Pejë, monitorimi i projektit te adresave

Përmes Statens kartverk, Qeveria e Norvegjisë për shumë vite ka ...
Shko te lajmet

SIGMA, takim në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si organ kompetent për ofrimin e ...
Sve vesti

Arkivi i Kosovës, takim në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti...
Sve vesti

Policia e Kosovës, takim në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit publik dhe intensifikimit...
Sve vesti

Banka Botërore, takim me AKK

MNjë ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës sot priti në takim një...
Sve vesti

AKK takim me N.H. ‘'Ibër Lepenci‘'

Më qëllim të ofrimit të ndihmës teknike, praktikës këshillëdhënse...
Sve vesti

AKK, takim i drejtorëve

Me qëllim të prezantimit të rezultateve të projekteve dhe aktiviteteve...
Sve vesti

Përfaqësues të GIZ vizitojnë AKK-në

Me qëllim të prezantimit të të arriturave nga disa projekte që GIZ-i...
Sve vesti

Kartverket, takim në AKK

Autoriteti Norvegjez për Hartografi dhe Kadastër "Kartverket" është...
Shko te lajmet

Trajnim i tretë për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Shko te lajmet

Trajnim i dytë për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë...
Shko te lajmet

Trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave ...
Shko te lajmet

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

Pejë, monitorimi i projektit te adresave

Përmes Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi Statens kartverk, Qeveria e Norvegjisë për shumë vite ka përkrahur Agjencinë Kadastrale të Kosovës për zhvillimin e kadastrit dhe administrimin e tokës në Republikën e Kosovës, me theks të veçantë përkrahjen për sistemin e unifikuar të adresave. Rrjedhimisht, me këtë përkrahje Agjencia ka filluar edhe implementimin e projektit për...

SIGMA, takim në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si organ kompetent për ofrimin e shërbimeve kadastrale dhe pronësoro-juridike për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës është indetifikuar si palë e interesit nga programi për mbështetje për përmirësim në qeverisje dhe menaxhim – SIGMA. Për këtë arsye, përfaqësues të SIGMA-s, respektivisht z. Jesper Johnson dhe z. Juhani Lemmik qëndruan në një...

Arkivi i Kosovës, takim në AKK

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i shoqëruar nga Drejtoresha e Drejtorisë për Administratë dhe Finance z-nja Fazile Hamiti dhe  Drejtoresha e Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit z-nja Afërdita Thaçi, pritën në një takim pune një delegacion të Arkivit Shtetërorë të Kosovës përbërë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Ramë Manaj, i shoqëruar nga...

Policia e Kosovës, takim në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit publik dhe intensifikimit të bashkëpunimit mes institucioneve përkatëse, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në një takim pune përfaqësues të Policisë së Kosovës nga Regjioni i Mitrovicës, respektivisht Rreshter Ismet Koca dhe Rreshter Zekirija Jonuzi. Tema kryesore e takimit ishte trajtimi i mënyrave...

Banka Botërore, takim me AKK

Një ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës sot priti në takim një delegacion të Bankës Botërore dhe FAO-s. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtorët ofruan mbështetje për çdo projektë që Banka Botërore ka në Kosovë, gjithashtu ofroi ndihmë teknike në fushën e gjeodezisë, kadastrit, pronës dhe ofrimin e të dhënave të sakta gjeohapsinore. Përfaqësuesja e...

Statistike

      

Pitanja i odgovori

      

Multimedia

      

Pristup javim dokumentima

      

Prava žena na imovinu