Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në...

Duke konsideruar si palë të fuqishme të interesit në implementimin e ...
Sve vesti

Z. Ahmeti pret Kryetarin e ShGjK

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në...
Sve vesti

Ministri Matoshi pret në takim z. Ahmetin

Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Fatmir Matoshi ...
Sve vesti

Avni Ahmeti emërohet drejtor i AKK

Kabineti qeveritar në mbledhjen e së martës, 11 Qershor 2019 ...
Sve vesti

Ortofotot 2018 publikohen në Gjeoportal

Aerofotografimi i fundit në Kosovë ishte bërë në vitin 2012, andaj...
Sve vesti

Adresat, takimi në Komunën e Mitrovicës

Qeveria Norvegjeze dhe Autoritetit Norvegjez për Hartografi...
Sve vesti

Adresat, takimi në Komunën e Kamenicës

Qeveria Norvegjeze dhe Autoritetit Norvegjez për Hartografi...
Sve vesti

Hidrosistemi Kikë-Kremenatë, diskutim publik

Nën organizimin e Kryetarit të Komunës së Kamenicës z. Qendron...
Sve vesti

Takimi AKK i me Open Street Map

Me qëllim të informimit të ndërsjellë mes procesit dhe progresit ...
Sve vesti

Adresat, takimi në Komunën e Vitisë

Qeveria Norvegjeze dhe Autoritetit Norvegjez për Hartografi...
Sve vesti

Adresat, takimi në Komunën e Ferizajt

Qeveria Norvegjeze dhe Autoritetit Norvegjez për Hartografi...
Sve vesti

AKK, takim për diskutim të aktiviteteve

Nën organizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe...
Sve vesti

Aplikacije

Produkti i cene

VESTI

AKK, takim me shoqatën e gjeodetëve

Duke konsideruar si palë të fuqishme të interesit në implementimin e punëve të ndryshme në administrimin  e tokës në përgjithësi, dhe kadastrës dhe pronës në veçanti, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, së bashku me bashkëpuntorët e tij, ekspertët ligjor, ekspert kadastral dhe ekspert të GIS-it brenda AKK-së, organizoi një takim gjithëpërfshirës pune me...

Z. Ahmeti pret Kryetarin e ShGjK, z. Murat Hoxha

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në takim pune Kryetarin e Shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës z. Murat Hoxha. Në takim, përfaqësuesit e institucioneve respektive prezantuan në pika të shkurta vizionin e tyre për zhvillimin e kadastrës dhe gjeodezisë, si dhe njohën si të domosdoshme nevojën për bashkëpunim profesional të Agjencisë Kadastrale të Kosovës me...

Ministri Matoshi pret në takim z. Ahmetin

Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Fatmir Matoshi priti në takim Drejtorin e Përgjithshëm të sapo zgjedhur të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti. Qëllimi i takimit ishte informimi i përgjithshëm rreth aktiviteteve të përbashkëta, identifikimi i fushave prioritare për bashkëpunim, sidomos ato ku interesi i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i...

Avni Ahmeti emërohet drejtor i Agjencisë Kadastrale të Kosovës

Kabineti qeveritar në mbledhjen e së martës, 11 Qershor 2019, ka emëruar z. Avni Ahmetin në pozitën e Drejtorit të përgjithshëm në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, në një mandat tre veçar. Përndryshe, para emrimit në këtë pozitë z. Ahmeti ushtroi detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm për disa muaj, ndërsa paraprakisht për disa vite ishte edhe Drejtor i Drejtorisë për Kadastër pranë Agjencisë...

Ortofotot 2018 publikohen në Gjeoportal

Aerofotografimi i fundit në Kosovë ishte bërë në vitin 2012, andaj për shkak të ndryshimeve të shumta në terren ka qenë më se e nevojshme që të realizohet projekti i ri në vitin 2018. Ky projekt si objektiva kryesore kishte ofrimin e mbështetjes në procesin e legalizimit të objekteve, planifikimin e  infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore,  mbështetjen në fushën e hidrografisë dhe...

Statistike

      

Pitanja i odgovori

      

Multimedia

      

Pristup javim dokumentima

      

Prava žena na imovinu