Obuka za grafički deo

Kosovska katastarska agencija završila je projekat implementacije SKIZK...
Sve vesti

KKA-OKK, obuka za grafički deo

Izvršni direktor Kosovske katastarske agencije Prof. Dr. Doktor Murat Meha i katastarski...
Sve vesti

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë...
Sve vesti

Stručni radnik u Javlu, Švedska

Delegacija katastarske agencije Kosova učestvovala je na stručnoj ...
Sve vesti

Norveški ambasador u poseti KKA

Izvršni direktor Kosovske katastarske agencije Prof. Dr. Murat Meha primio je u ..
Sve vesti

KKA, sastanak sa ARP

Izvršni direktor Katastarske agencije Kosova Prof. Dr. Doktor Murat Meha ...
Sve vesti

Sastanak sa licenciranim geodetima

Sa ciljem unapredjenja saradnje između institucija koja se bave...
Sve vesti

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

KKA-OKK, obuka za grafički deo

Kosovska katastarska agencija završila je projekat implementacije SKIZK (Sistem Katastarskih Informacija Zemlje na Kosovo) prema SOA arhitekturi, projekat koji ima da rezultira i sa razvojom i reorganizacijom rada katastarskih sistema koja koriste Opštinske Kancelarije za Katastar. Po završetku obuke operatora SKIZK-a, tekstualnog dela u 38 opština na teritoriji Republike Kosova, Agencija je...

Geoid Balkanskog regiona

Izvršni direktor Kosovske katastarske agencije Prof. Dr. Doktor Murat Meha i katastarski ekspert g-din  Reshat Murati su učestvovali u radionici za gravimetrijske mreže Republike Kosovo, koji se održava u Oslu, Norveška. Ovoj konferencija će prisustvovati predstavnici osam drugih zemalja iz regiona, dok tema konferencije je oko koordinatne sisteme i mreže država iz regiona,...

Dy vizita të rëndësishme për kadastrën

Zagreb, 12 Prill - Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha dhe udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka ka qëndruar në një vizitë tre ditore në Zagreb të Kroacisë ku ka marrë pjesë në dy takime të ndryshme, respektivisht në takimin e Komitetit Drejtues të projektit regjional "IMPULS" i cili...

Stručni radnik u Gavlu, Švedska

Delegacija katastarske agencije Kosova učestvovala je na stručnoj radionici u okviru projekta IMPULS koji se sastoji u usklađivanju prostornih podataka država zapadnog Balkana sa zemljama članicama EU. Na ovoj radionici održanoj 27., 28. i 29. marta u Gavlu, Švedska su predstavljena dostignuća svake zemlje u oblasti kreiranja infrastrukture prostornih podataka i koraka koji se trebaju...

Norveški ambasador u poseti KKA

Izvršni direktor Kosovske katastarske agencije Prof. Dr. Murat Meha primio je u radnoj posjeti ambasadora Kraljevine Norveške u Republici Kosovo, g-dina Per Strand Sjaastad. Znajući da je Kraljevina Norveška jedna od najvećih podržavaća Kosovske katastarske agencije od samog osnivanja, svrha ovog sastanka je bila da se predstave dostignuća Agencije koja dolaze kao rezultat ove saradnje....

Statistike

      

Pitanja i odgovori

      

Multimedia

      

Pristup javim dokumentima

      

Prava žena na imovinu