kishin të bëjnë me...
Sve vesti

AKK, participim në Eurogeographics

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga u.d Kryeshefi...
Sve vesti

Aktivitete të ngjeshura rreth adresave

Me qëllim të implementimit sa më të suksesshëm të projektit për vendosjen...
Sve vesti

AKK-BB, takim ekspertësh

Me qëllim të diskutimit të komponentëve përbërëse të projektit të ri të Bankës Botërore ...
Sve vesti

Aerofotografimi, vizitë monitoruese

Në rrjedhën e aktiviteteve të përbashkëta mes Agjencisë Kadastrale...
Go to news

AKK, takim me Bankën Botërore

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti...
Sve vesti

Këshilltarët e MMPH në AKK

Me qëllim të diskutimit të Ligjit të ri për kadastër dhe vizitën e një delegacioni...
Sve vesti

Gazetë periodike e AKK

Me qëllim të informimit të përgjithshëm rreth aktiviteteve të Agjencisë ...
Sve vesti

Takim zyrtar në Komunën e Vushtrrisë

U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Sve vesti

Skanimi i dokumenteve

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke zhvilluar projektin për skanimin...
Sve vesti

AKK, vizitë në ASHNA

Me qëllim të intensifikimit të shkallës së bashkëpunimit në fushat e interesit të ...
Sve vesti

AKK, takim pune me ZKK Mitrovicë

Një delegacion nga Komuna e Mitrovicës, respektivisht Drejtori i ...
Sve vesti

Takim i drejtorëve të AKK

Me qëllim të diskutimit rreth projekteve dhe aktiviteteve të cilat janë duke u...
Sve vesti

Adresat,takim informues në Klinë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Sve vesti

Adresat,takim informues në Pejë

Me qëllim të informimit të zyrtarëve komunal me projekti dhe procedurat e ...
Sve vesti

Punëtori regjionale për adresa

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Sve vesti

Përfaqësues të kadastër Holandeze bë AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët dhe mundësive...
Sve vesti

Gjykatësit e rinj mblidhen në AKK

Me qëllim të informimit të ndërsjellë rreth aktiviteteve të palëve respektive si dhe ...
Sve vesti

Takim për sistemin e adresave

Me qëllim të fillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit për vendosjen e...
Sve vesti

AKK, takim me AME

Përfaqësues të nivelit të lartë të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave kanë...
Sve vesti

Nënshkruhet marrëveshja për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës në një takim pune me përfaqësues të Autoritetit...
Sve vesti

AKK, takim me JICA

Përfaqësuesja a organizatës japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA...
Sve vesti

Skanimi masiv i dokumenteve

Në një takim të mbajtur gjatë kësaj jave mes u.d Ministër i Ministrisë së Mjedisit...
Sve vesti

Ortofoto, inspektimi i punëve

Ekspertë të Agjencisë kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një vizitë pune në...
Sve vesti

USAID, takim pune në AKK

Një delegacion i programit të USAID për të drejta pronësore (USAID PRP)...
Sve vesti

Ekspertë të GIZ në AKK

U.d Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ...
Sve vesti

IDAK, takim me AKK

Me kërkesë të Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IDAK), në ...
Sve vesti

AKK, vizita në Komunën Graçanicë

Inspiktimi i punëve kadastrale, respektivisht monitorimi o respektimit të ...
Sve vesti

AKK, takim me ShGjK

Me ftesë të AKK dhe me qëllim të informimit të ndërsjellë për aktivitetet e ...
Sve vesti

Adresat, takim pune në AKK

Me qëllim të indetifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të...
Sve vesti

Skanimi i dokumenteve kadastrale në Istog

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Sve vesti

AKK, vizitë në Klinë

Ekspertët kadastral dhe ligjor të AKK-së të udhëhequr nga u.d Kryeshefi ...
Sve vesti

Kryetari i Suharekës pret delegacionin e AKK

Në vazhdën e takimeve dinamike me Kryetarë të Komunave dhe me ...
Sve vesti

KKA, poseta opštine Gnjilane

Na osnovu svojih zakonskih nadležnosti, Kosovska katastarska agencija posjećuje ...
Sve vesti

AKK, vizitë në Komunën Mitrovicë

Në vazhdën e vizitave nëpër Komuna, një delegacion I Agjencisë Kadastrale të ...
Sve vesti

KKA, poseta opštine Vučitrn

Delegacija Katastarske Agencije Kosova pod vodjstvom v.d Izvršnog direktora ...
Sve vesti

Nadzor OKK Orahovac

Osnivajući se na svoja ovlaščenja za nadzor katastarskih aktivnosti...
Sve vesti

Savetnici Ministra u poseti Agencije

Na poziv Upravnog direktora Agencije za Katastar, na jednodnvnoj poseti u Agenciji..
Sve vesti

Nadzor OKK Suva Reka

Osnivajući se na svoja ovlaščenja za nadzor katastarskih aktivnosti...
Sve vesti

Zastupnici Kaertverket u Agenciji

Delegacija Norveškog Avtoriteta za Katastar i Kartografiju Kartverket,...
Sve vesti

Ministarka MSPP posjetila KKA

Ministar Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja, g-đa Albena Reshitaj ...
Sve vesti

KKA, posjeta opštini Štimlje

Pod pokroviteljstvom Kosovske katastarske agencije, odnosno v.d Izvršnog...
Sve vesti

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

Mblidhet komiteti drejtues i IMPULS

Me pjesëmarrjen e udhëheqësve të institucioneve përgjegjëse për infrastrukturë të të dhënave gjeohapësinore të shteteve të regjionit, në Zagreb të Kroacisë është mbledhur Komiteti Drejtues i projektit regjional IMUPLS, i cili konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore të shteve të regjionit me ato të shteteve të Bashkimit Evropian. Në këtë takim Agjencia Kadastrale e Kosovës u...

Mbahet Forumi Evropian i Statistikave

Agjencia Kadastrale e Kosovës së bashku me Agjencinë e Statistikave të Kosovës, të përfaqësues nga ekspertët nga Njësia e Adresave z. Amir Sogojeva dhe z. Patriot Hasani, dhe nga eksperti i statistikave z. Idriz Shala, kanë marrë pjesë në Forumin Evropian për Statistika dhe Gjeografi, i cili është duke u mbajtur në Helsinki të Finlandës. Në këtë Forum përmes prezantimeve interaktive janë...

AKK, pjesëmarrje në INTERGEO 2018

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, respektivisht ekspertët për GIS dhe kadastër  z. Esat Xani dhe z. Besmir Veselaj, janë duke marrë pjesë në panairin e madh shkencor e teknologjik në fushën e kadastrës dhe gjeodezisë, INTERGEO. Ky panair, i cili për secilin vit mbledh më se dhjetë mijë vizitorë, ekspertë e studiues, është mundësi e mirë për përcjelljen e...

Adresat, inspektime në Komunën e Klinës

Komuna e Klinës është një nga Komunat përfituese të projektit për vendosjen e shtyllave me emra të rrugëve, i cili financohet nga autoriteti norvegjez për kadastër dhe hartografi Kartverket, ndërsa implementohet nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Të hënën zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës inspektuan punimet gjatë vendosjes së shtyllave me emra të rrugëve në disa fshatra të kësaj...

Adresat, inspektime në Komunën e Pejës

Komuna e Pejës është një nga Komunat përfituese të projektit për vendosjen e shtyllave me emra të rrugëve, i cili financohet nga autoriteti norvegjez për kadastër dhe hartografi Kartverket, ndërsa implementohet nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Të hënën zyrtarët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës në bashkëpunim edhe me zyrtarët të Komunës së Pejës inspektuan punimet gjatë vendosjes së...

Statistike

      

Pitanja i odgovori

      

Multimedia

      

Pristup javim dokumentima

      

Prava žena na imovinu